Açıklama:

1- sosyal güvenlik destek primi tutarları, 4/1-a (SSK) kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırılan emekli sigortalılar için geçerlidir. Bunlar için sigorta primine esas kazançlarının yüzde 32’si oranında sigorta primi ödenir. Bunun yüzde 7.5’i (yedibuçuk’u) işçi hissesidir. İşçinin ücretinden kesilir.

2- Emekli olduktan sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi olanlardan emekli aylıklarının yüzde 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yapılacak bu kesinti 4/b kapsamındaki sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz.

Dönem 01.01.2015 – 30.06.2015
Aylık Kazanç Alt Sınırına (Asgari Ücrete) Göre Ödenecek Aylık Prim 384,48 TL
Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 2.499,12 TL


Dönem 01.07.2015 – 31.12.2015
Aylık Kazanç Alt Sınırına (Asgari Ücrete) Göre Ödenecek Aylık Prim 407,52 TL
Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 2.648,88 TL