Açıklama:

1- Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ıdır. En fazla ödenecek işsizlik ödeneği de 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemez.

2- İşsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir. 58 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği doğrultusunda damga vergisi kesintisi binde 7,59 olarak esas alınmıştır

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı Aylık İşsizlik Ödeneği (Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)

01.01.2015-30.06.2015 Arası 476,95 TL
01.07.2015-31.12.2015 Arası 505,53 TL


En Fazla Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği (Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)

01.01.2015-30.06.2015 Arası 953,90 TL
01.07.2015-31.12.2015 Arası 1.011,07 TL