Eşler arasında en az 30 yaş ve daha fazla olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca Çalışırken veya emekli olduktan sonra evlenmelerine bakılmaksızın yarı nispetinde aylık bağlanır.

58799.jpg

Örneğin aylık bağlanacak Eş çalışıyor veya emekli ise % 50 oranında aylık bağlanırken aralarında 30 yaş ve üzerinde fark olması durumunda bunun yarısı ödenir. Aylık bağlanacak Eş Sigorta veya Bağ-Kur çalışanı veya emeklisi ise %75 oranında aylık bağlanırken bu oranın yarısı bağlanır. Aylık bağlanacak olan Eş hiçbir işte çalışmıyor ise %75 oranında aylık bağlanırken bu oranın yarısı oranında aylık bağlanır. Ancak ölüm yardımında böyle bir kısıtlama yoktur. Ayrıca Çalışırken vefat edenler içinde İkramiyenin tamamı hisseleri nispetinde ödenir.

Evlilik birlikteliği 10 yılı aşanlar için ise; aylıkları yarı nispetinde ödenmeyerek Mülga 5434 sayılı Kanunun 68 maddesinde belirtilen oranlar üzerinden aylık ödenir. Yine eşler arasında 30 yaş ve daha üzeri olan 10 yıl evlilik birlikteliği olmayıp çocukları olmuş ise bunlara da aylıkları tam olarak ödenir.

Bu konu hakkında genel bir örnek verecek olursak 60 yaşında emekli bir kişinin kendisinde 30 yaş küçük biriyle evlendiğini ve 2 yıl geçtikten sonra vefat ettiğini varsayalım. Bu durumda eşe bağlanacak olan aylık SGK'ca yarı oranında ödenir. Ancak evlilik birlikteliğinin 10 yılı aşması ya da bu 2 yıl içinde bir çocuk olması durumunda yaş farkına bakılmaksızın aylıklar tam olarak ödenir.