Geçtiğimiz günlerde 2017 yılı itibari ile geçerli olacak AGİ tutarlarını sitemizde sizler için paylaşmıştık.
Bakınız: http://engelliler.gen.tr/f43/2017-ag...tarlari-29861/

Şimdi ise AGİ yani Asgari Geçim İndiriminden kimler yararlanabilir yada yararlanamaz konusuna değinmek istedim. Özellikle emekli olupta çalışanlar AGİ den yararlanabilirmi?

İşte Detaylar:images.jpg

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanır?

Asgari geçim indiriminden;


- Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler,

- Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri yıllık beyanname ile bildirenler,

- Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler,

yararlanır.

Dolayısıyla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar da asgari geçim indiriminden yararlanırlar. Buna karşın, çalışmayan emeklilerin asgari geçim indirimi alması söz konusu değildir.Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?

Asgari geçim indiriminden;


-Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı

a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

- Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,

Yararlanamazlar.