Çalışan anne olmak oldukca zor olması artık fark ediliyor. Bundan dolayı bir takım kolaylıklar çalışan annelere sunulmaktadır. Yapılan düzenlemelerle artık çalışan annelere kısmi çalışma planı uygulanabilecek. Yazımızda bu konunun detaylarına yer vereceğiz. Sizde anne olmak istiyorsunuz fakat çalışmanız gerektiğinden anneliği erteliyormusunuz?
Bu haber tam size göre...


611x395_c__alis__an_anne_5667df77bf8c9.jpg

İşçi annelere otomatik kısmi çalışma geldi
Annelere kısmi çalışmada ayrıntılar belli oldu. Çalışan anneler, çocuğu ilkokul çağına gelene kadar artık kısmi çalışabilecek. Başvurudan en geç bir ay içinde bu haktan yararlanılabilecek
Doğum izninden sonra kısmi çalışma uygulamasının ayrıntıları netleşti. Yayımlanan yönetmeliğe göre, anne olanlar, çocukları ilkokul çağına gelene kadar kısmi çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren, işçiye talebin karşılandığını yazılı olarak bildirecek. Aksi taktirde talep, işveren onayı olmadan da yürürlüğe girebilecek. Bunun için işten çıkarma yapılamayacak. İşçilerin doğum ya da evlat edinmesinin ardından tercih edeceği kısmi süreli çalışmada, işin yapılacağı zaman aralığını, işçinin talebini de dikkate alarak işveren belirleyecek.

Birçok farklı süre sınırı var

Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla, çocuğun hayatta olması kaydıyla, kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30'ar gün eklenecek. Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde bu süre 360 gün olarak uygulanacak.

Doktorlar da yararlanacak


TOBB, Türk-İş, DİSK gibi tarafların görüşüyle hazırlanan yönetmelik uyarınca; özel hastanelerde müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu olanlar, vardiyalı sanayi işçileri, mevsimlik işçiler ve haftanın günlerine bölünerek yapılamayan işler, işverenin uygun bulması halinde kısmi süreli çalışma kapsamına alınacak.

Toplu iş sözleşmelerinde, kısmi süreli iş alanları ortak belirlenebilecek.

Kısmi çalışmadan vazgeçen anne, tam zamanlı işe dönebilecek. Bu durumda, kısmi çalışma sözleşmesi kendiliğinden sona erecek.

Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebini bildirecek.

Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak.

Ebeveynlerden birinin çalışma şartı, ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bunun hastaneden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi, velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi halinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması, üç yaşını doldurmamış bir çocuğun bireysel olarak evlat edinilmesi hallerinde aranmayacak.