Cenaze ödeneği;

a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,

b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı al*makta iken,

c) Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,

ölen sigortalının ailesine verilir. Yukarıdaki (c) maddesine istina*den verilecek cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne kaydedilmemişse dilekçeyle birlikte sigor*talının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca usulüne göre düzenle*nen bir belgenin Kuruma verilmesi gerekir.

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden öde*nir.

Cenaze ödeneği 2015 yılı için 449 TL olmuştur.

Devlet Memurlarına Ölüm Ödeneği Verilir


Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı yani 1506,46 TL, Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru aylığının 1 katı yani 753,43 TL verilir ki, 2015 için en yüksek devlet memuru aylığı 753.43 TL dir .Bu tutar Gösterge ve ek gösterge toplanarak aylık katsayı ile çarpılır.

Dönem 1 Ocak 2015

Aylık katsayı 0,079308

Gösterge 1.500

Ek Gösterge 8.000

En Yüksek Devlet Memuru Maaşı 753,42