Vatandaşların E-Devlet hizmetinde faydalanabileceği bölümleri görebilmesi için yeni eklenen birimleri sizlerle paylaşıyoruz.

İşte, e-devlet uygulamasına gelen yeni hizmetler..headline.jpg


Adalet Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları

Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri

SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali

Veraset İlami Sorgulama

Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama

Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama

Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

Bursiyer Evrak Yükleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama

Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama

Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Evrak Takibi

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı

1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu

Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu

Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu

Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı

Başvurusu Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikayet Başvurusu

Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu

Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu

Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu

Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu

Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu

Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu

Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu

Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu

Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu

Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu

Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu

Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu

Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu

Alan Kılavuzluğu Başvurusu

Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu

Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu

Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu

Avcılık Belgesi Başvurusu

Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu

CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi

CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi

Fahri Av Müfettişliği Başvurusu

Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması Başvurusu

Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Başvurusu

Hayvanat Bahçesi Açma Raporu Başvurusu

Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türleri Tür Listesi Formları Kabulü

Hayvanların Ticari Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılması İzni

Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi

Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Başvurusu

Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurusu

CITES Kapsamında, İthalat (İmport) İzni Verilmesi Başvurusu

CİTES kapsamında İhracat, Yeniden İhracat İzni Başvurusu

Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzni

Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni

Sulak Alan Koruma Bölgesi,Akarsu Koruma Bandında Bitki-Hayvan Toplama İzni

Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu

Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Başvurusu

EBYS Genel Başvuru Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi

Başvurusu Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu

Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu

Turba Çıkarımı İzin Belgesi Başvurusu

SUEN Eğitim Ön Başvurusu

PTT

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Karasal Yayın Frekans / Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama

Sağlık Bakanlığı

Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Pilot Lisans Teyit Belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama

Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama

Borçlandırma Hizmetleri

4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi

Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan

4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Diğer Hizmetler Medikal Market Sorgulama

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Barkodlu Nitelikli Pay Sorgulama Belgesi

Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulaması

Barkodlu Nitelikli Pay Belgesi Doğrulama

Zamanaşımı Hesapları Sorgulama

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Araç Muayene İşlemleri

Barkodlu Araç Muayene Raporu Doğrulama

Barkodlu Araç Muayene Raporu Sorgulama

Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY) Muafiyetli

SRC Belgesi Başvuru

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme

Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama

Yetki Belgesi İşlemleri Taşıt Kartı Sorgulama / Düzenleme

Taşıt Kartı Doğrulama Yetki Belgesi Sorgulama / Düzenleme

Yetki Belgesi Doğrulama

Taşıt Belgesi Doğrulama

Taşıt Belgesi Sorgulama / Düzenleme