10 Şubat 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29263

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2015/7230
3/12/2014 tarihli ve 6574 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün ilişik beyan ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/12/2014 tarihli ve 7287167 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Birleşmiş Milletlere bireysel başvuru...aşağıdaki linki tıklayarak başvuru koşullarını ve sürecini öğrenebilirsiniz.

T.C. Resmi Gazete