Like Tree2Beğeni
 • 2 Mesaj Sahibi gülümse_hayata

Konu: Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir ve 2012 yılı miktarı ne kadardır?

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir ve 2012 yılı miktarı ne kadardır?

  Sponsor Bağlantılar


  Emzirme ödeneği nedir, kimlere verilir ve 2012 yılı miktarı ne kadardır?

  Emzirme ödeneği 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan hakları düzenleyen 16 ncı maddesinde; Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

  Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
  a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
  b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
  şarttır.

  Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

  Emzirme ödeneği miktarları yılar itibarıyla;

  208 yılı için 50 TL

  2009 yılı için 70 TL

  2010 yılı için 75 TL

  2011 yılı için 80 TL
  2012 yılı için 89 TL

  olarak ödenmektedir.

  Emzirme Ödeneği verilmesi için;
  -Talep Dilekçesi
  -Doğum Raporu veya KPS'den alınan bilgiler,

  SGK tarafından 2 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır. Ancak, uygulamada uzun süredir emzirme ödeneği alamayanlar bulunmaktadır.

  Emzirme ödeneği için başvurma süresi var mıdır ?

  Bebeğin yaşadığının belgelenmesi şartıyla başvurma süresi yoktur .Emzirme ödeneği bir defa ödenir.

  SGK Rehberi


 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Sgk’dan Herkese Emzirme Ödeneği  5510 sayılı Kanun uygulamasında yer alan analık sigortası kolundan doğan her çocuk için belirli şartlarla “emzirme ödeneği” yardımı yapılmaktadır.

  Kanunda emzirme ödeneğinin kimlere ve hangi şartlarla verileceği açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, SGK tarafından Kanuna aykırı bir genelge ile emzirme ödeneği verilmemesi gerekenlere bu ödenek verilmeye başlanmıştır.

  Emzirme ödeneği verilebilmesi için sigortalının doğumdan önceki son bir yıl içinde en az 120 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Bu yardım, aktif sigortalı olan kadına, sigortalı olan erkeğin “sigortalı olmayan” karısı için sigortalı erkeğe, aynı şekilde emeklilere de verilmektedir.

  Sigortalı erkeğe bu yardımın verilebilmesinin ön şartı karısının “sigortalı olmaması”dır. 5510 sayılı Kanunda “sigortalı”nın tanımı yapılmış ve “Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi” sigortalı olarak tanımlanmıştır.

  Bu tanımdan hareketle sigortalı erkeğe ödenek verilebilmesi için, karısının hangi statüde olursa olsun sigortalılık niteliği taşımaması gerekir. Yani, kadının isteğe bağlı sigorta, ek 5 ve ek 6 ncı madde ya da 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık niteliği taşımaması gerekmektedir.

  Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığınca yakın zamanda çıkarılan Genelge ile Kanun hükmü görmezden gelinmiş ve yukarıda belirtilen sigortalılık niteliği taşıyan kadınlara emzirme ödeneği verilmeye başlanmıştır.

  Çoğum zaman Kanunda verilmesi gereken bir hakkı ilgisinden esirgeyen SGK yönetimi, bu defa Kanunla verilmeyen bir hakkı ilgisi olmayana vererek kendi içindeki çelişkisini bir kez daha ortaya koymuştur.

  SGK Rehberi

 3. #3
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Emzirme Yardımı Hakkında Bilgiler

  Sponsor Bağlantılar


  Emzirme yardımı 5510 Sayılı Kanunun 16.Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:” Analık sigortasından sigortalı kadına ve ya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir ve ya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.”

  Bu tanımı biraz açmak gerekirse:

  Emzirme Yardımı Ödenen Kişiler:

  SSK lı ve Bağ-Kur lu çalışan olmak şartı ile

  -Sigortalı kadının kendisi,

  -Sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe

  -Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan kadın(Emekli olup da çalışmaya devam edenler),

  -Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan sigortalı erkeğin çalışmayan eşine,

  Emzirme yardımı ödenmektedir.

  Emzirme Yardımı Tutarı Nasıl Belirlenir, Her Sene Değişir Mi?

  -Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verimekte dolayısıyla her sene ayrı bir tutar belirlenmektedir.

  -Emzirme Yardımı Ödenirken Hangi Tarih Baz Alınır?

  -Emzirme yardımında çocuğun doğduğu tarih baz alınırak Sosyal Güvenlik Yönetim Kurulunca o yıl belirlenen tarife üzerinden ödeme yapılır

  Emzirme Yardımı Alabilmenin Başlıca Koşulları Nelerdir?

  Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için:

  -SSK kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

  -Bağ-Kur kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

  -Ayrıca sigortalılığı sona erenlerin, sigortalılık sona erme tarihinden başlamak üzere gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

  Emzirme Yardımı İçin Talep Gerekir Mi, Ödemeler Nereye Gönderilir?

  -Daha önce emzirme ödemesi alabilmek için doğum raporu ve emzirme talep dilekçesiyle beraber Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili servisine başvuruda bulunmak gerekirken şu an ki uygulamada talep dilekçesine gerek kalmadan doğan çocuğun nufusa kaydı tamamlandıktan sonra sadece çocuğunun doğmuş olduğunu ilgili servise sözle bildirmek yeterli bulunmaktadır.

  -Emzirme ödemeleri sigortalının çocuğun doğduğunu beyan ettiği tarihi takip eden ayın 8-14 arasında T.C. Kimlik Numarasına havale suretiyle Ziraat Bankasına gönderilmektedir.

  Emzirme Yardımı İle İlgili Bilinmesi Gereken Önemli İbareler!

  -Emzirme yardımı canlı doğan her çocuk için şartların sağlanması koşuluyla bir defaya mahsus ödenmektedir.

  -Emzirme yardımı talebinde bulunmak için zaman aşımı süresi çocuğun doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.

  -Emzirme yardımı ödenirken talep tarihindeki tarife üzerinden değil cocuğun doğduğu tarihteki tarife üzerinden ödeme yapılır.

  -Bağ-Kur ‘lulardan cocuğun doğdugu tarihte borçlu bulunanlar 5 senelik zaman aşımı sürecini aşmamak koşuluyla borçlarını ödedikleri tarihte emzirme yardımı almaya hak kazanırlar.

  -2014 yılı içerinde doğan çocuklar için şu an 103,00 T.L. emzirme yardımı ödenmektedir.


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş