SGK, sigortalılarına birçok değişik yardımlarda bulunmaktadır. Ancak çalışanlar bu yardımların farkında bile değil. SGK'nın yapmakta olduğu yardımlardan biri de halk arasında "Emzirme Parası" olarak bilinen emzirme ödeneğidir. Bu yazımızda okuyucularımız, emzirme ödeneğinden nasıl faydalanabilecekleri hususunda bilgilendirilecektir


babalar_emzirme_odenegi_alacak_h171922_74850.jpg

Analık sigortası kapsamında yapılmakta olan bu yardım sadece annelere değil, sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeklere de yapılmaktadır.

SSK'lı olarak bir işte çalışanlar ya da kendi adına ve hesabına (4/b'li olarak) bir iş yeri işletenler de faydalanabilmektedir. Ayrıca ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan sigortalı kadına, sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan eşine, yine aynı kapsamda sayılanlardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenmektedir.

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulunca belirlenerek bakanlık makamınca onaylanan tarife üzerinden verilmektedir.

2018 yılı için emzirme ödeneği 149,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam her yıl değişmektedir.

Erkekler için resmi nikah şart!

Sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evliliğin gerçekleşmiş olması başka bir deyişle resmi nikahla evli olması şartı aranmaktadır. Ancak sigortalı kadının doğum yapması halinde, emzirme ödeneği ödenebilmesi için doğum tarihinde evli olma şartı aranmamaktadır.

Emzirme ödeneği alabilmek için;

İşten ayrılanlar da alabilir

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan kanuna göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilmektedir.