657.sk. madde 104 ....(Ek: 20/2/2014-6525/7 md.) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eĢinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir ......
...... Yukarıdaki maddeye engelli çocuk için alınacak rapor iznini kullanmak için idarenin onayına ihtiyaç varmı (örneğin:refakat izni gibi) yoksa normal memurun aldığı hastalık istirahat raporu gibi onaya ihtiyaç duymadan direkt kullanılabilirmi. arkadaşlar bilgisi ve deneyimi olan varsa paylaşsın.