2016 yılında uygulanacak engelli indirimi tutarları artırıldı

Devlet memurlarının, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin (eş, anne, baba ve yaşına bakılmaksızın çocuklar) ya da kendilerinin çalışma gücünün belli oranlarda kaybedilmesi durumunda, aylık ücretlerinin ödenmesinde engelli indiriminden yararlanmaktadırlar.

Ancak, engelli indiriminin aylık net maaşa etkisi, ilgili personelin; aylık gelir matrahı miktarına, bulunduğu gelir vergisi dilimine ve yararlandığı asgari geçim indirimi miktarına göre değiştiğinden, engelli indirimi miktarlarının yükselmesi, bu indirimden yararlanan bazı memurların aylık net maaşını hiç etkilemeyecek, yüksek maaş alan bazı memurların maaşında ise bir miktar artışa neden olacak.

Engelli indiriminin 2016 yılı miktarları

Engel derecelerine göre, çalışanların gelir vergisi matrahına esas ücretleri üzerinden belirli miktarlarda engelli indirimi yapılmaktadır. Engelli indiriminin miktarları 2016 yılı için;

*3 üncü derece (%40 - %59) engel halinde, 200 TL’den 210 TL’ye ,

*2 inci derece (%60 - %79) engel halimde, 440 TL’den 460 TL’ye,

*1 inci derece (%80 ve daha yukarı) engel halinde, 880 TL’den 900 TL’ye

yükseltildi.

Engelli indiriminin artması maaşlara nasıl yansıyacak?

Engelli indirimi tutarı; aylık brüt ücretin bazı unsurları esas alınarak hesaplanan gelir vergisi matrahından indirilmekte ve bu şekilde bulunan yeni matraha göre de gelir vergisi hesaplanmaktadır. Bulunan Gelir Vergisi miktarından ise memurun eş ve çocuk durumuna göre belirlenmiş olan asgari geçim indirimi yapılmaktadır.

Engelli indirimi miktarı, bundan yararlanan personelin maaşında az da olsa bir artış yaratırken, asgari geçim indiriminin de aynı zamanda artması durumunda engelli indiriminin aylık net ücrete etkisi yok denecek seviyelerde olmaktadır.

Engelli indirim tutarları 2016 yılı için bir miktar artırıldı. Öte yandan, 2016 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları (henüz belli olmamakla birlikte) asgari ücretin net 1300 TL olacağı beklentisine göre hesaplanıyor.