İhtiyaç ve beklentiler gözönüne alındığında engellilere yönelik temel düzenleme ve uygulamalar şu açıklamalar doğrultusunda gerçekleşmelidir ;

Bilgilendirme ve Basılı Malzeme

•Turizm literatüründe ve diğer tanıtım araçlarında engellilerin elde edebileceği hizmet ve olanaklar açık bir şekilde, tercihen kolay anlaşılır sembollerle belirtilmelidir.

•Turistlerin gittiği yerlerde engelliler için hizmetler listelendirilmeli, ihtiyaç duyulabilecek hizmet ve malzemelerin varlığı ya da yokluğu hakkında bilgi verilmelidir.

•Rezervasyon sistemlerinde hizmet ve olanakların tanıtımı sağlanmalıdır.

•Ortaya çıkan şikayetler değerlendirilmeli ve şikayet konusu ile olumsuzluklar giderilmeye çalışılmalıdır.

Personelin Hazırlanması

•Turizm işletmelerinde ve turizmle ilgili hizmetlerde görev yapan personel, engelli müşterilerin özellikle de tekerlekli sandalyeli, görme ve işitme engellilerin ihtiyaçlarını, sorunlarını anlayacak ve onlara yardımcı olabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

•Personel, bu müşterilerine yönelik hizmetlerin uygulanması ve kontrolüne ilişkin yeterli eğitimi almalıdır.

•Personel, sunulan hizmet ve olanaklarla ilgili engelli müşterilerine bilgi aktaracak ve zorlukla karşılaşabilecekleri konularda gerekli yardımı sağlayacak şekilde eğitilmelidir.

•Güvenlik görevlileri veya güvenlikten sorumlu personelde acil durumlarda kullanılmak üzere, engelli müşterilere ait odaların ya da bölümlerin listesi bulunmalıdır.

Ortak Alanlarda Düzenleme

1. Park Alanları : Engellilerin araçları için özel park yerleri ayrılmalıdır. Bu alanlar bina giriş-çıkışlarına en yakın şekilde, engelli müşterilerin geliş-gidişlerini kolaylaştırıcı özel tasarlanmış yerler olmalıdır. Bu alanların başka araçlarca kullanılmaması sağlanmalıdır.

2. İşaretleme : Tekerlekli sandalye kullananlar için resepsiyon bankoları açık olarak belirtilmeli, kullanımı kolaylaştırılmalı; sesli ve görsel duyuru araçları kullanılmalı,engelli turistlere sunulan hizmet ve olanaklar kolay anlaşılır sembollerle gösterilmelidir.

3. Asansörler : Tekerlekli sandalye kullananlar için yeterli genişlikte ve görmeyenler için de sesli uyarı veya braille kabartma sistemine sahip olmalıdır.

4. Genel Telefonlar : Tekerlekli sandalye kullananlar için geniş ve alçak pozisyonlu telefon yerleri ile duyma zorluğu olanlar için ses yükseltici cihazı (amplifikatör) olan telefonlar bulunmalıdır.

5. Genel Tuvaletler : Genel tuvalet bulunan her yerde giriş-çıkışı kolaylaştırılan tekerlekli sandalyeliler için tasarlanmış engelli tuvaletleri bulunmalıdır.

6. Ücretlendirme : Bazı hizmetlerin sunulması amacıyla işletme tarafından ek masraf yapılması gerekse de engellilerden ek ücret talep edilmemelidir.

B) Konaklama Etkinlikleri

•Tekerlekli sandalye kullananlar için konaklama tesislerinde makul sayıda uygun tasarımlı oda bulunmalıdır.

•Bu tür özel odalarda tekerlekli sandalyeliler için uluslar arası standartlara sahip banyo, tuvalet ve yeterli manevra alanı sağlanmalıdır.

•Bu odalarda görme ve işitme engellilerine yönelik uyarı ve alarm sistemleri bulunmalı, gerekli yerlere braille kabartma numaraları yerleştirilmeli ve görmeyenler için zarar verebilecek unsurları engelleyici önlemler alınmalıdır.

•Koridorlar ve geçiş yerleri iki tekerlekli sandalyenin karşılıklı geçişine uygun olmalıdır.

•Kamping türü alanlarda da uygun tuvalet ve banyolar ile alarm sistemleri kurulmalıdır.

D) Müzeler ve Diğer Turistik İlgiye Açık Binalar

•Müzeler, tarihi, kültürel ve dini turistik yerler tekerlekli sandalye için uygun giriş yerine sahip olmalıdır.

•Ziyaret sırasında gerektiğinde kullanılmak üzere yeterli sayıda tekerlekli sandalye bulundurulmalıdır.

•Görmeyenler için kablosuz ve benzeri rehberlik hizmeti ile mümkünse gerektiğinde sunulabilecek dokunulabilir örnekler bulunmalıdır.

E) Şehir Turları

•Tur otobüslerinde fiziksel engelliler için uygun yerler ile görsel ve işitsel bilgi sağlayacak araçlar olmalıdır.

•İşitme engelliler için mümkünse işaret dilinde rehberler temin edilebilmeli veya basılı tanıtıcı malzeme kullanılmalıdır.

F) Konferans vb.

•Önceden söz edilen binalara yönelik düzenlemelere (uygun giriş-çıkışlar, telefonlar, tuvaletler, asansörler, park yerleri, işaretler gibi) ilaveten konferans mekanlarında tekerlekli sandalyeliler için yeterli sayıda oturma yerleri ve duyma zorluğu olanlar için özel teçhizat bulundurulmalıdır.

G) Ana Yollar

•Paralı yollar da dahil olmak üzere ana yollardaki tesislerde engelli turistlere uygun giriş-çıkış yerleri, banyo ve tuvaletler, telefonlar ve işaretlemeler gibi özel hizmet ve olanaklar sunulmalıdır.