Zaman zaman televizyonlarda engelliği suistimal eden programlara,filmlere hepimiz rastlamışızdır. Engelliyi/Engelliliği kendilerine malzeme gibi görüp insanların duygularını istismar ederek reyting peşindedirler. Gördüğümüz zaman içimiz içimizi yesede sadece bakmakla yetiniriz. Belkide bir çoğumuzun bilmediği bir şikayet hattı vardır. ALO RTÜK 444 11 78 bu numaraya şikayette bulunabilirsiniz engelliyi, güçsüzü ve hatta çocukları istismar eden şiddete teşfik edici programların şikayetini yapmakta özgürüz.

Bir takım kişilerin ceblerini doldurmak adına hiç kimseyi küçük düşürücü,ezici kötü yanlış herhangi bir biçimde rencide edici bir tutum sergileyemez. Bunun adı yayıncılık olamaz ahlaki hiç bir geçerliliği ve kabul edilirliği olamaz.

Yasalar önünde de yayın ilkeleri vardır bu ilkeler yok sayılırsa izleyiciler olarak tepkimizi gerekli yerlere şikayette bulunarak göstermeliyiz. Kanunlar biz izleyicilere bu hakkı tanımıştır.


1462956239.jpg


6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununun yayın ilkeleri konulu 8. Maddesi gereği, hiçbir yayın, çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez.

Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeren ve şiddeti teşvik eden yayınlar yapan medya hizmet sağlayıcılarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanır. Öncelikle uyarı şeklinde yapılan idari yaptırım, uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı hâlinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.