Engellilerin vergi ve Sgk konusundaki avantajlarını açıklamak üzere hazırlanmış olan yazımızda malulen emeklilik konusunada değineceğiz. İşte bahsi geçen konular hakkındaki detaylar.

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’na göre, çalışma gücünün minimum %80’nini kaybetmiş bulunanlar birinci derecede engelli, %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli ve en az %40’ını kaybetmiş olanlar ise üçüncü derece engelli olarak kabul edilmektedir.

a) Vergi indirimi, yazısı ile erken emeklilik hakkı

b) Gümrük vergisinden istisna edilen eşya (Gümrük Kanunu md.167/12),

c) Özel tertibatlı engelli aracını ithal edilecek kişiler (1 Sıra Nolu Gümrük Muafiyeti Tebliği md.26),

d) Yurt içinden alınan araçlarda özel tüketim vergisi ile ilgili istisna,

e) Motorlu taşıtlar vergisinden sağlanan vergi avantajları,

f) 3065 sayılı KDVK’na göre sağlanan vergi avantajları,

g) Emlak vergisinde, bina, arsa, arazi vergisi ile ilgili istisna,

MALÜL EMEKLİLİK İÇİN SAYILAN HALLER

Eski yönetmeliğe göre sadece böbrek ve karaciğer nakli olan hastalar malul sayılıyorken, kalp, akciğer ve barsak nakli olan hastalara da maluliyet hakkı getirildi.

> Kronik böbrek hastalığı olan vatandaşlar diyalize girmeden de doktor raporuyla maluliyet hakkı kazanabilecek.

> Downsendromu, otizm gibi hastalıklar da listeye eklendi.

> Eski yönetmelikte maluliyet şartlarıyla ilgili olarak çok farklı hastalık gruplarını içeren, somut olmayan kriterler, yeni yönetmelikte birçok hastalık için ayrıştırıldı, kriterler somut hale getirildi.

> 1 yıllık kontrol muayeneleri kaldırıldı. Sadece Yönetmelik 15’inci maddede belirtilen durumlarda kontrol muayenesi yapılacak.

> Kemik iliği nakli hastalarına da maluliyet hakkı getirildi. Ancak kemik iliği nakillerinde 1 yıllık kontrol muayeneleri devam edecek.

> Birkaç istisna dışındaki tüm kanser hastalarına 18 ay, lösemi hastalarına 24 ay, bulaşıcılığı yüksek veya tedaviye dirençli olan hastalıklar için 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi.

> Yatalak, bakıma muhtaç kişiler yeni düzenleme ile malul sayılabilecek.