Hem eşinden hem de babasından aylığa ilişkin Yargıtay Kararının ayrıntıları
Yargıtay, SSK'dan eşinden ölüm aylığı alan dul kadının, ölen babasından da aylık alacağına hükmetti.


717.jpg


Yargıtay SSK'lı dul bayanın hem eşinden hem de babasından aylık bağlanmasına karar verdi.

Yargıtay, SSK'dan eşinden ölüm aylığı alan dul kadının, ölen babasından da aylık alacağına hükmetti.
Yargıtay 21.Hukuk Dairesi Ankara 13. İş Mahkemesinin SSK'dan eşinden aylık alan dul kadının babasından aylık alamayacağına ilişkin kararını bozdu.
Ölen eşinden aylık alırken babasından da aylık talebinde dul kadının talebi SGK tarafından, Kanuna göre bu aylıklardan yüksek olanın ödeneceği gerekçesiyle reddedildi.
Dul eş bunun üzerine mahkemeye başvurdu, Mahkeme de SGK'yı haklı bularak davayı reddetti.
Ancak, Yargıtay da Mahkemenin kararını haksız buldu ve davayı reddetti.
SGK Mahkeme kararına göre bundan sonra dul eşe hem eşinden dul aylığı ödeyecek hem de babasından yetim aylığı.

Yargıtay'ın bu kararı bozma gerekçesi neydi?

SSK 06/08/2003' ten önce Bağ-Kur'dan veya Emekli Sandığından eşinden aylık alanlara anne veya babasından aylık ödemiyordu.
Daha sonra bunların farklı kanunlar olduğunu göz önünde bulundurarak geçici 91. Madde ile Bağ-Kur'dan veya Emekli Sandığından, kendi çalışmaları nedeniyle emekli aylığı alınması hariç her iki kanundan da aylık ödemeye başladı.

Ancak geçici 91.madddeyle de daha önce kestiği aylıklar nedeniyle çıkarılan borçları geri almayacağını düzenledi.

Yargıtayda 506 sayılı kanunun Geçici 91 inci maddesindeki "6 Ağustos 2003'den önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların, evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz, bunlardan yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya durdurma tarihi itibarıyla talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır" şeklindeki düzenlemeyi dikkate alarak hak sahibini haklı bulmuş ve her iki aylığın da ödenmesine karar vermiştir.

Bundan sonra dul bayanlar hem eşlerinden hem de anne veya babalarından aylık alabilecekler mi ?

506 sayılı Kanunun 68 inci Maddesinde; Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıkların, bunların Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi işlerde çalışmaya buralardan gelir ve aylık almaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden devre başından itibaren kesileceği, evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almağa hak kazanan kimseye bu aylıklardan fazla olanın ödeneceği hükmü bulunmaktadır.
Yani SSK'lı olan eşleri veya anne ve babaları 2008 Ekimden önce vefat eden bayanlara bu aylıklardan yüksek olanı ödenmektedir.

2008 Ekimden önce çünkü bu tarihte yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla da SGK'dan hem eşinden hem de anne veya babasından aylığa hak kazanlara bu aylıklardan sadece birini tercih edebileceği hükmü getirilmiştir.

Yargıtay'ın bu kararı sadece bu hak sahibine aylık ödenmesini gerektirir. Aynı durumda SSK'dan eşinden aylık alırken anne veya babasından da aylığa hak kazanan diğer dul eşlere aylık bağlanmasını gerektirmez.
Bu durumda SSK'dan 2008 öncesinde hem eşleri hem de babaları vefat edenler bu kararı emsal göstererek her iki aylığında ödenmesini talep edebilirler. Şayet SGK bu talebe olumlu cevap vermezse ilgililer iş mahkesinde dava açarak haklarını alabilirler. Çünkü, iş mahkemelerinin ne karar vereceği kesindir ve Yargıtay Genel Kurul kararına uymak zorundadırlar. Umarız SGK yeni bir yargı kararına gerek duymadan gereğini yaparak yargı masrafından kurtulur.