Eşi doğum yapmış çalışan babalar doğum izninden faydalanabilecek. Daha önceleri memurlara 10 gün işçiye 3 gün olan doğum izni artık yeni düzenlemeler sayesinde memur işçi ayrımı yapılmadan 10 gün olarak kullanılabilecek. Uzun zamandır üzerinde çalışılan bu tasarı artık hayata geçmeye hazır ve insanların çalışma hayatlarındaki farklılıklarıda ortadan kaldırır biçimde ve eşit bir biçimde.


1.jpg


Doğum yapan bayan memurların ise yarım gün mesai yapması sağlanacak. Yarım mesai yapan kadın, yarım maaş alacak.

Uzun süredir üzerinde çalışılan yasal düzenlemeyle, eşi doğum yapan çalışana verilen babalık izninde memur-işçi ayrımı kaldırılıyor. Mevcut uygulamada memurlar 10, SSK'lılar ise sadece 3 gün doğum izni kullanabiliyor. Doğum teşviklerinin yanı sıra kıdem tazminatı, taşeron işçi ve esnek çalışmayla ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarısıyla SSK'lı erkeklerin kullandığı bu izin 10 güne çıkarılacak. Ayrıca doğum yapan kadın memurların yarım gün mesai yapması sağlanacak ve kendilerine maaşlarının yarısı ödenecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı doğum teşvikleri, kıdem tazminatı, taşeron işçi ve esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeleri de içeren bir paket olarak Meclis'e sunulacak. Temel parametreleri itibarıyla Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşülen pakete ilişkin teknik çalışma sürüyor. Çalışma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre pakette doğum teşviklerine ilişkin önemli ayrıntılar yer alacak. Bu düzenlemelerin en önemlilerinden biri, doğum sonrası babalara verilen izne ilişkin olacak. Düzenleme ile babalık izninde memur işçi ayrımı kalkacak. Bütün çalışan erkekler, eşleri doğum yaptığında 10 gün izin kullanacaklar. Halen memurlarda 10 gün olan babalık izni, işçilerde 3 gün.

Doğum teşvikleri kapsamında annelerin doğumdan sonra kullandığı 16 haftalık izin 18 haftaya çıkarılacak. Bu sürenin 24 haftaya çıkarılması üzerinde de duruluyordu. Ancak işverenin şiddetli itirazı nedeniyle kadınların doğum izni süresi 18 hafta ile sınırlandırıldı. İşverenler doğum izninin 24 haftaya çıkarılması durumunda kadın çalışanları yerine erkek çalışan tercih edeceklerini duyurmuştu.

Aynı şekilde paketle birlikte doğumdan sonra kısmi zamanlı veya yarı zamanlı çalışma şekli devreye sokulacak. Memur anneler, yarım maaşla yarım gün çalışabilecekler. Bu süre çocuk ilkokula başlayıncaya kadar uzayabilecek. Ancak anne bu sürenin istediği bölümünde yarı zamanlı çalışabilme tercihine sahip olacak. Aynı düzenlemenin özel sektörde de geçerli olabilmesi için esnek çalışma düzenlemesi devreye sokulacak.

Bu düzenleme ile özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurulması yetkisi verilecek. Böylece doğum iznine çıkan annenin yerine, özel istihdam bürolarından geçici süreli çalışan sağlanabilecek. Doğum teşviklerine ilişkin düzenlemede çalışan kadınlara halen iki çocuk için verilen geriye dönük borçlanma imkanı 3 çocuk için uygulanacak. Buna göre doğum yapan kadınlar, 6 yıl süreyi geriye dönük borçlanarak kolay emekli olabilecekler.