Like Tree4Beğeni
 • 2 Mesaj Sahibi gülümse_hayata
 • 2 Mesaj Sahibi gülümse_hayata

Konu: Hükümet'in 2015 Yıl'ı İçin Engelliler Adına Yapmayı Tasarladıkları

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Hükümet'in 2015 Yıl'ı İçin Engelliler Adına Yapmayı Tasarladıkları

  Sponsor Bağlantılar


  Hükümet 2015 yılı itibari ile engelliler adına bir program hazırlamış fakat önemli olan bu programa uyulup uyulmayacağı bahsi geçen konuların sadece lafta kalıp kalmayacağıdır. Bunuda ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. İşte bahsi geçen programda yapılması planlananlar.


  Hükümetin 2015 yılı programına göre, kamuda istihdam edilen engelli sayısı tahsis edilen kontenjan kapsamında artırılacak

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, engellilere yönelik bakım ve destek hizmetlerinin etkinliği, yaygınlığı ve denetimi artırılacak, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının fiziki şartları iyileştirilecek.

  Hükümetin 2015 yılı programına göre, engellilere yönelik eğitim, istihdam ve bakım hizmetlerinin etkinliği ve denetimi artırılacak, bu kapsamda kaynaklar daha verimli kullanılacak ve fiziksel çevre şartları engellilere uygun hale getirilecek.

  Engellilere yönelik okul öncesi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri geliştirilecek, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri etkin bir biçimde denetlenecek.

  Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle, gelecek yılın sonuna kadar, engellilerin okula başlamadan önce almaları gereken eğitim konusunda verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecek. Engellilere hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimine

  ağırlık verilecek.

  Kamuda istihdam edilen engelli sayısı artırılacak

  Engellilere yönelik iş imkanları geliştirilecek ve bu alandaki danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, engelliler için çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği korumalı işyerlerine ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanarak korumalı işyerlerinin işlevi artırılacak ve engellilere kolay erişilebilir mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. Kamuda istihdam edilen engelli sayısı tahsis edilen kontenjan kapsamında artırılacak.

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engellilere yönelik bakım ve destek hizmetlerinin etkinliği, yaygınlığı ve denetimi artırılacak, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının fiziki şartları iyileştirilecek.

  Ev tipi sosyal hizmet birimleri ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanacak, ev tipi kuruluş sayısı artırılacak ve evde destek hizmeti yaygınlaştırılarak bu hizmetlerin denetimi artırılacak.

  Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak.

  Yaşlılar için kurumsal bakım hizmetleri artırılacak

  Yaşlıların kendi çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde bakımını sağlamaya yönelik hizmetler çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak ve yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetlerinin sayı ve niteliği artırılacak.

  Yaşlılara yönelik bakım ve destek hizmetlerinin etkinlik, yaygınlık ve denetimi artırılacak, kuruluşların fiziki şartları iyileştirilecek.

  Yalnız yaşayan yaşlılar başta olmak üzere, günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yaşlılara evlerinde sağlık, temizlik, günlük bakım, alışveriş gibi konularda destek verilmesine yönelik hizmetler yaygınlaştırılacak.

  Yaşlılara yönelik yatılı ve gündüzlü bakım hizmetlerinin sunulduğu kuruluşların sayısı ve niteliği artırılacak. Ayrıca yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki rolleri güçlendirilecek.


 2. #2
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  İş aramayana sosyal yardım yok  Yoksul kesimin sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için İŞKUR'a kayıt yaptırma şartı getiriliyor

  Sosyal yardımlara ilişkin yeni düzenlemeler yapan Hükümet, yoksul kişilerin işgücüne katılımını sağlamak için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, çalışabilir durumdaki yoksul kişilerin, sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için İŞKUR'a kayıtları zorunlu hale getirilecek. Bu yönde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile koordineli çalışılacak. Hükümet önümüzdeki dönemde gelir dağılımı eşitsizliğini azalmak için de bazı düzenlemeler yapacak. Yasal düzenlemelerle sosyal yardımların hedef kitleye ulaşması sağlanırken, yoksulluk sınırı altındaki bireylerin geliri yoksulluk sınırına yükseltilecek. Ayrıca gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına da kreş yardımı yapılacak. Öte yandan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) AR-GE Birimi tarafından TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan 2014 yılı Ekim ayı asgari gıda harcaması (açlık sınırı) ve asgari geçim haddi (yoksulluk sınırı) rakamları açıklandı. Eylül ayında inişli çıkışlı seyreden açlık ve yoksulluk rakamları, ekim ayında artış gösterdi. Ekim ayında yoksulluk rakamları 41 lira, açlık rakamları ise 8 liralık bir artış yaşandı. Eylül ayında bin 200 liraya yükselen açlık sınırı, ekim ayında da bin 208 lira olarak gerçekleşti. Eylül ayında 3 bin 143 lira olarak gerçekleşen yoksulluk sınırı ekim ayında ise 3 bin 184 lira olarak kayıtlara geçti.

  2015'te 516 bin kişi işe alınacak

  Hükümetin 2015 yılı programına göre bu yıl sonu için 25 milyon 824 bin olarak tahmin edilen istihdamın 2015'te 26 milyon 340 bin kişiye yükseleceği planlandı. Programda, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın 2014'e göre 516 bin kişi artacağı hedeflenirken, iş gücüne katılım oranının 2015 sonunda 50,2 olması bekleniyor. Diğer taraftan, bu yıl sonunda 2 milyon 754 olacağı tahmin edilen işsiz sayısının 2015'te 2 milyon 766 bine yükseleceği öngörülürken, işsizlik oranının ise yüzde 9,5 oranında kalacağı tahmin ediliyor.

 3. #3
  Üye

  Üyelik tarihi
  Apr 2013
  Şehir
  soma
  Mesajlar
  16
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Alıntı gülümse_hayata Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yoksul kesimin sosyal yard?mlardan yararlanabilmesi için ??KUR'a kay?t yapt?rma ?art? getiriliyor

  Sosyal yard?mlara ili?kin yeni düzenlemeler yapan Hükümet, yoksul ki?ilerin i?gücüne kat?l?m?n? sa?lamak için çal??malar?na h?z verdi. Bu kapsamda, çal??abilir durumdaki yoksul ki?ilerin, sosyal yard?mlardan yararlanabilmesi için ??KUR'a kay?tlar? zorunlu hale getirilecek. Bu yönde çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???, Kalk?nma Bakanl???, ??KUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile koordineli çal???lacak. Hükümet önümüzdeki dönemde gelir da??l?m? e?itsizli?ini azalmak için de baz? düzenlemeler yapacak. Yasal düzenlemelerle sosyal yard?mlar?n hedef kitleye ula?mas? sa?lan?rken, yoksulluk s?n?r? alt?ndaki bireylerin geliri yoksulluk s?n?r?na yükseltilecek. Ayr?ca gelir düzeyi dü?ük ailelerin çocuklar?na da kre? yard?m? yap?lacak. Öte yandan Belediye ve Özel ?dare Çal??anlar? Birli?i Sendikas? (Bem-Bir-Sen) AR-GE Birimi taraf?ndan TÜ?K verileri baz al?narak haz?rlanan 2014 y?l? Ekim ay? asgari g?da harcamas? (açl?k s?n?r?) ve asgari geçim haddi (yoksulluk s?n?r?) rakamlar? aç?kland?. Eylül ay?nda ini?li ç?k??l? seyreden açl?k ve yoksulluk rakamlar?, ekim ay?nda art?? gösterdi. Ekim ay?nda yoksulluk rakamlar? 41 lira, açl?k rakamlar? ise 8 liral?k bir art?? ya?and?. Eylül ay?nda bin 200 liraya yükselen açl?k s?n?r?, ekim ay?nda da bin 208 lira olarak gerçekle?ti. Eylül ay?nda 3 bin 143 lira olarak gerçekle?en yoksulluk s?n?r? ekim ay?nda ise 3 bin 184 lira olarak kay?tlara geçti.

  2015'te 516 bin ki?i i?e al?nacak

  Hükümetin 2015 y?l? program?na göre bu y?l sonu için 25 milyon 824 bin olarak tahmin edilen istihdam?n 2015'te 26 milyon 340 bin ki?iye yükselece?i planland?. Programda, öngörülen büyüme ve yat?r?m art??lar?na ba?l? olarak istihdam?n 2014'e göre 516 bin ki?i artaca?? hedeflenirken, i? gücüne kat?l?m oran?n?n 2015 sonunda 50,2 olmas? bekleniyor. Di?er taraftan, bu y?l sonunda 2 milyon 754 olaca?? tahmin edilen i?siz say?s?n?n 2015'te 2 milyon 766 bine yükselece?i öngörülürken, i?sizlik oran?n?n ise yüzde 9,5 oran?nda kalaca?? tahmin ediliyor.
  engelliler & ya?l?lar ad?na hergün bolca hükümet yeni purogramlar açıklanıyor ama pek çogu sadece açıkla malardan ibaret otistik çocugu olan babalarada yıpranma payı verilip 5 yıl erken emekli yap?lacak deyi 2 y?l önce söz verilmişti bir daha hiç kimseden konuyla duymad?k:

 4. #4

  Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Şehir
  bursa inegöl
  Mesajlar
  22
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  S.a zaten yeni yıl geldimi bir sürü böyle plan açıklar lar sonrasımı verdiklerini nasıl geri alırız politikası işimiz çok zor Allah hepimize yardım etsin

 5. #5
  Üye
  sinandeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  etme bulma dünyası afacan sokak no 30 evde yokuz ;)
  Mesajlar
  890
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Ye resmen dalga geçmek aşşalamak demek bu bence açikladiklari açlik ve yoksylluk siniri o rakamlar ise bizlere verilen yardimlar yani bizler n ehangi guruptayiz biri bunu bana açiklasinnnnnnnnnnn

  ölümde'de var kimse kazik çakacam diye düşünmesin

 6. #6
  Üye
  kartalreis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Şehir
  ad: Kalperen Türkoğlu CCC yer: kalpOder Ötüken - Turan
  Mesajlar
  395
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  12 yıldır yapılmayanları ve söz verilenleri önce bir yapsınlar sonra bakarız 2015 e...

 7. #7
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  Sosyal Yardımlar Nelerdir? İnternetten Başvuru Yapılabilecek

  Sponsor Bağlantılar


  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM, 2015 Bütçesi komisyon görüşmelerinde bir sunum gerçekleştirdi. Bakanlığın faaliyetleri ve planlamaları hakkında önemli bilgiler veren İSLAM; sosyal yardım portalı hazırladıklarını, yılbaşından itibaren sosyal yardım başvurularının internet üzerinden alınacağını söyledi.

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıolarak bizim temel amacımız; kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, engelli, tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır.Nitekim 2002'den bu yana Hükûmet programlarımızın temel ayaklarından birini sosyal politikalar ve sosyal destekleroluşturuyor.Bakanlığımızın 2011'de yeniden yapılandırılması da bu yönde atılan adımları güçlendirmiş ve daha sağlambir zeminde daha planlı devam etmesini sağlamıştır.633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde sosyal yardımlar,aile, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler tek çatı altında toplanmıştır. Bakanlığımızınçatısı altında bilimsel yöntemlerle, yoksulluk ve yoksunluk tanımlarını yeniden yaparak adil ve hakça paylaşımı esas alanbir hizmet anlayışını önceliyoruz.633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen temel görev; toplumların tüm kesimlerininhak temelli hizmet anlayışı ile her türlü ihmal, istismar ve dışlanmadan korunması ve mağduriyetlerinin giderilmesidir. Bakanlığımız politika üreten, hizmetlerinde standart oluşturan, izleyen ve denetleyen bir yapıya sahip. Bununyanı sıra arz odaklı hizmeti, koruyucu ve önleyici yaklaşımı, bütüncül hizmet sunumunu ve disiplinler arası yaklaşımı esasalıyoruz. Bakanlığımız sadece bir hizmet bakanlığı değil, adından da anlaşıldığı gibi bir politika bakanlığı olarak yenidenyapılandırıldı.

  Aile odaklı bakış açısı ile kadını, erkeği, çocuğu, yaşlıyı ve engelliyi ilgilendiren her alanda çok boyutlu vekapsamlı çalışmalarla, eklektik, birbirine entegre olabilen ve değişen şartlara göre farklı uygulama modülleri olan yeniprogramlar ve yeni projeler geliştirdik ve bunları geliştirmeye devam ediyoruz yani sosyal sorunlara en az sorunlarınkendisi kadar çok boyutlu yeni çözümler ve modeller üretiyoruz.

  Kapsayıcı, tematik sosyal yardım programlarıyla sosyal harcamalariçin ayırdığımız kaynağı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için sistematik ve düzenli yardım programlarımızıgerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sosyal harcamalarda kullanılan kaynaklarımız sizlerin de bildiği gibi, 2002 yılında 1milyar 376 milyon lira, 2013 yılı sonunda 21 Milyar 37 milyon lira, 2002-2013 dönemi toplamı ise 115 milyar 562 milyon297 bin lira, sosyal harcamaların 2014 yılında 26 milyar 561 milyon liraya ulaşacağını bekliyoruz. 2002'den 2014’e sosyalharcamalarda kullanılan kaynak yaklaşık böylece 20 kat artmış durumda. Bu doğrultuda sosyal harcamaların gayrisafiyurtiçi hasılaya oranı 2002 yılında yüzde 0,5’ken 2014 yılında yüzde 1,51’e ulaşması mümkün oluyor.

  SOSYAL YARDIMLAR

  2022 sayılı Kanun’a göre verilen yaşlılık ve engelli aylıkları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütülüyorve 2014 Haziran itibarıyla/ 1,2 milyon kişi bu programdan faydalandı. 2013 Haziranda başlatılan Muhtaç Asker AilelerineYardım Programı’mız devam ediyor. 96 bin asker ailesine aylık 250 lira tutarında düzenli yardım yapıldı.Dünyada az sayıda ülkenin yürütebildiği bütün vatandaşlarımızın sağlık güvencesine kavuşturan genel sağlıksigortası uygulamasına 2012 yılında başladık. Bu önem verdiğimiz bir sosyal yardım uygulaması programı devam ediyor.Böylece yoksul vatandaşlarımızın ücretsiz sağlık hizmeti alması sağlanmış oluyor. Bu kapsamda hane içinde gelirseviyesi brüt, asgari ücretin üçte 1’inden az olan 9,2 milyon kişinin sağlık primleri Bakanlığımız aracılığıyla ödeniyor.2012 yılı Nisan ayından itibaren Eşi Vefat Eden Kadınlara Düzenli Nakdî Yardım Programı başlattık. 2014Haziran itibarıyla yaklaşık 285 bin eşi vefat eden kadın aylık 250 lira düzenli nakdî desteğe kavuşmuş oldu. 2012 yılındasosyal yardımların kapsamını genişlettik. Sosyal Güvenlik kapsamında olsalar bile düşük bir düzenli gelirle hayatınıidame ettirmek zorunda olan çalışan yoksullar ve başta dul, yetim aylığı alanlar, Tarım BAĞ-KUR’lular ile şehit yakınları,gaziler ve afetten zarar görenlere de Fon Kurulumuzun belirlediği esaslar dâhilinde sosyal yardımlar yapmaya başlamışbulunuyoruz.

  Sosyal yardımlarda önemli adımlarımızdan biri de sosyal yardım veistihdam bağlantısını kurmak oldu. Bu sistem sayesinde, sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda bulunanlarİŞKUR'a bildiriliyor. Daha önce yardım alan 48 bin kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirilmiş durumda. 96 bin kişi meslekikurslara başvurmuş, 44 bin vatandaşımıza işsizlik sigortası bağlanmıştır.

  Düzenli yardım ve desteklerden faydalanan vatandaşlarımız için SosyalYardım Kartı Projesi’ni hayata geçirdik. Bu kapsamda, 1,7 milyon kişiye yardım kartları teslim edildi. Ödemelerini almayagidemeyecek durumdaki hak sahipleri için PTT ile iş birliği yaparak konutta ödeme uygulaması başlattık. Sosyalyardımların e-devlet kapısı ile entegrasyonunu tamamladık ve 2014 yılı Ocak ayında kullanıma açtık. Sistemin ilk altıayında vatandaşlarımız e-devlet kapısı üzerinden toplam 801.184 sorgulama gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlar Portalı’nınhazırlıkları tamamlandı, devam eden test aşamasından sonra inşallah, bu yıl sonuna kadar hizmete sunmayı planlıyoruz.Sosyal Yardımlar Portalı üzerinden vatandaşlarımız e-devlet şifrelerini kullanarak sosyal yardım başvurularınıyapabilecekler. Ayrıca ; Bakanlığımızca Sosyal Yardımlar ve Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Sonuçlarına ilişkinbaşvuru durumu, hak sahipliği kararı, ödeme tutarları ve diğer bilgilerin sorgulamaları yapılabilecektir. Sosyal Yardım Karar Destek Sistemi’ni önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz.Bilhassa, yoğun göç almış büyükşehirlerimizde işsizlik, eğitim ve yoksulluk sorunlarının yoğunlaştığı alanlarınbelirlenmesi ve detaylı analiz edilmesine yönelik olarak sosyal uyum analizlerini başlattık. Önümüzdeki dönem de buuygulamanın kapsamı genişleteceğiz.Hanelerin yoksulluk durumlarının iyileştirilmesinden öte, proaktif yaklaşımlarla, sosyal risklerin tespit edilerekilgili kurumlar tarafından müdahale edilebilmesinin ve sonuçlarının takibinin sağlanması için Vaka YönlendirmeSistemi’mizi hayata geçiriyoruz.

  ASDEP

  Ailelerimize yönelik yaygın eğitim programlarıyla ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve sorun çözmekapasitelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında şimdiye kadar 137.601 kişiye eğitimverdik.Ayrıca, Talim Terbiye Kurulunca onaylı Aile Eğitim Programı kapsamında bugüne kadar 223 bin vatandaşımızaile içi iletişim, hukuk, iktisat, medya okuryazarlığı ve sağlık konularında eğitim aldı.Pilot uygulamasını değerlendirdiğimiz Aile Sosyal Destek Programı ASDEP Bakanlığımızın arz odaklı hizmetsunum anlayışının belkemiğini oluşturmaktadır. ASDEP'in sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi için bilişim altyapısının

  hazırlanması çerçevesinde çeşitli modülleri içerecek şekilde tasarlanan Aile Bilgi Sistemi’nin hayata geçirilmesi yönündeçalışmalarımızı sürdürüyoruz. ASDEP projesinin hayata geçmesiyle sosyal yardım ve sosyal hizmete muhtaç tümvatandaşlarımıza ulaşarak onların sorunlarının çözümlenmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile sosyal yardım ve hizmetsunan paydaş kuruluşlarla da daha çok, daha etkin ve koordineli çalışmalar yapmak mümkün hâle gelecek. ASDEP ileBakanlığımızın temel görevlerinden olan sosyal hizmet ve sosyal yardımların etkinliği ve amaca uygunluğu da izlenip

  denetlenebilecek.

  Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda bağımlı veya risk altında olan bireyleresosyal rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

  ÇOCUK POLİTİKALARI


  Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı her şeyin önünde tutuyor, istikbalimiziçin “önce çocuk”, çocuklarımız için de “önce aile” diyoruz. Çocuklar için en iyi bakım ortamının aile olduğunu

  düşünüyoruz. Çocuk politikamızın temel eksenini aile yanında bakım olarak belirlemiş bulunuyoruz.

  Bu çerçevede, çocukların kuruluş bakımına alınmadan, sosyal ekonomik desteklerle aile odaklı hizmet

  modellerinden yararlanmalarını tercih ediyoruz. Kuruluş bakımına almak zorunda kaldığımız çocuklarımız için ise, toplubakım sistemi yani eski isimleriyle yetiştirme yurtları ve çocuk yuvaları yerine ev tipi bakım modellerine, çocuk evleri veçocuk evleri sitelerine ya da eski bilindik adıyla sevgi evleri modeline geçtik hepinizin bildiği gibi.Hizmette dönüşüm kapsamında Bakanlığımızca sağlanan bazı maddi destekler ve hedef kitlemize yöneliksayısal verilerin de bir kısmını sizinle paylaşayım isterim:Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında 2014 Eylül ayı itibarıyla 57 bin kişiye yardım sağlanıyor. Bukapsamda, ailelere ödenen aylık desteğin miktarı ortalama 540 TL'dir. Çocuğun yaşına göre yükselebiliyor veyadüşebiliyor. Son on iki yılda ailesinin yanına döndürülen çocuk sayısı 10.350 civarında. 2002 yılında koruyucu aileyanında bakılan çocuk sayımız 520; 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı3.780; 2002 yılına kadar toplam 6.976 çocuk evlat edindirilmiş, bu sayı 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 13.300’dür. Hizmet

  dönüşümü kapsamında yurt ve yuvalarımızdaki çocuklarımızın yüzde 90’ı da ev tipi bakım birimlerinde yani çocukevlerinde, sevgi evlerinde, çocuk evi sitelerinde yaşıyor durumdalar.

  Eskiden 20-25 çocuğa 1 bakım elamanı düşmekte iken yani bu hizmet dönüşümü planlanmadan önce, bugün5 çocuk için 3 bakım elemanı görev yapıyor. Bakanlığımız bünyesinde çocuklarımıza verdiğimiz hizmetler çerçevesindeyeni bir model olarak çocuk destek merkezlerini kurduk; bunu çok önemsiyoruz. Bu kuruluşlarda suça sürüklenen ve suçmağduru olan, madde bağımlısı veya sokak geçmişi olan çocuklarımızın rehabilitasyonunu sağlayacağız. ANKAProgramı adını verdik bu programa. Çocuklarımızın bu sayede rehabilitasyon süreçlerinin daha etkili ve başarılı olmasını

  hedefliyoruz. Şu anda 62 çocuk destek merkezimizde 1.180 çocuğumuz hizmet alıyor ama yıl içinde hizmet alan çocuksayımız ortalama 7 bin civarında oluyor.

  KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR


  Koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın akademik ve sosyal başarılarını artırmak için çalışıyoruz. Buçerçevede çocuklarımızı Bakanlığımıza ayrılan kontenjan dâhilinde özel okullara ücretsiz olarak gönderiyoruz. Sportif vekültürel aktivitelere katılmalarını sağlıyoruz. Ücretsiz kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlanıyoruz.Akademik başarılarımız fena değil, burada da birkaç rakam sizinle paylaşmak isterim: 2013-2014 eğitimöğretim yılında 393 çocuğumuz üniversite sınavına girdi, yüzde 67’lik bir başarıyla 264 çocuğumuz bir yükseköğretimkurumuna yerleştirildi. 2014 yılında TEOG sınavına giren 1.211 çocuğumuzdan 1.134’ü Anadolu liselerine veya meslekliselerine yerleşti.

  Çocuklarımıza istihdam imkânı sağlıyoruz hepinizin bildiği gibi. Kuruluşlarımızda yetişen ve kamu kurum vekuruluşlarında istihdam edilen çocuk sayımız 38 bin civarında bugün.Çocuk haklarının etkin bir şekilde uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Bakanlığımızkoordinatörlüğünde Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi’ni hazırladık. Strateji Belgesi’nin hazırlık aşamasındaçocukların katkısının sağlanmasına özel bir çaba sarf ettik ve 14 Aralık 2013'te belgemiz yürürlüğe girdi.

  KADIN POLİTİKALARI


  Kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması,geliştirilmesi, kadına karşı ayrımcılık ile her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi Bakanlığımızın öncelikli kadınpolitikasıdır.Kadınların istihdama katılımının artırılması, girişimciliğin desteklenmesi ve kadın yoksulluğuyla mücadeledekadınların güçlendirilmesinde önemli. Bunlar da çok önemli stratejilerimiz.Bakanlık olarak kadınların her alanda desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıklasürdürüyoruz. Organize sanayi bölgelerinde kreş sayılarını ilgili kurumlarla birlikte iş birliği sağlayarak artıyoruz. Önümüzdeki süreçtebaşka iş birlikleri de yaparak, kanunlarda birtakım değişim ve dönüşümlere giderek kreş sayılarının artırılması ve çalışankadınların hayatının rahatlatılması konusuna devam edeceğiz.

  Şiddetin önlenmesive koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin yedi gün yirmi dörtsaat esasıyla verildiği şiddet önleme ve izleme merkezleri on dört pilot ilde hizmetlerini etkin bir şekilde sunuyor. ŞÖNİMve kadına yönelik hizmet veren diğer kuruluşlarımızın daha da güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımızdevam ediyor.Yine, kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemlerkullanılabileceği öngörülmüş, bu çerçevede güvenlik butonu uygulaması Adana ve Bursa illerinde başlatılmıştıbiliyorsunuz. İki yıllık uygulamanın değerlendirilmesi ve edinilen tecrübeler doğrultusunda şiddetle mücadelenin dahaetkin bir hâle getirilebilmesi için Adalet Bakanlığının başarılı bir uygulaması olan denetimli serbestlik modeli üzerine bizçalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu modeli kendi sistemimize de uygulamayı planlıyoruz.

  Diğer yanda kadına yönelikşiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetlerin gereği olan kadın konukevleri kapsamında da önemli ilerlemelerkaydetmiş bulunuyoruz.2002 yılında 8 kadın konukevimiz ve 170 kapasitemiz vardı biliyorsunuz, 2014’te Bakanlığımıza bağlı yenihizmete açılan kadın konukevleri ve mevcut kadın konukevlerinin kapasite değişiklikleri ile 94 konukevimizde toplamkapasitemiz 2.500 civarında. İzmir-İstanbul’da 2 erkek konukevimiz var. Hâlihazırda sivil toplum kuruluşlarına ait 3 veyerel yönetimlere bağlı 33 olmak üzere 130 konukevinde 3.350 kapasiteyle hizmet veriyoruz. 2014 ekim sonu itibarıyla46 bin kadın, 22.947 çocuk olmak üzere toplamda 69 bin kişiye hizmet sunmuş durumdayız.Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kapsamlı, eş güdümlü ve bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğibilinciyle hareket ediyor. Bu çerçevede kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin 2012-2015 yıllarını kapsayan eylemplanımızı uygulamaya koyduk. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin daha etkin gerçekleştirilmesi için en önemli

  araçlardan biri de göstergelerin değerlendirilmesi şüphesiz. 2008 yılında ilki gerçekleştirilen Türkiye’de kadına yönelikaile içi şiddet araştırması bu yıl güncellendi; aralık ayında kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Ayrıca, 2008 ve 2014 yılıaraştırma verileri kullanılarak başta erken yaşta evlilikler olmak üzere çeşitli konularda ileri analizler de yapacağız busonuçlara göre. Öte yandan 2014-2016 yılları arasında yürütülecek olan 9 milyon 601 bin avro bütçeyle Aile İçi ŞiddetleMücadele Projesi’yle şiddet mağduru kadınlara sağlanacak destek hizmetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra merkezî veyerel yönetim ile yerel STK’lar arasında iş birliğinin geliştirilmesini de hedefliyoruz.

  Kadına yönelik şiddetle mücadelede temel yasamız olan 6284 sayılı Yasa kapsamında alınan koruyucu veönleyici tedbir kararlarının şiddet olaylarının önlenmesinde ve şiddet mağdurlarının korunmasındaki etkisinindeğerlendirilmesi amacıyla bir de etki analizi çalışması gerçekleştiriyoruz.

  ENGELLİLERE HİZMETLER

  Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer alabilmeleri vetoplumsal hayata katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak için "hak temelli" bir bakış açısıyla hizmetlerimizekararlılıkla devam ediyoruz.Hak temelli yaklaşımımızın öncelikleri: Engellilerimize istihdam hakkının sağlanması, eğitim hakkından herengelli çocuğumuzun yararlanması, hizmetlere erişimde ve sosyal hayata katılımda pozitif ayrımcılığın sağlanmasıdır.İnsan hakları perspektifiyle hizmet üretirken tıbbi yaklaşımı aşan bir bakış açısıyla, sosyal yaklaşım modeli veinsan odaklı anlayışı esas alıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımları için tüm engellerin ortadan kaldırılması

  demek olan “erişilebilirliği” evrensel bir insan hakkı olarak görüyoruz.Engellilerimiz için öncelikli olarak ailelerinin yanında ve bulundukları sosyal ortamda desteklemeyihedefliyoruz. Engellilerimize evde bakımlarına verdiğimiz desteklerde 2014 yılında çıkardığımız 6518 sayılı Kanun’la

  yenilikler getirerek aksamaları ortadan kaldırdık.Bakanlık olarak sunduğumuz hizmeti, sosyal yardım verilmek suretiyle, bakıma muhtaç engellinin evdebakımına destek verilmesi olarak formüle ettik. Böylelikle Bakanlığımızın aile eksenli politikalarını engellilik alanında dagerçekleştirmeye çalıştık. Söz konusu yardımdan faydalanmaya ilişkin gelir kriterini de Bakanlığımızın tüm yardım

  uygulamaları için belirlediğimiz hane halkı yaklaşımı çerçevesinde yeniden düzenledik.

  Gelir kriterine ilişkin hesaplama yapılırken birden fazla bakıma muhtaç engelli bulunan aileler açısından birincibakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engellinin 2 kişi sayılması şeklinde hane lehine birdüzenleme yaptık.Bugün yaklaşık 450 bin engelli ve yaşlı vatandaşımız için evde bakım ücreti ödenmektedir. 2007 yılına göre buhizmetten yararlanan engelli sayısı 15 kat, ayrılan bütçe ise 102 kat artırılmıştır. Kuruluşlarımızda bakılan engellilerin

  daha kaliteli hizmet almaları konusunda günde 3 vardiyanın her birinde 6 engelliye sertifikalı 1 bakım elemanı hizmetvermektedir. 82 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 5.747 engellimize hizmet sunmaktayız. Ayrıca 150 özel bakımmerkezi var. Engelli bireylerin, toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlamak için apartman dairesi veya müstakil evlerdebakımlarını da Bakanlık olarak destekliyoruz. 2008'de ilk defa İzmir'de açılan umut evlerimiz yaygınlaştırılarak bugün 78umut evinde 425 engellimize hizmet sunuyoruz. Ayrıca 20 engelsiz yaşam merkezinin de yapımını tamamlayarakönümüzdeki dönemde hizmete açılmasını planlıyoruz.Eğitimin engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata tam katılımı içinvazgeçilmez olduğu gerçeğinden hareketle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 2013 yılı sonu itibarıyla özeleğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğretim gören öğrencilerin sayısı 2006 yılına oranla yaklaşık 3 kat artış gösterdi.2013-2014 öğretim yılında kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören öğrenci sayısı 2001-2002 öğretim yılına oranla 5 katarttı. Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında okullara taşınan engelli öğrenci sayısında da 7 kat artış var. 2004-2005 eğitim-öğretim yılında taşımalı eğitim hizmetinden faydalanan engelli öğrenci sayısı 6.901 iken 2012-2013 eğitim yılı için burakam 47.737.

  Eğitimin yanı sıra, engellilerimizin toplumsal hayatta etkin yer almalarını sağlayan en önemli faktörlerden biride istihdama katılımlarıdır. 2002 yılında 5.777 olan engelli memur sayısı bu konuya gösterdiğimiz özel önemle bugün 34bin civarında. Kamuda ve özel sektörde engelli kotasında çalışan işçi sayısı 2002'de 45.621, 2014 Ağustos itibarıyla91.378. Şubat 2014'te yaptığımız Kanun düzenlemesiyle, engelli vatandaşlarımızın iş gücü piyasasınakazandırılmalarını teşvik etmek üzere korumalı iş yerleri için yeni teşvik politikalarını uygulamaya koyduk. 2014 yılındaBakanlık olarak İşe Katıl Hayata Atıl Projesi’yle engellere değil yeteneklere, gruplara değil bireylere odaklanarak engelli

  bireyin istihdamında destekli istihdam modelini gelişmeye başladık.

  ENGELLİ MAAŞI ALAN KİŞİ SAYISI 2 KAT ARTTI

  Yakın gelecekte ülkemizi bekleyen önemli sosyal sorunlardan birinüfusumuzun yaşlanmasıdır. Ülkemizde refah düzeyinin yükselmesi ve sağlık hizmetlerinin daha düzenli ve sistemli hâledönüşmesi yaşam kalitesini ve ortalama yaşam süresini artırıyor. Nüfus yaşlanmasında doğurganlık oranınınazalmasının da elbette payı vardır. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2050 yılında ülkemizin nüfusunun yaklaşık yüzde21'inin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına uygun hizmetlerinbugünden planlanmasını zorunlu hâle getiriyor. Bu nedenle, ihtisaslaşmış kuruluşlara öncelik veriyoruz. Yüksekstandartta hizmet veren kuruluşlarımızın sayısını da giderek artırıyoruz. Bu kapsamda "umut evleri" ve "yaşlı yaşamevleri" ile gündüzlü hizmetlerimizi de yaygınlaştırıyoruz. 2002 yılında 262 bin olan engelli maaşı alan kişi sayısı 2 katartışla 2014 yılında 600 bine ulaştı. Yıllık aktarılan kaynak tutarı ise yaklaşık 2.2 milyar TL'dir. Engelli ve yaşlı maaşıolarak ödenen tutar 2002-2014 döneminde 14 kattan fazla arttı. Yıllık aktarılan kaynak tutarı ise 2,2 milyar Türk lirası.

  ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER

  Farklı mevzuatlarda yer alan şehit yakınları ve gazilerle ilgili düzenlemeleriinceleyerek şehit yakını ve gazilerimize sağlanan haklarda birtakım iyileştirmeler yaptık. İstihdam ve ücretsiz seyahathakkında mevzuat çalışmaları Bakanlığımızca 2014 yılında tamamlanarak verilen hakların uygulanmasına başlandı.Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 22 Temmuz 2014'te 3.527 kişinin, 2 Ekim 2014'te ise SayınBaşbakanımızın katılımıyla 2.760 kişinin, toplamda ise 6.287 hak sahibinin kamu kurumlarına atamaları yapılarak işeyerleştirildiler. Önümüzdeki dönemde başvuruda bulunan hak sahiplerinin işlemlerini tamamlayarak atamalarına devamedeceğiz. Ayrıca Soma’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden sigortalı işçilerimizin birer yakınına daistihdam hakkını sağladık.Şehit yakınları ve gazilerimizin ücretsiz seyahatlerine ilişkin yeni bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle, şehityakını, gazi, gazi yakını ile harp ve vazife malullerinin, şehir içi toplu taşıma araçları ile demir yolları ve deniz yollarınınşehir içi ve şehirler arası hatlarından ücretsiz yararlanmaları için ücretsiz seyahat kartları, müracaat sahiplerininadreslerine gönderilmeye başlandı. Bu yıl sonuna kadar ve 2015'te müracaat eden hak sahiplerinin kartları adreslerineulaştırılacaktır.

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015 Yılı Bütçe Tasarısı’na göre6’ncı büyük bütçeye sahip Bakanlıktır. Bakanlığımızın 2015 yılı için tasarıda öngörülen bütçe tutarı 18 milyar 249 milyon

  634 bin liradır. Bakanlığımız bütçesinin harcama kalemlerine, bütçe içindeki paylarına ve geçen yıla göre artış oranlarınabakıldığında, 2014'ten 2015’e yüzde 7’lik bir artış öngörülmüştür. Bize tahsis edilen bütçenin etkili, verimli ve mevzuata uygun şekilde kullanımına azami özen göstereceğiz.


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş