Bu konudan haberdar edilenler

 1. #1
  Fırtına
  Guest

  Huzurevi İçin Aranan Koşullar Nelerdir?

  Sponsor Bağlantılar


  Modern toplumda hane-halkının yaşam alanı daralıyor, geçim şartları daha da zorlaşıyor. Çekirdek ailede yer bulamayan yaşlıların imdadına huzur evleri koşuyor.

  İşte huzurevlerine kabul şartları, ücretleri ve indirimler;

  Türkiye’de modern toplumun gerekleri doğrultusunda aileler çekirdek aile yapısına entegre olurken, yaşam şartları bir taraftan evleri küçültüyor, bütçeleri daraltıyor ve geçim standartları birçok aile için neredeyse asgari ihtiyacı karşılayacak seviyelere kadar geriliyor.

  Aile yapıları farklılaşırken özellikle büyük şehirlerde yaşlılara yer kalmıyor. Bakıma muhtaç veya ailesi tarafından bakılamayan yaşlılar huzurevlerine emanet ediliyor. Huzurevine kabullerde; yaşlı yatağa bağlı, Alzheimer’lı veya nörolojik rahatsızlığı da olsa kabul edilebiliyor. Huzurevleri yaşlı bakım evleri ve özel bakım üniteleri olarak ikiye ayrılıyor.

  Yaşlı huzurevine müracaat ettiğinde önce uzmanlar tarafından huzur evinin hangi kısmına uygun olduğu araştırılıyor ve araştırma sonucuna göre normal huzurevi ya da özel bakım ünitesine yerleştiriliyor.

  Huzurevi başvuruları kısıtlama olmaksızın herhangi bir huzurevine yapılabiliyor. Huzurevlerinde tek kriter, boş kontenjanın olması! Hiçbir geliri olmayan yaşlılar ise ücretsiz hizmet veren huzurevlerine yerleştiriliyor.

  Sosyal Hizmetler uzmanları, başvuru neticesinde yaşlının evine giderek, bakılabilecek durumda olup olmadığını, aile bireyleri ile ilişkisini, tüm sosyal durumunu kapsayan inceleme yaparak rapor hazırlıyor ve rapor sonrasında işlemleri yapılıyor.

  Sosyal Hizmetler bünyesindeki Huzurevlerine girmenin ise birtakım şartları mevcut.

  Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek yaşlılarda aranan nitelikler şöyle;

  a) Huzurevlerine Kabul Koşulları;

  1. 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

  2. Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,

  3. Ruh sağlığı yerinde olmak,

  4. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

  5. Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

  6. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

  b) Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları;

  1. 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

  2. Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli yada sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,

  3. Ruh sağlığı yerinde olmak,

  4. Bulaşıcı hastalığı olmamak,

  5. Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,

  6. Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

  Başvuruda hangi belgeler isteniyor?

  Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek kişilerden (yaşlılardan) istenen belgeler ise şöyle;

  1. Dilekçe,

  2. T.C Kimlik No Beyanı,

  3. Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri,

  4. Sağlık Raporu (*)

  (*) Sağlık Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da

  “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer alan rapor..

  Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda, ırk, renk, cinsiyet, dil, tabiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç ve eğitim yönünden hiçbir ayrım yapılmıyor ve geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmıyor.

  Huzurevleri Fiyatları;

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı; Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ücretleri 6 ücret grubuna, yaşlı odaları ise suit ve özel bakım bölümü dahil 7 oda tipine ayrılıyor.

  Devlete ait huzur evlerinin fiyatları her sene yıl başında belirleniyor. Fiyatlar birinci 6 aylık dönem için farklı, ikinci 6 ay için farklı belirleniyor. Fiyatlar taban ve tavan fiyat şeklinde uygulanıyor ve ücretler bu aralıkta ödeniyor.

  * Suit tek kişilik = ilk 6 ayda 387,00-535,50, ikinci 6 ayda 394,50 – 546,00 TL.,

  * Suit iki kişilik = ilk 6 ayda 295,50 –310,50, ikinci 6 ayda 301,50-316,50 TL.,

  * A sınıfı tek kişilik= ilk 6 ayda 277,50 - 426,00, ikinci 6 ayda 283,50 – 435.00 TL.,

  * A sınıfı iki kişilik= ilk 6 ayda 181,50 – 285,00 , ikinci 6 ayda 186,00 – 291,00 TL.,

  * B sınıfı 3 + kişilik = ilk 6 ayda 162,00 – 238,50, ikinci 6 ayda 165,00 – 243,00 TL.,

  * C sınıfı tek kişilik = ilk 6 ayda 226,00 – 256,50, ikinci 6 ayda 231,00 – 262,50 TL.,

  * C sınıfı iki kişilik = ilk 6 ayda 178,50 – 229,50, ikinci 6 ayda 183,00 –234,00 TL.,

  * D sınıfı 3 + kişilik = ilk 6 ayda 174,00 – 219,00 ikinci 6 ayda 178,50 – 223,50 TL.,

  * E sınıfı 3 + kişilik = ilk 6 ayda 171,00 – 202,50, ikinci 6 ayda 175,50 – 207,00 TL.,

  * Özel Bakım Bölümü = ilk 6 ayda 361,50 – 417,00, ikinci 6 ayda 369,00 – 426,00 TL.

  Yaşlının kalacağı oda; kuruluş oda olanakları ile yaşlının cinsiyet, gelir, sağlık, istem ve özel durumları göz önüne alınarak saptanıyor. Ücretli yaşlılara ayrılan ancak talep olmadığından boş olan odalara mevcut ücretsiz yaşlıların kabulü yapılabiliyor.

  Yaşlının odasının değiştirilmesi ve ücret indirimine ilişkin işlemler; yaşlı hakkında düzenlenen rapor dayanağında Sosyal Servis önerisi ve Kuruluş Müdürünün onayı ile gerçekleştiriliyor.

  Aylık bakım ücreti adı altında huzurevine yatırılan yaşlılardan alınan ücretler; oda, yatak, yemek ve bakım giderlerini içeriyor.

  Ayrıca her ücret grubu listesinde belirlenen miktarda amortisman + enerji tüketim bedeli ya da enerji tüketim bedeli alınıyor. Bu bedelde herhangi bir indirim yapılmıyor.

  Ücretli yaşlıların tedavi giderleri ile kağıt bez giderleri aylık bakım ücreti dışında tutuluyor ve bunların ücreti varsa yaşlının kendisi ya da yakınları tarafından karşılanıyor.

  YAŞLILAR İÇİN UYGULANAN İNDİRİMLER;

  Sunulan hizmetler bunlarla da sınırlı değil. Kuruluşlara ücretli olarak kabul edilen/edilecek yaşlıların gelir durumu dikkate alınarak bir takım indirimler de yapıyor.

  Ücreti karşılayabilecek kadar geliri olmadığı saptanan yaşlıdan aylıkgelirinin % 25’ i harçlık bırakılarak, % 75’i ücret tahsil ediliyor.

  Geliriyle ücreti ancak karşılayabilen ya da ücreti ödemesi durumda kendisine gelirinin % 25’inden az harçlık kalan yaşlıdan gelirinin % 25’ i harçlık bırakılmak üzere, % 75‘i ücret olarak tahsil ediliyor.

  Özel bir durumu olduğunu belgeleriyle beyan eden yaşlının gelir (emekli aylığı, kira, faiz, yakının yardımı gibi) ve giderleri (oda ücreti, sağlık giderleri, yaşlı özel yardımcısı, alt bezi, ulaşım, nafaka gibi) üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda % 25 olan indirim oranı % 35’e çıkarılabiliyor.

  Yaşlıya bakmakla yükümlü olup, bakım ücretini ödeyen kişi/kişilerin ödeme güçlüğü çektikleri belgeleriyle beyan edilmesi durumunda aylık bakım ücretinde en fazla % 40 oranında indirim yapılıyor.

  Geliriyle ücreti ancak karşılayabilen ya da ücreti ödemesi durumda kendilerine gelirlerinin % 25’inden az harçlık kalan evli çiftlere toplam gelir ve giderleri baz alınarak % 25-40 oranında indirim yapılıyor.

  Aylık bakım ücretleri Ocak ve Temmuz olmak üzere iki ayrı dönem olarak saptandığından, indirim oranı ilgili dönem süresini kapsayıp, diğer dönemde yeniden değerlendiriliyor.

  Yaşlının kaldığı oda müktesep hakkı olup, ödeyemediği oda ücreti nedeniyle istemi dışında odası değiştirilemiyor.


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  1
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  emekli sandıgına baglı alzaymır bakım evi hakında bilginiz varmı.

 3. #3
  Fırtına
  Guest


  EMEKLİ SANDIĞI ETİLER HUZUREVLERİ

  Kuruluş Tarihi:

  Yatak Kapasitesi: 401,

  Adres: Nisbetiye Cad. No: 55 Etiler Beşiktaş İstanbul Beşiktaş / İstanbul (Avrupa)

  Telefon: 212 257 10 46 Faks : 212 265 91 50,


  kayıkçı, bu haber yararlı olur mu acaba.?!

 4. #4
  Fırtına
  Guest

  Emekli Sandığı Huzurevlerinde Barınma Şartları ve Koşulları Hakkında Bilgi.!

  Sponsor Bağlantılar


  Sosyal Servis;

  Yaşlılığı önlemek elimizde değil ama geciktirmek insanın kendi elindedir, yaşama bağlılık bunun en etkin silahıdır. Sosyal servis bünyesinde görev alan uzmanlarımız, psikolog ve tüm çalışanlarımız sakinlerin yaşam bağlarını kuvvetlendirmek ve yaşama isteklerini sürdürmek için her zaman yanlarında olup, aile, toplum ve tüm çevreleri ile ilişkilerin gelişmesi ve devam etmesi için destek vermektedirler.

  Sosyal servis çalışanlarımız bütün faaliyetlerde sakinlerimizin neyi nasıl yapmaları gerektiğini söylemek yerine, ne yapmak ve nasıl yapmak istediklerini öğrenerek, yapabilme olanakları ve yeteneklerini geliştirmeye ve sürdürmeye önem verirler.

  Aktiviteler;

  Sosyal servis uzmanlarımızın hazırlayıp bizzat iştirak ederek, sakinlerimiz ile birlikte gerçekleştirdikleri aktiviteler sakinlerimizin günlük yaşantılarına renk katmak ve monotonluktan uzaklaştırmak düşüncesinin bir ürünüdür.

  Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  Edebiyat ve şiir geceleri, çevre ve turistik yer gezileri, TSM konserleri, tiyatrolar, paneller, özel günlere yönelik programlar, (Bayramlar, anneler-babalar günü v.s) müze ve sergi gezileri, doğum günü kutlamaları, tanışma çayları ve toplantıları, yaz kamplarına katılım organizasyonları, piknikler, hobi çalışmaları, (resim,vitray v.s.) çok amaçlı salonlarımızdaki programlar (kokteyller, gösteriler, toplantılar, dia gösterileri, v.s.)

  Sağlık;

  Yaşlılıkta mutluluk ve huzuru sağlayacak en önemli mihenk taşı sağlıktır. Aramıza katılan büyüklerimizin sağlık durumları doktor ve hemşirelerimiz tarafından 24 saat izlenmekte, muayeneleri yapılmakta ve sürekli kullanmak zorunda oldukları ilaçları takip edilmektedir. Ayrıca sakinlerimiz acil ve gerekli hallerde en yakın yataklı tedavi kurumlarına ambulanslarımızla nakledilmektedirler.

  Özel Bakım;

  Tesislerimize dinç yaşlı olarak kabul edilen sakinlerimiz daha sonra geçici veya sürekli olarak bakıma muhtaç duruma geldiklerinde özel bakım bölümüne alınmaktadırlar. Bu bölümde geçici olarak kalacak sakinlerimiz iki imzalı doktor raporu ile belirlenmektedir. Daha sonra medikal durumu düzelen sakinler yine iki imzalı doktor raporu ile normal odalarına geçmektedir. Özel bakım bölümünde kimlerin sürekli olarak kalacağına resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile karar verilmektedir.

  Özel bakım bölümünde 24 saat doktor ve hemşire bakımının yanı sıra öz bakımını gerçekleştiremeyen sakinler için gerekli diğer bakım hizmetleri de verilmektedir.

  Bir Aylık Geçici Bakım;

  Tatil, iş seyahati veya başka bir nedenle evden ayrılmak durumunda kalan ve birlikte yaşadığı bakıma muhtaç yaşlı yakınını bırakacak yeri olmayan aileler için bir aya kadar geçici bakım hizmeti verilmektedir. Böylece büyüklerine bakan ailelere destek sağlanmaktadır.

  Ambulans;

  Tüm tesislerimizde 24 saat aralıksız hizmet vermek üzere, tam donanımlı ambulanslarımız sakinlerimiz için hazır tutulmaktadır. Acil durumlarda doktor ve hemşirelerimiz nezaretinde sakinlerimiz en yakın üniversite veya devlet hastanesine ulaştırılmaktadır.

  Yemek;

  Tesislerimizde diyetisyenlerin denetiminde deneyimli mutfak personeli ile sağlık kurallarına uygun olarak sakinlerimiz için sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği çıkarılmakta ve servis yapılmaktadır. Hizmetin her aşamasında hijyen koşullarına uygunluk denetimleri yapılmaktadır.

  Diyet;

  Normal ve kaçınılmaz fizyolojik bir süreç olan yaşlanmanın getirdiği sağlık problemleri ve fizyolojik farklılıklar nedeni ile bu dönemde beslenme daha da önem kazanmaktadır. Sakinlerimizin fizyolojik gereksinimleri için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde öğünlerde verilebilmesi, yemeklerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanıp sunulması, sakinlerimizin tüketimlerinin takip edilmesi uzman diyetisyen ve yiyecek-içecek servisimiz tarafından yürütülmektedir.

  Pastane ve Kafeterya;

  Tesislerimizde sakinlerimizin hoşça vakit geçirebilmeleri, yakınları ve diğer ziyaretçileri ile sıcak bir ortamda buluşabilmeleri amacı ile pastane ve kafeterya hizmetleri verilmektedir. Kendi mutfağımızda hazırladığımız leziz pasta ve tatlı çeşitlerimiz sakinlerimiz ve yakınları için son derece ekonomik fiyatlarla sunulmaktadır.

  Temizlik;

  Sakin odalarının ve binalarımızın temizliği personelimiz tarafından, modern makine ve teçhizatlar kullanılarak günlük, haftalık ve aylık programlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Tesislerimizde haşere ve böcek önleme amaçlı olarak aylık dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleri kesintisiz sürdürülmektedir.

  Çamaşır;

  Tesislerimiz modern çamaşırhane ekipmanı ile donatılmıştır. Sakin odalarında kullanılan çarşaf, yastık yüzü, nevresim ve perdeler düzenli olarak çamaşırhanemizde yıkanmaktadır.

  Güvenlik;

  Tüm tesislerimiz yetişmiş güvenlik personelimiz tarafından, gerek iç ve gerekse dış mekanlarda teknolojinin son ürünlerini kullanarak sakinlerimizin huzur ve güvenini 24 saat aralıksız temin etmek için görevleri başındadır.

  Dış Hizmetler;

  Tesislerimizde mevcut olan modern alt yapı ve deneyimli personel ile Ankara, İstanbul ve İzmir’de tesis dışına yemek ve çamaşır yıkama hizmetleri verilmektedir. Ayrıca İzmir, Narlıdere tesisimizde yer alan 600 kişilik balo salonumuz ile her türlü toplantı, seminer, konferans, sergi, ziyafet, kokteyl, yiyecek-içecek ve organizasyon hizmeti sunulmaktadır.

  KİMLER KALABİLİR ?

  Tesisimizde, Sandıktan emekli, malul, dul ve yetim aylığı ile vatani hizmet tertibinden aylık almakta olan kişiler arasından aşağıdaki koşulları taşıyanlar kalabileceklerdir.

  a) 60 yaşını doldurmuş bulunmak,

  b) Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebilecek durumda olmak,

  c) Ruh sağlığı kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek düzeyde yerinde olmak,

  d) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

  e) Sürekli tıbbi bakımı gerektiren bir hastalığı bulunmamak,

  f) Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olmamak,

  Yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmamak,


  onlineişlemler


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Akülü tekerlekli sandalye alabilmek için gerekli olan evraklar nelerdir?
  By Fırtına in forum Medikal Malzeme Alım / Satım ve Bağış İlanları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-02-2011, 21:52:42
 2. Omurilik felçli birisi için tavsiye ve önerileriniz genel olarak nelerdir?
  By YAPRAK in forum Omurilik Hasarları (Parapleji)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23-09-2010, 13:19:59
 3. Bakıcı degiştirmek için gerekli prosedür nelerdir
  By ENB ÜYESİ in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-06-2010, 17:41:08
 4. Zihinsel engelliler için bakım maaşı alabilme şartları nelerdir?
  By ENB ÜYESİ in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04-06-2010, 11:59:19
 5. Evde bakım maaşı almak için gerekli şartlar nelerdir?
  By ENB ÜYESİ in forum Evde Bakım Maaşı / Hizmeti
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03-06-2010, 17:31:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş