Uygulamada genellikle kurumsal olan firmalarda ve Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde şubesi olan şirketlerde görülen işyeri değişikliği problemleri sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. İşveren vekili ve işçi arasında yaşanan uyumsuzluk ve bazı konularda yaşanan sorunlar neticesinde işveren, yıldırma maksatlı olarak işçinin işyerini değiştirerek işçiyi istifa etmesini sağlamaktadır. İşveren, bu durumu da işçiye işe girerken imzaladığı iş sözleşmesine dayandırmaktadır.

İşçi, iş sözleşmesinde işverenin nakil yetkisi olduğunu gördüğünde gösterilen işyerine gitmeyerek istifa etmektedir. İşçi, haklarını bilmediğinden dolayı da feshe bağlı olan kıdem ve ihbar tazminatı alacağını da alamayıp yıllarca para kazandırdığı işverenin sömürüsüne maruz kalmaktadır. Halbuki durum İş Mahkemelerinde ve Yargıtay kararlarında bu şekilde değildir.

Öncelikle işçi ile yapılan iş sözleşmesinde işverenin, nakil yetkisi hakkındaki sözleşme şartları geçerlidir. Bu durum işverenin yönetim hakkından kaynaklanmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir durum da işverenin sınırsız yetkisi söz konusu değildir. İŞVEREN, NAKİL YETKİSİNİ DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN OLARAK KULLANMASI GEREKİR. Yargıtay’ın kökleşmiş kararlarında “İşverenin nakil yetkisi sözleşmeden kaynaklanmakta ise de, bu nakil yetkisinin kötüye kullanıp kullanılmadığının keyfilik ve nesnellik açısından denetime tabi tutulması gerektiğini” üzerine basa basa vurgulamıştır.

İşveren, “görülen lüzum üzerine” işçinin işyerini değiştiremez. İşveren, işçiye objektif olan işyeri değiştirme nedenini açıklaması gerekir. İşveren, işçiye “ben seni keyfiyetten” işyerini değiştiriyorum veya “sözleşmende işyeri değişikliği yetkim var istediğim gibi belirlerim” şeklindeki açıklamalarında işçi, her zaman haklıdır. İşverenin, işçiye herhangi bir açıklama yapmadan işyerini değiştirmesi durumda işçi, ne yapmalıdır?.

İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNİ SÖZLÜ VEYA YAZILI TEBLİĞ ALAN İŞÇİ, NAKİL YERİNİ KABUL ETMEDİĞİNİ 6 İŞ GÜNÜ İÇİNDE NOTER İHTARI İLE İŞVERENE MUTLAKA BİLDİRMELİDİR. BU İHTARDA İŞVERENİN NAKİL YETKİSİNİN ANLAŞAMAMA NEDENİYLE YILDIRMA AMAÇLI OLDUĞUNU, İŞVERENİN KEYFİ KARAR ALDIĞINI, AMACININ İSTİFAYA ZORLAMAK OLDUĞUNU BELİRTİP YENİ İŞYERİNDE İŞE BAŞLAMAYARAK KONUYU HEMEN İŞ MAHKEMESİNE TAŞIMASI GEREKMEKTEDİR.


Unutmayın ki işçiye uygulanan nakil yetkisinin objektif sebeplere dayandığının ispatı, işverene aittir.