İşsizlik maaşı haricinde bir maaş daha

5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında (SSK)’lı çalışıyorken işten ayrılan sigortalıların aklına ilk gelen Türkiye İş Kurumundan alacakları işsizlik maaşı.Fakat elinde olmayan sebeplerle işsiz kalan ve gerekli şartları sağlayan sigortalılara ücret garanti fonu kapsamında bir maaş daha ödenebilmektedir.

İşçilerin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacaklarını alacağını garanti etmek amacıyla uygulanan ücret garanti fonu ile ilgili detaylar şu şekildedir.

Kimlere Ücret Garanti Fonu Kapsamında Ödeme Yapılır?


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonu kapsamında ödenir.

Ücret Garanti Fonu İçin Nereye Başvurulur?


Ücret garanti fonu kapsamında işten ayrılan sigortalıların ödeme alabilmesi için aşağıdaki belgelerle Türkiye İş Kurumu şubelerine başvurmaları gerekmektedir:

01.06.2003 tarihinden itibaren ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, Kurum birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

-İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,

-İflas Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı,

-İflasın Ertelenmesi Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı,

-İcra Tetkik Merciince verilen Konkordato Mühletine ait kararın tasdikli sureti veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan mühlet ilanı veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak konkordatoya ilişkin belge,

Ücret Garanti Fonu Ödemesi Ne Zaman Yapılır?


Ücret alacaklısı yukarıda sayılan evraklarla birlikte Türkiye İş Kurumu ünitesine başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak herhangi bir (evraklarda) eksiklik yok ise başvuruya izleyen ayın sonuna kadar ödemeyi gerçekleştirir.