1. #1
  Site Yöneticisi
  Halil Yılmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  Bayburt
  Mesajlar
  13,506
  Blog Mesajları
  15
  Bahsedilme
  125 Gönderi
  Etiketleme
  38 Konu

  Kamuda Çalışan Engelliler 10 Mayıs'ta İdari İzinli Sayılacak

  Sponsor Bağlantılar


  10 – 16 Mayıs engelliler haftası münasebetiyle 10 Mayıs Çarşamba günü kamu çalışanı engelliler idari izinli sayılacak. 3 Aralık 2002 Tarihinde yayınlanan genelge doğrultusunda engelliler haftasının ilk günü 10 Mayıs’ta (Çarşamba) kamu personeli engelliler idari izinli sayılacaktır.

  engelli-4.jpg

  Bilindiği gibi 657 Sayılı Kanuna tabi çalışanlar isteği doğrultusunda gece nöbet ve vardiyasından muaftır. Bununla ilgi düzenleme 2011 yılında yapılmıştır.
  Ancak engelli işçilere yönelik böyle bir düzenleme yoktur.

  4857 Sayılı İş Kanunun 69. Maddesinde “gece işletmelerinde ekonomik zorunluluk bulunmayan iş yerlerinde işçilerin gece çalışmasını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkarılabilir” hükmüne yer verilmektedir. İşçiler için gece çalışma saatleri 4857 sayılı İş Kanununun 73. Maddesinde tanımlanarak; gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 arası saatler olarak belirlenmiştir.

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanundaki hüküm şudur:

  Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti: Madde 101 – (Değişik: 132/2011-6111/105 md.): Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
  Bu hükme göre Devlet Memurları sadece gece saatlerindeki nöbetlerden istedikleri halde muaf olurlar. Hafta sonları gündüz saatlerinde, resmi tatillerin gündüz saatlerinde nöbet muafiyeti yoktur. Memurlar için gece çalışma saatlerinin ne olduğu merak edilen bir konudur. Çünkü İş Kanunda belirlendiği gibi 657 Sayılı Kanunda net belirlenmemiştir.
  Devlet Memurları Kanununda gece mesaisi tanımı olmadığından Sime-Sen (Sivil Memurlar Sendikası) tarafından gece mesaisi tanımına ilişkin Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuştur. Devlet Personel Başkanlığının görüşü İş Kanununda yer aldığı gibi “akşam 20: 00 ile sabah 06:00 saatleri arası memurlar için gece çalışma saatleridir” şeklindedir. (18.09.2014 tarihli 3292642-0402 sayılı görüş yazısı) Dolayısıyla vardiya ile çalışan memur yukarıdaki saatler içinde vardiyalı çalışmaya tabi tutulamaz.

  Dikkat edildiği gibi engelli memurun nöbet muafiyeti gece saatlerini kapsamaktadır. Buna rağmen birçok kurum engelli personeli hiçbir surette nöbete tabi tutmamaktadır. Burada personelin engel durumu gözetilerek işlem yapılması, nöbet sisteminin engelliliği artırıcı bir işlev görmesine engel olunması açısından önemlidir.

  Şöyle düşünülebilir: Görme engelli bir memurun, insülin kullanan bir diyabet hastası ya da yürüme engelli bir memurun hafta sonu gündüz nöbetine tabi tutulmasının ne gibi sakıncaları olabilir? Personel servislerinden yararlanama, personel sayısının azalması (acil müdahale gerektirecek bir durumda müdahale edilememesi, örneğin; hiperglisemi/hipoglisemi komasına girebilecek diyabet hastasının etrafında kimsenin olmaması nedeniyle ölümcül sonuçlar olabileceği), hareket kısıtlılığı olan personele destek olabilecek kişilerin azlığı ya da olmaması nedeniyle engelli personelin moral ve motivasyonunu azalması, engelli bireylerin daha çok kaza ve zorlanmaya bağlı iş riskleri taşıması nedeniyle bu kazaların engelliliği artırıcı işlev görmesi gibi büyük sorundur. Bu durumlar düşünüldüğünde personelin durumu değerlendirilerek amir inisiyatifinin kullanılabileceği düşünülmektedir.

  TSK da çalışan memurlar için gece nöbet muafiyeti 2015 yılında düzenlenmiştir.

  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (3 Mayıs 2015, 29344,R.G) Madde 1 – 06.09.1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 382. Maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. i.5378 sayılı Kanun kapsamında engelli olan memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemez.

  TSK da görev yapan engelli muvazzaf personelin de gece nöbetinden muaf tutulması için çalışma yapılmış, ilgili Yönetmeliğin yayınlanması beklenmektedir. Engelli memurlar için diğer düzenleme günlük çalışma saatleri ile ilgilidir. Birçok kişinin bildiği bir yanlış; memurun günde 1 saat mesaiden erken çıkma olduğuna yöneliktir. Bu tür mevzuat düzenlemesi yoktur.
  Günlük çalışma saatlerinin tesbiti: Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

  Engelli Memurların İzinleri Hakkında Başbakanlık Genelgesi

  2002/58 nolu Genelgesinin 3.Maddesinde ‘’Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır. ’’ İfadesi yer alır.

  Not: Yukarıda geçen ‘’ ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan ’’ifadesinden; personelin Valilik kararını aldığında ayrıca kurum amirine haber verme zorunluluğu olmaması şeklinde değerlendirilmelidir.

  TSK’ da Görev Yapan Engelli Memurların İdari İzinleri Hakkında Yazı TSK da görev yapan memurlar yukarıdaki Genelgeye istinaden tüm belirtilen haklardan aynı şekilde yararlanmaktadırlar. Ocak 2015’de yayınlanan ‘’Sivil Memurların İzinleri’’ Konulu yazıda, TSK da görevli engelli memurların 3 Aralık Engelliler Gününde, 10-16 Mayıs Engeliler Haftasının ilk gününde ve olumsuz hava şartları nedeniyle valilik tarafından tatil edilen günlerde, ayrıca bir talimata gerek kalmadan belirlenen tatil sürecince idari izinli sayılacakları ilgili yazıda belirtilmiştir.

  Ayrıca görme engelli, az gören, gece körlüğü ve yürüme engeli olanların, kış saati uygulamasının olduğu aylarda (mesai saati bitiminin karanlığa geldiği günler için) yaşayabilecekleri olası kazaları önlemek için mesai saati düzenlemesinin yapılmasının uygun olduğu, bu düzenlemenin Genel Kurmay Başkanlığı Karargahında ilgili dair başkanlıkları, diğer birlik/ kurumlar için ise Birlik Komutanı/ Kurum Amiri tarafından yapılacağı dair yayınlanan yazıda belirtilmiştir.
  Bakınız: Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Ocak 2015’ de yayınlanan yazı. İlgi: Per: 26702250-1360-14/Per. İşl. D. Svl. Me. ve İşçi Şb.

  TSK’ da Görev Yapan Engelli Personelin İdari İzinleri ve Çalışma Şartları Hakkında Yazı

  Milli Savunma Bakanlığının 31 Mayıs 2013 tarihli yazısı; MSB ve Genel Kurmay Başkanlığında görev yapan tüm engelli personel hakkında yazılmıştır. Söz konusu yazı şudur: Sayı: 71409840-1660-789(2150-9099) Konu: Engelli personel için alınacak ilave tedbirler
  1)Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahında görevli engelli personelin Hava Kuvvetleri Komutanlığı servis platformuna gidiş ve gelişlerinde yardımcı olmak amacıyla ilgi ile araç tahsis edilerek uygulamaya başlanmıştır.
  2)İlave olarak Engelli personel;
  *Çalışma odaları emniyet ve güvenlik görevinden muaf tutulacak.

  *Engelli personelin engelini artırıcı veya ek engel getirici görevlerde çalıştırılmaması hususunda gerekli hassasiyet gösterilecek.
  *Olumsuz hava koşulları nedeniyle engelliler, rahatsızlığı olan ve hamile bayanlara verilen idari iznin mesaiye gelmeden öğrenilmesi durumunda ilgili personel idari izinli sayılacak.
  *10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Engelliler Gününde, engelli personel idari izinli sayılacağından, emir alınması beklenmeksizin kullandırılması sağlanacaktır.

  Bu yazıda sivil-muvazzaf ayrımı yapılmamıştır. Bu yazı ile engelli çalışanın ek engel getiren işlerde çalıştırılamayacağı hususu TSK da kabul edilmiştir. Engelli tüm personelin idari izinleri de yazı ile duyurulmuştur.

  AYŞE SARI.
  SAĞLIK HİZMETLERİ SENDİKASI ENGELLİLER KOMİSYON BAŞKANI.

  GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Oct 2013
  Mesajlar
  350
  Bahsedilme
  6 Gönderi
  Etiketleme
  5 Konu


  Taşeron işçileri izinlimi

 3. #3
  Üye

  Üyelik tarihi
  Oct 2013
  Mesajlar
  350
  Bahsedilme
  6 Gönderi
  Etiketleme
  5 Konu


  Ben engelliyor itfaiye de odaciyim izinlimiyim

 4. #4
  Üye

  Üyelik tarihi
  Oct 2013
  Mesajlar
  350
  Bahsedilme
  6 Gönderi
  Etiketleme
  5 Konu


  Taşeron iscisiyim

 5. #5
  Üye

  Üyelik tarihi
  Oct 2016
  Mesajlar
  55
  Bahsedilme
  5 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Nerde görev yapıyorsunuz kosovali

  SM-J710FQ cihazımdan Engelliler.Gen.Tr mobil uygulama ile gönderildi


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş