TBB araştırmasına göre, Türkiye AB’de altıncı büyük ekonomi iken, gelirde 27. sırada. Mevduatta AB’nin 8 kat gerisindeki ülke kredi açısından oldukça iştahlı.Türkiye’de mevduata yatırılmış tasarruf, Avrupa Birliği ortalamasından 8 kat geride. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye ve AB ülkelerindeki bankacılık sektörünü karşılaştıran bir analiz yayınladı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin yayınladığı “Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri, Türkiye-AB Ülkeleri” başlıklı rapora göre Avrupa Birliği’nde 2016 yılı itibariyle kişi başına düşen mevduat 43 bin Avro düzeyindeyken, Türkiye’de bu rakam sadece 5 bin Avro. Avrupa Birliği içinde Almanya, Fransa gibi daha gelişmiş ülkelere bakıldığında ise bu rakam 52 bin Avro’ya çıkıyor. Birliğin gelişmekte olan ülkelerinde ise kişi başına düşen mevduat rakamı 7 bin Avro düzeyinde.

Gelire göre düşük

Mevduatın milli gelire oranında da Türkiye’nin AB ortalamalarından geride kaldığı görülüyor. Buna göre AB genelinde mevduatın GSYH’ye oranı yüzde 149 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 56. AB’nin gelişmiş ülkelerinde mevduatın GSYH’ye oranı yüzde 157’lere kadar çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen oran da yüzde 63 seviyesinde.

Bunların yanında mevduat karşısında kredi konusunda Türkiye’nin AB’den daha iştahlı olduğu da görülüyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin raporuna göre 2016’nın tamamı dikkate alındığında kredi/mevduat oranı Türkiye’de yüzde 119 olurken, AB’de bu oran yüzde 106 seviyesinde.

Büyüme dengeli

Araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, araştırmanın, Türkiye’de bankacılık sektörünün, bilanço yapısı, sağlığı ve büyümesi açısından olumlu bir performans sergilediğini belirterek, “AB ülkeleriyle kıyaslandığında, sektörümüz dengeli bir büyüme içinde, bunu destekleyen en önemli gelişme de milli gelir artışı. Türkiye’nin yüksek büyüme performansı ve potansiyeline paralel, hala yüksek olan ölçek farkının azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Aydın, 2005-2016 döneminde AB ile Türkiye arasında; kişi başına düşen gelir farkının yaklaşık 4 kattan 3 kata, aktifin 19 kattan 9 kata, kredinin 28 kattan 8 kata, mevduatın 15 kattan 9 kata gerilediğine dikkat çekti.

13. Sırada

Raporda dikkat çeken unsurlar özetle şöyle;

* Türkiye, bankacılıkta aktif büyüklüğüyle Avrupa 13’üncüsü. Türkiye bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 736 milyar Avro. n Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bakımından, Türkiye’nin AB ülkeleri arasında 6’ıncı büyük ekonomi, kişi başı gelir yönünden ise 27. sırada olduğu belirtiliyor.

* Türkiye’nin yüzde 67 olan kredi/GSYH oranıyla ABGOÜ (AB Gelişmekte olan ülkeler) ortalamasına hemen hemen eşit, ABGÜ ortalaması olan yüzde 167’nin oldukça altında olduğu kaydedildi.