MEB öğretmen evlerinden kimlerin ve hangi şartlarda yararlanabileceğini açıkladı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 28.10.2013 tarih ve 3100855 sayılı yazısı ile Öğretmenevlerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı.Öğretmenevlerinden kimler yararlanacak?

Öğretmenevlerinden yararlananalar hakkında, Şubat 2013-2665 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak yürürlüğe konulan Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin 13. maddesinin 10. bendi uygulanırken 2008/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi göz önünde bulundurularak; bulunulan yerleşim yerinde kendi kurumuna ait sosyal tesisi bulunmayan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin de Eğitim Çalışanlarına uygulanan statü ve mali imkanlardan yararlandırılacak.

Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin 13. maddesi;

Ünitelerden faydalanma

MADDE 13- (1) Kurumların hizmet ünitelerinden eğitim çalışanı ve yakınları öncelikli yararlanır.

(2) Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda rahatsızlığını raporla belgeleyen eğitim çalışanı ve yakınları ile refakatçisine, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen taban fiyattan az olmamak kaydıyla, bulundukları ücret tarifesinden %20 indirim uygulanabilir.

(3) Öğrencilere, geçerli öğrenci kimliklerini ibraz etmeleri şartıyla, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen taban fiyattan az olmamak kaydıyla, bulundukları ücret tarifesinden %20 indirim uygulanabilir.

(4) Bakanlığımız projeleri doğrultusunda yapılacak etkinlikler, iller arası spor müsabakaları, yarışmalar, kültürel aktiviteler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim amaçlı düzenlenen konferans, panel, çalıştay gibi çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek organizasyonlarda, üye ücretinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli ücret uygulanabilir.

(5) Doğrudan, internet, telefon veya diğer iletişim araçları ile kuruma önceden rezervasyon yaptıranlardan,

a) Bir günlük konaklama ücreti nakit veya kredi kartı veya kurum banka hesap numarasına yatırılmak suretiyle tahsil edilir.

b) Konaklama rezervasyonlarını mazeretleri nedeniyle iptal ettirmek isteyenlere, konaklama tarihinden 3 gün önce; düğün, konferans gibi büyük organizasyon gerektiren rezervasyonlarda ise en az 30 gün önce kuruma bildirilmesi halinde tahsil edilen ücret iade edilir.

c) Konaklama mücbir sebeplerle erken sonlandırılmak istendiğinde ve en geç saat 10.00 itibariyle kuruma bildirildiğinde, konaklanmayacak günlere ait ücret iade edilir.

ç) Rezervasyon iptali usulüne uygun yapılmadığı takdirde ücret iade edilmeyerek kuruma gelir kaydedilir ve rezervasyon kurum tarafından iptal edilir.

(6) Tüm faydalanıcılar, kurum kurallarına uymakla yükümlüdür.

(7) Konaklama ünitelerinden faydalanmak isteyenlere, Kimlik Bildirme Kanununa göre işlem yapılır ve girişte konaklama belgesi düzenlenir.

(8) Eğitim çalışanı ve emeklileri personel, kimlik kartı, emekli tanıtım kartı veya eğitim çalışanı olduğunu belgeleyen görev belgesi ibraz etmek suretiyle ünitelerden indirimli faydalanabilirler. Eğitim çalışanı yakınları da durumlarını belgelemek zorundadır.

Ancak, zorunlu olmamak kaydıyla, talep ettikleri takdirde öğretmenevleri tarafından düzenlenecek öğretmenevi kimlik kartı ile kurumlardan faydalanabilirler.

(9) Çift olarak konaklamak isteyenlerden evlilik cüzdanı ibraz etmeleri istenir.

(10) Kurum konaklama ünitelerinde Bakanlığımız ile diğer kurumlar arasında yapılan protokol hükümleri saklı kalmak şartıyla, tüm eğitim çalışanı ve yakınları, diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli ve bunların dışındakiler olmak üzere Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen şekilde ücret uygulanır.

2008/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

24 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26856

Başbakanlıktan:

Konu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri

GENELGE

2008/5

Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, bu kuruluşların kendi personeli için uyguladığı statü ve mali imkanlarla yararlanması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

28102013-3100855.jpg