ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI EMEKLİ AYLIĞINI ÇEKEBİLİR Mİ?

SGK’dan yaşlılık veya malullük aylığı, iş kazası geliri ya da dul ve yetim aylığı almakta iken ölen vatandaşlar adına bankaya gönderilen gelir ve aylıkların, geride kalan yakınlarınca bankamatikten çekilip çekilemeyeceği, çekilirse sonradan SGK tarafından geri alınıp alınmayacağı kimi zaman tereddüt konusu olabilmektedir.

103573.jpg


Gelir ve aylıkların ödeme tarihi, tahsis numarasının son numarasına bakılarak yapılmaktadır.

Sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK tarafından belirlenen ödeme dönemi ve ödeme tarihlerinde her ay peşin olarak ödenmektedir.

Gelir ve aylık alanlara ödemeler tahsis numarasının son numarasına bakılarak yapılmaktadır.

SSK kapsamında gelir veya aylık almakta olanların tahsis numarasının son rakamı;

-Tek olanlardan; 9 olanlar her ayın 17’sinde, 7 olanlar her ayın 18’inde, 5 olanlar her ayın 19’unda, 3 olanlar her ayın 20’sinde, 1 olanlar her ayın 21’inde,

-Çift olanlardan; 8 olanlar her ayın 22’sinde, 6 olanlar her ayın 23’ünde, 4 olanlar her ayın 24’ünde, 2 olanlar her ayın 25’inde, 0 olanlar her ayın 26’sında,

Ödemelerini almaktadır.

Bağkur kapsamında gelir veya aylık almakta olanların tahsis numarasının son rakamı; 0 ve 2 olanlar her ayın 28’inde, 1 ve 3 olanlar her ayın 26’sında, 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde, 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25’inde, ödemelerini almaktadırlar.

Ayrıca ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma günkü grup ile birlikte, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.Peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre ödeme günü öne alınanlar ile durum değişikliği veya ölüm halinde, sigortalı ve hak sahiplerine Kanunda belirtilen ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmamaktadır.

Örneğin, SSK emeklisi olan ve tahsis numarasının son rakamı 9 olan kişilerin aylıkları her ayın 17’sinde bankaya aktarılmaktadır. SSK emeklisi olup, tahsis numarasının son rakamı 9 olan ve 17/1/2017 tarihinde yatan aylığını çekemeden 25/2/2017 tarihinde vefat eden bir vatandaşın 17/1/2017 tarihinde yatan emekli aylığı SGK tarafından geri çekilmeden yakınlarınca banka kartı vasıtasıyla çekildiği takdirde, aylık SGK tarafından geri alınmamaktadır.

SSK emeklisi olan ve tahsis numarasının son rakamı 9 olan emekli vatandaş 17/1/2017 tarihinde vefat etmiş olsa dahi 17/1/2017-16/2/2017 dönemine ilişkin emekli aylığına hak kazanmış olacağından aylığı banka kartıyla çekilse bile SGK tarafından geri istenilmemektedir.Ölüm tarihinden sonraki döneme ilişkin aylıklar çekilemez.

Hak sahiplerince/yakınlarınca ölüm tarihinden sonraki ödeme dönemine ilişkin yatmış olan aylıkların çekilmesi halinde, çekilen aylıklar hak sahiplerinden/yakınlarından yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

Örneğin SSK emeklisi olup, tahsis numarasının son rakamı 9 olan ve 17/1/2017 tarihinde bankaya yatan aylığını çektikten sonra 13/2/2017 tarihinde vefat eten vatandaşın, 17/2/2017-16/3/2017 tarihine ilişkin emekli aylığının 17/2/2017 tarihinde bankaya yattığı düşünüldüğünde yakınlarınca aylığın çekilmemesi gerekmektedir. Aksi halde çekilen aylık yasal faiziyle b irlikte hak sahiplerinden geri alınacaktır.