Like Tree2Beğeni
 • 2 Mesaj Sahibi Gazoz Agacı

Konu: Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri Ne Zaman Ve Nasıl Verilir ?

 1. #1
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,988
  Blog Mesajları
  452
  Bahsedilme
  21 Gönderi
  Etiketleme
  8 Konu

  Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri Ne Zaman Ve Nasıl Verilir ?

  Sponsor Bağlantılar


  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yeni işe alınan her bir işçi için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi ve bu bildirgelerin SGK’ya e-Sigorta kanalıyla elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Sigortalı işe giriş bildirgelerinin SGK’ya ne zaman ve nasıl gönderileceği ile süresi içinde verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları aşağıda açıklanmıştır.

  İşe Giriş Bildirgelerinin Verilme Süresi

  5510 sayılı yasaya göre, sigortalı işe giriş bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihin bir gün öncesinde verilmesi gerekmektedir. Bu hüküm doğrultusunda 30.01.2013 Çarşamba günü işe başlayacak olan bir işçiye ait işe giriş bildirgesi, en geç 29.01.2013 tarihinde SGK’ya verilecektir.

  4857 sayılı İş Kanununda, iş sözleşmesine gerekli şerh düşülmek kaydıyla yeni işe alınan işçinin en çok iki ay (toplu iş sözleşmesi ile bu süre dört aya kadar uzatılabilir. ) deneme süresine tabi tutulabileceği belirtilmiştir. Ancak işçi deneme süresi içinde çalıştığı durumda dahi sigortalılık niteliğine hak kazandığından, deneme süresine tabi olan işçiye ait işe giriş bildirgesinin verilme süresi de, yine işçinin işe alındığı tarihin bir gün öncesinde sona ermektedir.

  İşe giriş bildirgelerinin verilme süresi ile ilgili olarak Yasada, bazı istisnai sürelere yer verilmiştir. Yasanın 8. maddesine göre,

  a)İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işyerlerinde, bir ay içinde işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde

  b) İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalının çalışmaya başladığı tarihte

  c)Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlara ait işe giriş bildirgelerinin sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde

  d) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin, sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde verilmesi halinde bu bildirgeler de süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir.

  Örnek vermek gerekirse, ilk defa 10/1/2012 tarihinde üç işçi ile işe başlamış olan bir işverenin, bu işçilere ait işe giriş bildirgelerini 10/2/2012 tarihine kadar SGK’ya vermesi halinde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır..

  İşe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bu bildirgeler resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verildiği takdirde yine süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir.

  Bu nedenle, inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde Cumartesi ve Pazar günü işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri Pazartesi günü; inşaat, balıkçılık ve tarım işyerleri dışındaki işyerlerinde Pazar ve Pazartesi günü işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri Pazartesi günü SGK’ya verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

  Ayrıca, yasa da yer almamasına rağmen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile sigortalıların naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka bir ilde tescil edilmiş bir işyerinde işe başlatılmaları halinde, işe giriş bildirgeleri hangi tarihte Kuruma verilirse verilsin bu bildirgeler süresi içinde verilmiş kabul edilmektedir.

  İşe Giriş Bildirgelerinin Gönderilme Şekli

  İşverenler, sigortalı işe giriş bildirgelerini SGK’ya e-Sigorta kanalıyla elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Bu nedenle işe giriş bildirgeleri SGK’ya yasal süresi içinde elden verildiği veya posta kanalıyla gönderildiği durumlarda dahi, süresi dışında verilmiş gibi idari para cezası uygulanmaktadır.

  TC uyruklu işçilere ait işe giriş bildirgeleri TC kimlik numarası girilerek gönderilmektedir. Yabancı uyruklu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce verilen ve 99 ile başlayan kimlik numarası ile elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce işe giriş bildirgesinin verilme süresi içinde henüz kimlik numarası verilmemiş ise, bu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi mümkün olmadığından, bu bildirgeler kağıt ortamında düzenlenerek SGK’ya verilecektir.

  İşe Giriş Bildirgelerinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

  Sigortalı işe giriş bildirgeleri, SGK’ya ait web sitesinden Diğer Uygulamalar linkinin içinde yer alan Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesinin karşısındaki, Hizmet Akdi İle Çalışanlar seçeneğinin altındaki bölüm seçilerek gönderilmektedir.

  Bildirgenin elektronik ortamda gönderilmesi sırasında;

  * Sigortalının 4857 sayılı Kanunun 13.ve 14. maddesine göre part-tıme çalışan bir sigortalı olması halinde, “Kısmi süreli çalışan” seçeneği Evet olarak seçilerek “Zorunlu çalışılan gün sayısı” alanının doldurulması gerekmektedir.

  Zorunlu çalışan gün sayısı bölümüne kaydedilecek sayı ise, kısmi süreli iş sözleşmesine göre sigortalının 30 günlük süre içinde çalışması gereken toplam saat hesaplandıktan sonra bu süre 7,5’ a bölünecek ve bulunan sayı küsuratlı ise küsurat kısmı tam sayıya çevrilerek yazılacaktır.

  Örnek vermek gerekirse, günde 2,5 saat çalışmak üzere imzalanmış bir iş sözleşmesine göre sigortalının 30 günlük süre içinde çalışacağı toplam saat 30 * 2,5 = 75 saat olacağından zorunlu çalışılan gün sayısı 75 / 7,5 = 10 olarak doldurulacaktır.

  * Sigorta Kolu bölümüne, “0-Tüm sigortalı kolları (zorunlu)”, sigortalının yaşlılık ve emeklilik aylığı alan bir kişi olması ve sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmak istemesi halinde “sosyal güvenlik destek primi”, sigortalının yabancı uyruklu olmakla birlikte uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşı olması halinde “U.Söz.Olmayan Yab.Uyrk.Sigortalı seçeneği seçilecektir.

  Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka bir ilde tescil edilmiş bir işyerinde işe başlatılan sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında, idari para cezasına maruz kalınmaması için istisnai durum bildiriyorum seçeneğinin altında yer alan, sigortalının naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverene ait başka bir işyerinde çalıştırılacağına dair kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.

  İşe Giriş Bildirgelerinin Süresi İçinde Verilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

  5510 sayılı yasanın 102. maddesine göre;

  a) Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi geçirildikten sonra verilmesi halinde bir aylık asgari ücret tutarında
  b) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde iki aylık asgari ücret tutarında

  c) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde bu bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, beş aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

  Diğer taraftan sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde işverenler tarafından kendiliğinden verilmiş olması ve tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde dörtte birinin, dörtte üçünün ödenmesi halinde, kalan kısım pişmanlık indirimi gibi değerlendirilerek tahsil edilmemektedir.

  İskender Durgun ve simurg19 bunu beğendi.

 2. #2
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,988
  Blog Mesajları
  452
  Bahsedilme
  21 Gönderi
  Etiketleme
  8 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Gönderilir?

  1-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

  5510 Sayılı Kanunun 4/a (SSK) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişiler için işe başlamadan bir gün önce; inşaat, tarım ve balıkçılık işlerinde çalıştırılan sigortalılar için ise en geç çalışmaya başladıkları güne kadar işverenlerce elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu kılınan belgedir.

  2-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu Var mıdır?

  Sigortalı işe giriş bildirgesinin yukarıda belirtilen tarihlerden önce elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu vardır.

  3-Süresi İçerisinde Verilmeyen Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri İçin Ceza Uygulanır mı?

  Sigortalı işe giriş bildirgelerini Kanundaki süreleri geçirdikten sonra veren işverenlere asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

  Burada istisnai ve işveren lehine olan bir durumun bilinmesinin işverenler açısından maddi olarak büyük avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Şöyleki: sigortalı işe giriş bildirgesini kanuni süresini geçirdikten sonra bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderen işverenler kendilerine uygulanan idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde öderse asgari ücretin dörtte üçünün dörtte biri oranında idari para cezası uygulanır.

  Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Sosyal Güvenlik Kurumu denetmen ya da müfettişlerince, diğer Kamu Kurumlarının tespitlerinden ya da mahkeme kararında anlaşılması halinde ise işverene sigortalı başına asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

  İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Gönderilir?

  https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linki tıklanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kullanıcı adı(T.C Kimlik Numarası), sistem şifresi ve işyeri şifresi ile güvenlik kodu yazıldıktan sonra sisteme giriş yapılır.

  1-Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen Sosyal Güvenlik Numarası yazılır. Bu alan doldurulurken en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde yazılır.

  2-Bildirgelerin bütün haneleri nüfus cüzdanına ve sigortalı tarafından işverene ibraz edilen diğer resmi belgelere göre tam, doğru ve okunaklı olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen bildirgeler isleme alınmaz ve sigortalının tescil işlemi yapılmaz. Bu nedenden doğabilecek tüm sorumluluklar işverene, kurum ve kuruluşlarla, sigortalılara aittir.

  3- “Belgenin Mahiyeti” bölümünde ilk defa sigortalı olacak kisi için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “ilk”, daha önce sigorta olanlar

  ise “Tekrar” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir.

  4-Sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, ögrenim, askerlik durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur.

  5- Sigortalılık koduna sigortalının çalışma durumuna göre aşağıdaki kodlardan bir tanesi işaretlenir:

  (0)-Mecburi Sigortalı,

  (1)-İsteğe Bağlı Sigortalı,

  (2)-5(g) sigortalı,

  (3)-Tarım Sigortalısı(2925),

  (6)-Yurt Dışı borçlanma,

  (7)-Çıraklar,

  (8)-Sosyal Güvenlik Destek Primi,

  (12)-Uluslararası sözleşmesi olmayan yabancı uyruklu sigortalı,

  (14)-Cezaevi Çalışanları,

  (16)-İşkur Kursiyerleri,

  (17)-İş kaybı tazminatı alanlar,

  (18)-Yök kısmi istihdam,

  (19)-Stajyer Öğrenciler,

  (20)-Ek-5 Tarım(İsteğe Bağlı Tarım SSK)

  (21)-Ek 6 ticari araç,

  (22)-Ek 6 sanatçı,

  (23)-1402 Borçlanma,

  Burada özellikle emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar için işaretlenecek kutu büyük önem arz etmektedir. Şayet emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar için “(0)-Mecburi sigortalı” kutucuğu işaretlenirse maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmektedir. Bundan dolayı bu durumda çalışanların “(8)-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

  6-19 numaralı alana 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların Hizmet Sınıfları ve Görev Ünvanlarının yazılması gerekmektedir.

  7-20 numaralı alana 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağ-kur) kapsamındaki sigortalıların mesleği, meslek ili ve ilçesi yazılmalıdır.

  8-21 numaralı alana sigortalının işyerinde ilk defa veya tekrar ise basladığı tarih yazılacaktır.

  9-Bildirgenin “C-Beyan ve Taahhütler” bölümünün 22 numaralı alanı internet ortamı dışında verilen sigortalı ise giriş bildirgelerinde sigortalı tarafından imzalanır. 23 numaralı alanında 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran işveren bilgileri, 24 numaralı alanında ise (b) kapsamındaki sigortalıları bildirmekle yükümlü ilgili Kurum, Kuruluş, birlikler veya vergi daireleri için belirlenen numara yazılacaktır.

  İşveren bütün bu bilgileri doldurduktan ve onayını verdikten sonra sistemden alacağı barkot numaralı sigortalı işe giriş bildirgesini 2 nüsha şeklinde çıkartmalı, sigortalıya imzalattıktan sonra bir nüshasını sigortalı dosyasında saklamalı ve bir nüshasını da sigortalıya vermelidir.


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş