Askerlik görevini yaparken görevinin neden ve etkisi ile sakatlanan yada ölen erbaş ve erler ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi hükümleri uyarınca aylık bağlanır. Sakatlanma ya da ölüm olayının ortaya çıkış şekline göre vazife malullüğü çeşitli alt dallara ayrılabilir.

Örneğin, terör olayları neticesi ortaya çıkan malullük 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, iç güvenlik ve asayişin sağlanması sırasında ortaya çıkan malullük 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, yurtdışında görev yapmakta olan birliklerimizde, harpte, uçuş, dalgıçlık, denizaltıcılık faaliyetleri icra edilirken ortaya çıkan malullük ise 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü uyarınca harp malullüğü kapsamında değerlendirilir.

MÜRACATTA HANGİ BELGELER İSTENİR:

Kütük kayıt defteri fotokopisi,

Olay yeri tespit tutanağı,

Ayrıntılı kaza rapor

Olay esnasında görevli olduğunu gösterir belgeler,

Olay günü kıta amirince onaylanması gereken olay zabıt varakası,

Olay yeri krokisi,

İlk müdahale ve hava değişimi raporları,

Terhis belgesi,

Olay ölümle neticelenmiş ise ölüm ya da otopsi raporu,

Sakatlanma halinde ise kesin işlemli rapor aslı,

İdari tahkikat raporu

Adli soruşturma sonunda alınan karar ya da mahkeme ilamı

Bu belgeler genel nitelikli belgeler olup, olayın meydana geliş şekline göre farklı belgeler istenebilir. Örneğin; sıcak çarpması sonucu vefat eden kişi için meterolojiden konuya ilişkin belge istenebilir.

MÜRACAATLAR NEREYE YAPILIR:

Başvurular dilekçe ile doğrudan SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığına veya ilgili kuvvet komutanlıkları ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilir.

AYLIK BAŞLANGIÇ TARİHLERİ:

Kendisinin müracaat etmesi halinde müracaatlarının kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, ölümü halinde ise ölümü takip eden aybaşından itibaren hak sahiplerine aylık bağlanır.

AYLIK MİKTARLARI:

İlgililerin öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tespit edilen göreve giriş derece ve kademeleri ile ilgililerin sakatlık derecesine bağlı olarak 1 den 6 ya kadar sağlık kurulunca tespit edilen sakatlık dereceleri esas alınarak hesaplanan TSK Vazife Malullüğü aylığı ya da Harp Malullüğü aylığı %25 artırılarak hesaplanır.

AYLIKLARIN KESİLMESİ:

Eşe aylık bağlanırken herhangi bir koşul aranmaz. Eşin 5434 sayılı 99 uncu maddesi ya da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olup olmaması sadece aylık bağlama oranını etkiler. Eşin aylıkları evlenmesi üzerine kesilir. Evlenmesi nedeniyle aylıkları kesilen dul eşe, aylık kesmeye neden olan evliliğinin ölüm ya da başka bir nedenle son bulması ve aylık bağlanması için tekrar talepte bulunması halinde tekrar aylık bağlanabilir.

Kız yetimlerin aylıkları 5434 sayılı 99 uncu maddesi ya da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve girmeleri ya da evlenmeleri halinde kesilir.

Boşanmaları üzerine taraflarına aylık bağlanan kız yetimler ile eşlerin, boşandıkları eşleri ile beraber yaşadıklarının tespit edilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 56. Maddesi uyarınca aylıklar kesilmektedir.

Erkek yetimlerin 18, ortaöğretimde 20, yükseköğrenimde 25 yaşını doldurmaları, evlenmeleri, 5434 sayılı 99 uncu maddesi ya da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve girmeleri halinde kesilir.

AYLIK BAĞLANMASI DIŞINDA SUNULAN DİĞER HAKLAR

Serbest Seyahat Kartı: Malul olanların kendileri ile malul olanlar ile ölenlerin eşleri, 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile anne babalarına serbest seyahat kartı düzenlenmektedir.

İstihdam Hakkı: Görev sırasında ölenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğunun yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

Malul olanların kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, İstihdam hakkından faydalandırılır.

Faizsiz Konut Kredisi:
Bu kapsamda malul olması nedeniyle aylık bağlanmış olanlara bir konutla sınırlı olmak üzere, malul olanların ise öncelikle eşi bu haktan faydalandırılmak üzere diğer hak sahiplerinin yine toplam bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi kullanma hakları bulunmaktadır.

Meskenlerde Kullanılan Elektrik ve Su Tarifelerinde İndirim:
Kanun kapsamında aylık bağlanmış maluller ile aylık almakta olan hak sahiplerinin ikametgahlarında kullandıkları elektrik enerjisi ve su ücreti indirimli olarak hesap edilir.