Emeklinin vefatı sonucunda sağlık yardımı alan yakınları aynı yardımı almaya ne şartlarda devam edebilir? İşte bu konunun detayları 18 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme.

5510 sayılı genel sağlık sigortalısı sayılan emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk ve anne-babaları sağlık yardımından yararlanmakta, emeklinin ölümü halinde de sağlık yardımları sona ermektedir. 5510 sayılı Kanuna göre hak sahiplerine (eş-çocuk-anne/baba) bağlanacak aylıklar, emeklinin ölüm tarihini takip eden aybaşından başlamaktadır.

Bu durumda, emeklinin ölüm tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında bakmakla yükümlü olunan kişiler sağlık yardımı alamamakta ve mağdur olmaktadır.

Mağduriyet Giderildi

18 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinin 6. Maddesinde yer verilen Kurumdan ilgili kanunları gereği gelir/aylık alanların ölümü halinde bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu sıfatları, ölüm tarihini takip eden ay sonuna kadar devam eder şeklindeki düzenleme ile mağduriyet giderildi.

Bu değişiklik akabinde, emekli üzerinden sağlık yardımı alanlar, emeklinin ölüm tarihini takip eden ayın sonuna kadar kesintisiz sağlık hizmeti alabilecektir.

Sigortalının Ölümünde 10+90 gün Sağlık Hizmeti

Aynı yönetmelikle benzer bir düzenleme de zorunlu sigortalılar için yapılmıştır. 5510 sayılı Kanunun 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortalısı olanların vefatı halinde, bakmakla yükümlü oldukları kişiler ölüm tarihinden itibaren 10 gün süreyle şartsız bir şekilde, ölüm tarihinden önceki bir yıl içinde 90 günlük sigortalılığı olanlar ise 90 gün süreyle sağlık yardımından yaralanabilecektir.