Bencillik, oldukça kötü hatta kişileri topluluktan soyutlayan bir huy. Toplum çıkarını düşünememe, ikili ilişkilerde kısa vadede kazançlı çıkma gibi özellikleri olan ben merkezli düşünme; kişinin hayatı sadece kendisinden ibaret görmesiyle başlar. Ben merkezlü düşünme yetisine sahip kişi için, maddi ve manevi olarak en çok kendisine yardım edilmelidir, o zaten bu nedenden dolayı önceliği hep kendisine verir..

En mağdur olan o'dur, en çok paraya ihtiyacı olan o'dur, adaletsizliğe rastlayan, en anlaşılmayan insan, her ne olursa olsun bir şeyden en çok fayda sağlaması gereken insan o'dur.. Üstelik tüm bu bahsettiklerimiz içerisinde en çok hakkı yenilen de o olmuştur..

Kişi, kendine acıma duygusunun bir ürünü olarak bencilleşmektedir. Yaygın olarak bilinenin aksine, yani kendisini çok sevdiği için ben merkezli düşünüyor değildir, o sadece kendisine acıdığı için bunu yapar. Ben merkezli davranışlar sergileyen insanların, öncelikli olarak sosyal ortamlarda arkadaşlıklar edinmesi, empati yetilerinin geliştirilmesi gerekir. Empati yaparak, diğer insanlarında onlar kadar mağdur olabildiğini, id merkezli düşünerek değil; bir başkası için iyi birşey yaparak kendilerine de yardım edebileceklerini öğretmek gerekir.