Genetik olan korkularımızda vardır, aştığımız korkularımızda vardır.

Aştığımız korkularımız genetik değildir. Genel inançlarımız var, Toplumsal inançlarımız var, Ailesel inançlarımız var.

Dünyada yaklaşık 7 milyar insan var ve bir o kadar da inanç var, bir o kadar da realite mevcut.

Realitemiz sürekli olarak değişiyor, dışarıdaki olaylarda devamlı yineleniyor.

Nötr kalabilmek çok önemli nötr kalabildiğiniz zaman doğanın davranış biçimini sergiliyorsunuz.

Fakat kutsiyete takıldığınız zaman, bu iyidir bu kötüdür dediğiniz zaman bu sizde birtakım korkuların oluşmasına neden oluyor.

Dolayısıyla kötü olan her şeyden kaçınmak arzusunu duyarız, çünkü bize acı vermesinden korkarız, uzaklaşmak isteriz.

Bu da bizlerde bir şeyin olacağı korkusunu yaratır.
Korkularımız genetik midir?