KARDEŞİNİN SAĞLIK VEYA ENGELİNDEN DOLAYI MEMURUN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Devlet memurlarından zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlar, kardeşlerinin engel veya sağlık durumunu mazeret olarak göstererek yer değişikliği talebinde bulunup bulunamayacakları konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler.


kamudaki-3-bin-220-kadroya-yerlestirme-fvrq.jpg

Zorunlu yer değiştirmeye tabi Devlet memurları, kendisine veya bazı yakınlarına ilişkin çeşitli mazeretlerin varlığından hareketle yer değiştirme talebinde bulunabilirken, bu kapsamdaki yakınları arasında bazen memurun kardeşleri de yer alabiliyor.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik;

-Memurun yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kardeşinin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi durumunda, memurun yer değiştirme talebinde bulunabileceğini

-İlgili mevzuatına göre alınmış ağır engelli raporlu bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımı bulunan memurların, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceğini

hüküm altına almıştır.

Kardeşinin sağlık ve engel durumu nedeniyle memurun yer değiştirmesi

Yönetmelikte konuya ilişkin yer alan hükümlere göre;


**Memurun, yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kardeşinin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceği hallerde, sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabileceğini,

**Memurun, vasi tayin edilmediği kardeşinin sağlık durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunamayacağını,

**Memurun birinci derece kan hısımları arasında kardeşlerinin yer almıyor olması nedeniyle (ikinci derece kan hısımı durumundadırlar), kardeşleri ağır engelli raporuna sahip olsalar bile, kardeşlerinin engel durumuna istinaden yer değiştirme talebinde bulunamayacağını,

**Memurun, engelli olan kardeşine vasi tayin edilmiş olması durumunda, kardeşinin sağlık durumu ile ilgili gerekli sağlık kurulu raporunun alınmış olması kaydıyla, sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabileceğini

değerlendirmekteyiz.