Bu konudan haberdar edilenler

 1. #1
  Fırtına
  Guest

  ÖSYM'den YGS adayları için iki önemli duyuru/ Video

  Sponsor Bağlantılar


  2011-YGS Adaylarının Dikkatine Çok Önemlidir..

  Kapağında ÖSYM logosunu taşıyan ve YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 2011 ÖSYM KARMA SORU KİTAPÇIĞI - 1 başlığı altında bir kitapçık basılarak öğrencilere deneme sınavı uygulandığı bilgisi Merkezimize ulaşmıştır. Ayrıca kitapçığın her sayfasında 2011 ÖSYM KARMA YGS - 1 ifadesi yer almaktadır. Bu yolla, kitapçığa ÖSYM’nin hazırladığı bir soru kitapçığı görüntüsü verilmeye çalışılmıştır.

  Kitapçıkta yer alan sorular kesinlikle 2011-YGS soruları değildir. Bunlar, önceki yıllarda ÖSYM’nin uyguladığı ve internet sayfasından kamuoyuna duyurmuş olduğu sorularıdır.

  Bu uygulama, YGS gibi kamuoyu nezdinde çok yüksek önem arz eden bir sınavda yapılarak, aylardır gecesini gündüzüne katarak büyük emek harcayan ÖSYM çalışanlarının emeklerine gölge düşürecek niteliktedir. YGS adaylarının sınava ve Merkezimize güvenlerini sarsmaya yönelik bu tür uygulamalar asla başarıya ulaşamayacaktır.

  ÖSYM gerçekleştirdiği sınavların güvenliğini sağlamaya kararlıdır. Tüm sınavlarda olduğu kadar, bu sınava girecek adaylarımızın da eşit şartlarda yarışarak başarıya ulaşmalarını sağlamak Merkezimizin en önemli görevidir.

  Merkezimiz, bu önemli sınav öncesi insanların duygularını sömürerek, böylesi bir yolla kazanç sağlamaya yönelen kişi ve kurumları şiddetle kınamaktadır. İlgililer hakkında Savcılığa ivedilikle suç duyurusunda bulunulacak ve gereken yasal işlemler yapılacaktır.

  Sınava girecek adayların, bu ve benzeri yanıltıcı durumlara itibar etmemeleri, Merkezimize ve sınavın güvenirliğine inançlarını kaybetmeden sınava girmeleri önemle hatırlatılır.

  Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

  Nüfus Cüzdanı Olmayan Nüfus Cüzdanında T.C. Kimlik Numarası/Fotoğrafı Bulunmayan 2011-YGS Adaylarının Dikkatine;

  Merkezimizce sınavların uygulanmasına ilişkin alınan yeni güvenlik önlemleri uyarınca, sınavlarda adayların nüfus cüzdanı veya pasaportları dışında bir kimlik belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. Ancak bu durum, sınavdan bir gün önce nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için sorun oluşturmakta, bu durumdaki adayların, hafta sonu tatili olması nedeniyle yeniden nüfus cüzdanı edinemedikleri için, sınava girmeleri mümkün olmamaktadır.

  Merkezimiz tarafından, 27 Mart 2011 tarihinde yapılacak 2011-Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğrafı bulunmadığı için sınava katılamayacak durumda olacak adayların mağdur olmamaları amacıyla; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden sınavın yapılacağı sınav merkezlerinde 26 Mart 2011 Cumartesi günü, İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin bu durumdaki adaylar için açık tutulması talep edilmiş, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bu talebimize olumlu görüş bildirilerek, sınavın yapılacağı sınav merkezlerinde 26 Mart 2011 Cumartesi günü, İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık tutulacağı belirtilmiştir.

  YGS adaylarının kimlik belgesi nedeniyle bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları amacıyla büyük bir özveri ile hafta sonu tatilini mesaiye ayıran Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline teşekkür eder, tüm YGS adaylarına başarılar dileriz.

  2011-YGS adaylarına duyurulur.

  ÖSYM BAŞKANLIĞI
 2. #2
  Fırtına
  Guest

  YGS öncesinde ÖSYM’den sınav uygulama bilgilendirmesi  YGS Öncesinde ÖSYM’nin Çalışmaları ve Sınavın Uygulanması Hakkında Adayları ve Kamuoyunu Bilgilendirme;

  ÖSYM ortaöğretimden yükseköğretime geçmek durumunda olan öğrencilerin seçilmesi ve yerleştirilmesini sağlamak amacı ile 1974 yılında ÜSYM olarak kurulmuş daha sonra 1981 yılında ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi adını almıştır. Zaman içerisinde diğer kurumların mevzuatları gereği kendisine yeni sorumluluklar yüklenmiş ve adında öğrenci seçme ve yerleştirme olmasına rağmen gerçekte ölçme, seçme ve yerleştirme faaliyetlerini yürütmüştür. 3 Mart 2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanun’la bu yapısı yasallaştırılmış ve kurum Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı adını almıştır.

  Şu an itibari ile her yıl, 153 sınav merkezinde (Türkiye, KKTC ve Kırgızistan’da), 120.000 civarı sınav salonunda, 40 sınavda, 5.000.000’dan fazla aday sınava alınarak, bilgileri ölçülmekte ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Hem sürekli yapılan KPSS, KPDS, üniversiteye giriş sınavları gibi sınavlar yapılmakta hem de Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler vb. gibi kurumlar ile protokoller imzalanarak onların ihtiyaçları doğrultusunda personel ölçme, seçme ve yerleştirme işlemleri yürütülmektedir.

  Ölçme ve seçme çalışmaları sadece basit bir sınav yapmaktan ibaret görülmemelidir. Her sınav için en az 3 aylık bir ön çalışma ve sınav sonrasında da yine 3 ay kadar bir süre sınav sonrası gereken hizmetler verilmektedir.

  Temel amaç; yurt içinde ve yurt dışında hak ve adalet ölçüsüne göre sınav yapan, bilimsel yöntemler ışığında ölçme, değerlendirme ve yerleştirme çalışmalarını yürüten şeffaf bir kurum oluşturmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için %100 güvenli ve güvenilir, kriptolu ve e-imza ile çalışan, sınav oluşturma aşamasından değerlendirme aşamasına kadar sürecin tamamını otomatik olarak gerçekleştiren, yapılan her işlemi silinemez ve değiştirilemez biçimde mutlaka kaydeden, uluslararası bilgi güvenliği standartlarına sahip bir kurum oluşturmak için büyük bir özveri ile çalışılmaktadır. Böyle bir kurum oluşturmanın çok zor olduğunun bilinciyle, başta sınav güvenliği olmak üzere bir dizi yeni uygulamalar başlatılmıştır. Teknolojinin sağlayacağı en yüksek olanaklar, yasal çerçeve içinde kalmak koşulu ile uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Her geçen gün yeni sistemler ve mekanizmalar ile bu kapsamdaki çalışmalar genişletilerek, sınav adaleti sağlanmaya çalışılmaktadır.

  Değişen dünya koşulları ile uyumlu, çok esnek ve hızlı karar verme mekanizmaları ile donatılmış, çalışanların entellektüel sermayelerini kurumsal entellektüel sermayeye dönüştürme becerisi yüksek bir kurum oluşturmak için yoğun gayret gösterilmektedir.

  ÖSYM’nin yeniden yapılanması sürecinde, bir yandan ÖSYM’nin toplumsal ve yasal sorumluluklarını yerine getirilmesine çalışılmakta diğer yandan da kurumun kendisini yenileyerek teknolojik olanaklar ile donatılmasına devam edilmektedir.

  Bu yeniden yapılanma sürecinde, sınav güvenliği başta olmak üzere birçok alanda uygulamalar başlatılmıştır. Genel olarak çalışmalar 3 alanda yoğunlaşarak devam etmektedir;

  Bunlardan birincisi ÖSYM’nin teknolojik alt yapısını iyileştirmektir. Bu kapsamda kurum içerisinde bağımsız çalışan bilişim sistemlerini bütünleşik bir yapıya kavuşturmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bireyden bağımsız çalışan bilişim sistemleri geliştirilmekte ve uygulamaya alınmaktadır. Şu an için ÖSYM’de bilişim sistemlerinde her yapılan işin silinemez bir şekilde kaydedildiği bir yapı oluşturulmuştur. Bu yöndeki çalışmalar daha yoğun olarak devam edecektir. ÖSYM’de bilişim sistemlerine kontrollü erişim mekanizmaları hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda sınavların kamera ile izlenmesi ve elektronik yoklama yapılması yönünde de örnek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaların zamanla tüm sınavlara yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Donanımların yenilenmesi çalışmaları da hızla devam etmektedir. Parmak izi ile sınav yapılması, e-imza uygulamaları, elektronik sınav uygulamaları vb. birçok uygulama için ise alt yapı oluşturulması ve örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Uygun olan her türlü teknolojik olanak sınav güvenliğini sağlamak amacı ile uygulamaya konulacaktır.

  Çalışmaların ikinci odağını ise yönetim süreçlerinin tasarlanması oluşturmaktır. Bunların en başında kurumsal kimlik çalışmaları gelmektedir. ÖSYM’de her türlü çalışmanın uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Sınav güvenliği en önemli konu olduğundan bu kapsamda öncelikli olarak ÖSYM içerisinde ve basım alanında ‘güvenlikli bölgeler’ uygulaması başlatılmıştır. Dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilmiş, elektronik iletişim araçlarının ve ilgili personel dışında hiç kimsenin giremediği bu bölgelerde çalışmalar tamamen kendisinden bilgi kopyalanamaz nitelikteki belirli bilgisayarlarda yapıldığı; kullananların, işlem yapanların bilgilerinin tutulduğu bir ortam oluşturulmuştur.

  Yeniden yapılanma çalışmalarının üçüncüsü ise kurumun entellektüel yapısını güçlendirmektir. Kuruma alanında uzman, yeni bilgi ve teknoloji ile donatılmış personel alınması çalışmaları devam etmektedir. Yeni yasa ile uzmanlığa dayalı bir personel rejimi oluşturulması sağlanmıştır. ÖSYM kadrolu personelinin yanında, sahada 350.000 görevli ile sınav hizmeti vermektedir. Sınav bilincinin oluşturulması için kurum içi ve dışında tüm paydaşların eğitilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Bu yolla sınav uygulama eğitimi almış olan herkese ‘ÖSYM Sınav Görevlisi Kimlik Kartı’nın çıkartılması sağlanacak ve tüm bilgileri kart üzerinden takip edilecektir. Sınav güvenliği bilinci yaygınlaştırılarak, kişiye özgü bilgilerin kişiye özgü kalması sağlanmakta, her türlü işlem internet ortamında kişinin kendi şifresi ile ulaşabileceği şekilde gerçekleştirilmektedir.

  Tüm bu çalışmalar ışığında 27 Mart 2011 tarihinde yapılacak 2011-YGS hazırlıkları tamamlanmıştır. Saat 10.00’da başlayacak olan sınavda adayların dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir;

  Adayların sınava gelirken Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya pasaportunu yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunların dışındaki hiçbir kimlik belgesiyle sınava girilmesi mümkün değildir. Nüfus Cüzdanı fotoğraflı ve TC Kimlik Numarası yazılı olmalıdır. Üzerinde fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.

  Sınava Giriş Belgesi adayların adresine gönderilmeyecektir. Adaylar ÖSYM’nin internet adresinde bulunan Aday İşlemleri Sisteminden (Aday İşlemleri Sistemi) kendi şifreleri ile bu belgelerini edineceklerdir. Belge renkli veya siyah beyaz olabilir.

  Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekir.

  Sınava cep telefonu kesinlikle getirilmemelidir. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş, takı gibi bir metal eşyayla girmek de kesinlikle yasaktır.

  Sınav binasına girişte adayların üzeri emniyet görevlilerince elle ve dedektörle aranacağı için adayın yanında bozuk para, anahtar vb. metal eşya bulunmamalıdır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacaktır.

  Sınavda her adaya ÖSYM tarafından iki kalem, bir silgi ve bir kalemtıraştan oluşan bir kırtasiye seti ve şeker verilecektir. Bu nedenle adayın yanında yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri getirmesi yasaktır. Ancak, şeffaf şişe içinde su getirilebilecektir.

  Bu sınavda, Türkçeyi kullanma ve okuduklarını anlayıp yorumlayabilme gücünü ölçen 40, sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünebilmeye dayalı 40, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme gücünü ölçen 40 ve fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünebilmeyle ilgili 40 olmak üzere toplam 160 soru vardır. Sınav için verilen toplam cevaplama süresi 160 dakikadır.

  Sınavda soru kitapçıkları her bir aday için özel olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle her adayın kullandığı soru kitapçığının cevap anahtarı da farklı olacaktır. Sorular aynı olmakla birlikte soru kitapçıklarının her birinde soruların ve seçeneklerinin yeri değişiktir.

  Sınavda her adaya özel olarak hazırlanmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kapalı bir sınav poşeti içinde verilecektir. Aday ilk olarak bu poşetin kapalı ve kendine ait olup olmadığını kontrol etmelidir.

  Adaya verilen sınav poşetinin kapalı olmaması ya da yanlış sınav poşeti verilmesi durumunda aday bunu salon başkanına bildirerek kendisine açılmamış yeni bir sınav poşeti verilmesini sağlamalıdır. Bu durumda adaya verilen yeni sınav evrakında adaya ait bilgiler bulunmayacağından bu bilgileri adayın mutlaka kendisinin yazması ve kodlaması gerekecektir.

  Soru kitapçığının üzerinde adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, sınav salon numarası bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Aday poşeti açmadan önce üzerindeki bilgilerin kendisine ait olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu bilgiler ya da basılı olan fotoğraf kendisine ait değilse bu durumu salon başkanına bildirmelidir. Başka bir aday adına düzenlenmiş sınav evrakını kullanmamalıdır.

  Soru kitapçığının üzerinde soru kitapçığı numarası bulunmaktadır. Adayın sınavının değerlendirilebilmesi için bu numaranın cevap kâğıdı üzerindeki numarayla aynı olması gerekmektedir. Bu numaraların aynı olup olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir. Bir uyuşmazlık varsa soru kitapçığı ve cevap kâğıdının birlikte takım olarak değiştirilmesi talep edilmelidir. Soru kitapçığının üzerindeki soru kitapçığı numarası cevap kâğıdındaki “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” alanına kodlanmalıdır. Bu kodlama cevap kâğıdına yapılmadığında ya da yanlış yapıldığında, soru kitapçığı numarasıyla cevap kâğıdı üzerindeki numara birbiriyle uyuşmadığında adayın sınavının değerlendirilemeyeceği unutulmamalıdır.

  Sınav başladıktan sonra ilk 120 ve son 15 dakika içinde adayın sınav salonundan çıkmasına izin verilmez. Ancak, rahatsızlanma ya da salon düzenini bozma gibi nedenlerle bu süre içinde sınav salonundan dışarı çıkarılan aday bir daha sınav salonuna alınmaz ve ilk 120 dakika doluncaya kadar Bina Sınav Sorumlusunun gözetiminde binada tutulur.

  Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır.

  Sınav sırasında adayın uyması gereken kurallar adaya okunacaktır. Bu kurallara ve görevlilerin tüm uyarılarına uyulmalıdır. Adayın sınavının geçerli sayılabilmesi her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır.

  Sınav salonunu terk eden aday her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmaz.

  Sınav sırasında her testin cevapları cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlenmelidir.

  Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeleri cevap kâğıdınıza aktarmak için adaya ek süre verilmeyeceğinden adayın sınav süresini iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

  Aday sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim etmelidir. Bunlardan birisinin olmaması durumunda adayın sınavı geçersiz olacaktır.

  Adaylar isterlerse, salon görevlilerinin salona ait sınav evrakını toplayıp sıralamasını ve kapalı poşete koymasını izleyebileceklerdir.

  Aday sınava gireceği binayı sınav gününden önce mutlaka gidip görmelidir.

  Sınav sonuçları adayların adresine gönderilmeyecektir. Adaylar ÖSYM’nin internet adresinden kendi şifreleri ile sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

  BÜTÜN ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

  ÖSYM BAŞKANLIĞI

  Memurlar.Net

 3. #3
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  15,135
  Blog Yazıları
  167
  Bahsedilme
  27 Gönderi
  Etiketleme
  1 Konu

  ÖSYM, YGS sınava getirilecek belgeleri açıkladı  2011-YGS : Sınava Getirilecek Belgeler

  27 Mart 2011 tarihinde yapılacak 2011-Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılacak adayların, sınava gelirken getirmeleri gereken belgelerle ilgili olarak basın-yayın organlarında çeşitli yorumlar yapılarak adaylarda tereddüt oluşturulmaktadır.

  Adayların sınava gelirken getirmeleri gereken belgeler, sınav kılavuzunda, gazete ilanlarında ve ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trinternet adresinden yayımlanan duyurularda defalarca belirtilmiştir.

  Adaylar sınava; SINAVA GİRİŞ BELGESİ ve NÜFUS CÜZDANI veya PASAPORTLARI ile kabul edilecektir. Bunların dışında bir belge kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

  YGS adaylarının kimlik belgesi nedeniyle bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları amacıyla, sınava ilişkin yapılan yorumlara itibar etmeyerek sadece ÖSYM tarafından yapılan resmi duyurularda belirtilenlere uygun hareket etmeleri yararlarına olacaktır.

  2011-YGS adaylarına duyurulur.

  ÖSYM BAŞKANLIĞI

 4. #4
  Fırtına
  Guest

  YGS için geri sayım başladı!/ Video

  Sponsor Bağlantılar


  Üniversiteye girişte uygulanan birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 27 Mart Pazar günü yapılacak.

  YGS, Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 160 sınav merkezindeki 5 bin 727 sınav binasında, 89 bin 283 sınav salonunda gerçekleştirilecek. Sınav, 1 milyon 692 bin 345 aday katılacak.

  Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda 160 dakika sürecek.

  Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında en geç saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekiyor.

  Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka 2011-YGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaport bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Üzerinde fotoğraf ve T.C Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecek.

  Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2011-YGS'ye alınmayacak. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Başkanlığınca geçersiz sayılacak.

  Adaylar, sınava gireceği yer bilgisini gösteren ''Sınava Giriş Belgesini'', T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile ÖSYM'nin ÖSYM:::Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet adresinden kendisi temin edecek.

  YASAK OLANLAR

  Sınav binalarında hiçbir eşya sınava emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekiyor. Sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş, saat gibi gereçler ile şekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecekler.

  Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak.

  Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla; cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınav binasına kesinlikle alınmayacak.

  Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

  Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önem taşıyor.

  Sınava girecek adayın yüzünün kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor. Hiçbir aday 2011-YGS Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek.

  SINAV SIRASINDA TUVALET İÇİN BİLE OLSA DIŞARI ÇIKILMAYACAK

  Adaylar, sınav salonuna 2011-YGS Sınav Giriş Belgeleri ile nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacak, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacak.

  Yerine oturan aday, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportunu sırasının üzerine koyacak. Salondaki görevliler de ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacak. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kurulları adaylara hatırlatacak, adaya ait sınav evrakı ile içinde kalem, silgi, bulunan poşetler dağıtılacak. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başlatılacak.

  Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika (2 saat) ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak olacak. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete gitmeleri, sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek.

  Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav salonunda bekletilecek.

  Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar, gerekli gördükleri taktirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacakları, gereken bütün önlemleri alacaklar.

  Adayların sınav sırasında konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olacak. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecek.

  ADAYA ÖZEL SORU KİTAPÇIĞI

  YGS'de uygulanacak testler, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kağıtlarına işaretleyecekler. Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda adaya tek bir poşet halinde, açılmamış bir şekilde verilecek.

  Adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacak. Poşet adayın kendisi tarafında açılacak. Adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemesi gerekiyor. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini salon başkanından isteyecek.

  Her aday için farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynısı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilecek. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacak.

  Sınavda her aday, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu cevap kağıdını kullanacak. Kendisine ait cevap kağıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kağıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

  Aday, her soru için beş farklı seçenekten yalnız birini cevaplayacak. Cevap kağıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti okuyabileceğinden, bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekiyor.

  Sınav bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı salondaki görevliler tarafından toplanacak. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin cevap kağıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilecek.

  KAMERA İLE KAYIT

  ÖSYM, Pazar günü yapılacak sınavda, sınav salonlarında kamera ile kayıt uygulamasını gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından tespit edilecek sınav merkezi, bina ve salon numarası bilgisi gizli tutulacak ve sınav salonlarında sınav süresince kamera ile kayıt alınacak.

  Kamera ile kayıt, sadece sınavın güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek amacıyla yapılacak. Kayda alınan görüntüler, ÖSYM dışında, yargı organları hariç, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşılmayacak.

  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

  YGS'nin değerlendirilmesi sonucunda her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturulacak.

  Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecekler.

  Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.


  aa


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Kontaklens Teleskopik Gözlükler İçin Duyuru
  By gülümse_hayata in forum Engelli ve Hastalar İçin SGK’nın Medikal Malzeme Ödemeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25-02-2011, 18:44:30
 2. MEB'den özür durumuna başvuran öğretmenler için duyuru
  By Fırtına in forum Kamu Kurumlarına Engelli Personel alımı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-02-2011, 13:47:53
 3. ÖSYM Başkanı; Parmak izi ve göz taraması yapılabilir / Video
  By Fırtına in forum Eğitim Dökümanları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-02-2011, 20:43:49
 4. Hamilelik için önemli uyarı!
  By Fırtına in forum Hamilelik - Tüp Bebek
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-01-2011, 00:02:40
 5. Görme engelliler için 'yazılı duyuru' yapıldı
  By Fırtına in forum Engelli Öğrencilerin Eğitim Dönemi - Soru / Cevap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18-12-2010, 11:30:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş