emdr.jpg

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen İngilizce kelimelerin kısaltılmasıdır. Bilişsel davranışsal ve psikodinamik terapi tekniklerinin farklı yönleri bir araya getiren bir psikoterapi tekniğidir ki, son yıllarda psikoterapistlerin gözde uygulaması olmuştur. Çift yönlü uyarım Emdr’ nin temel unsurudur; anı ağlarından hareketle geçmiş ve gelecek ekseninde hareket ederek yapılan bir duyarsızlaştırma ve yeniden işleme üzerine dayalı bir uygulamadır. İlk kez 1989 yılında Shapiro tarafından parktaki bir yürüyüşü sırasında rahatsızlık verici düşüncelerinden göz hareketiyle beraber rahatsızlığının azaldığını fark etmesiyle ortaya koyduğu bir teknik olmuştur ve bunu geliştirmiştir. Göz hareketlerinin yanı sıra bileteral uygulamayı ses veya dokunma ile de uygulayabilmekteyiz göz hareketlerinin sayısı, hızı ve bileteral oluşuyla beraber beyinde ana odaklarından harekete geçen görüntülerle beraber duyusal, algısal değişimler ortaya çıkmaktadır.

Genellikle tek travma mevcut olduğunda çok daha kısa sürede 3 ila 6 seans arasında yanıt almak çok daha kolay olmaktadır %80, %100’ lere varan sonuçlar alınabilmektedir. Ancak, daha fazla işlenmemiş anının olması durumunda seans sayısıda elbette artabilmektedir.Hangi durumlarda kullanılır?

Genellikle anılara dayalı bir çalışma şekli olduğundan da travma sonrası stres bozukluğu olarak tanımladığımız bozukluklarda ki ölüm, kaza, hastalık gibi sebeplerle ortaya çıkmış travmalar, depremsel gibi doğal afetlerde yaşanan durumlar, yoğun suçluluk duyguları ve değersizlik duygularına sebep olabilecek geçmişte yaşanmış olaylar, aşağılanmalar utandırılma gibi durumlar, taciz, tecavüz mağdurlarının yaşantıları yine Emdr yöntemi ile çalışılabilir. Bunun yanı sıra panik bozukluk, fobiler, depresyon, somatizasyon bozukluğu, performans ve sınav kaygısı ki gençlerde özellikle çok iyi yanıt veren bir yöntemdir. Yeme bozuklukları ve bağımlılıklarda da kullanabildiğimiz bir yöntemdir.

Tüm bu bahsettiğimiz alanlarda halen çalışmalar devam etmekte olup geçmişten gelen 2. Dünya savaşı, Kore ya da Vietnam gazileriyle yapılmış çalışmalar mevcut olup onların hala başa çıkamadıkları geçmişe dair görüntüler, kâbuslar gibi diğer başa çıkamadığı belirtilere yönelik Emdr’ nin oldukça iyi yanıt verdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra panik bozuklukta atakların sıklığının ve şiddetinin hafiflediği gözlenmiştir ve diğer bahsettiğimiz alanlarda da benzeri şekilde kişilerin yaşadığı rahatsızlık duygularında, duyumlarında ve algılarında hafifleme veyahut ta tamamen düzelme şeklinde gözlenebilmektedir.