Yurt dışından sonra ülkemizde de bazı kurumlar tarafından uygulanmaya başlanan "müzikle terapi" ile, çocuklarda öğrenme zorluğu, hiperaktivite, otizm ve diğer zihinsel rahatsızlıklarda etkili sonuçlar elde ediliyor. Türkiye'de ise bu uygulamayı yapan kurumlar arasında Reem Nöroloji Merkezi geliyor. Merkezin yöneticisi ve Nöroloji Uzmanı Dr.Mehmet Yavuz ile müzikle terapinin amacı, nasıl bir yöntem izledikleri ve hangi çocuklar üzerinde daha etkili sonuçlar elde ettikleri hakkında konuştuk.

Bu uygulamaya ne zaman geçtiniz?

Müzikle terapi yöntemi, uzun yıllardan beri doktorların ilgilendiği bir konudur. Biz de yaklaşık 3 yıl önce, özellikle otistik ve mental retarded (zeka geriliği) çocuklar üzerinde müzikle terapi uygulamasına başladık. Çok yakın bir zamanda da müzikle terapi ünitemizi daha modern koşullarla hizmete sokacağız.

Müzikle tedavinin amacı nedir?

Roma, eski Yunan ve Çin'den günümüze kadar gelen müzikle tedavi, Reem Nöroloji merkezi uzmanlarınca uygulanıyor. Müzikle tedavi uygulaması yetişkinlerin yanı sıra çocukların ruhsal sağlıkları açısından da önem taşıyor. Müzikle tedavi yöntemi; kendini ifade etme yeteneklerini geliştiriyor, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini de artırıyor. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri ve stresin, sıkıntının azaltılması yine müzik terapiyle başarılı olabiliyor.

Bebeklikten itibaren ebeveynlerin çocuklarını müzik sesine alıştırmaları çok önemli. Müzikle tedavi yöntemi; kendini ifade etme yeteneklerini geliştiriyor, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini de artırıyor. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri ve stresin, sıkıntının azaltılması yine müzik terapiyle başarılı olabiliyor.

Çocuklar üzerindeki yararları nelerdir?

Görsel dünyayı algılayabilme, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve bunların farklılıklarını kavrayabilme yetisi Spatial Zeka'nın temeli içinde müzikle uğraşmak oldukça faydalı. Müzik, tıpkı matematik ya da satranç gibi yüksek beyin fonksiyonları gerektirir. Müzik dersleri sinirleri eğiterek beyindeki algısal gelişmeyi sağlar. Çocuklara az da olsa müzik eğitimi vermek; onların zekalarını, algılama ve öğrenme kapasitelerini, bedensel ve zihinsel koordinasyon kurmalarını ve yaratıcılıklarını da geliştirmelerine yardımcı olur.

Pentatonik müzik nedir? Tedavideki öneminden söz eder misiniz?

Kam ve Baskı adı verilen Orta Asya'lı hekimlerin, müzik ve dansı hasta tedavisi için kullandıkları ve Kazakistan, Kırgızistan, Altay, Moğolistan ve Sibirya bölgelerinde bu dans terapisinin halen devam ettiği biliniyor. Orta Asya'lı hekimler, yöreye özgü çeşitli müzik aletleri ile hastaları transa sokarak tedavi uyguluyor.Tedavi seanslarında genel olarak Pentatonik müzik tonları kullanılıyor, İngiltere'de, Londra Nordoff Robbins Müzik terapi Enstitüsü'nde uygulanan tedavi sisteminde de Pentatonik müzik kullanılıyor. Pentatonik müzik, otistik çocukların tedavisi ve eğitimi için yararlı oluyor.

Nasıl bir tedavi uygulanıyor?

Çocukların önce beyin elektrosu çekiliyor, eğer varsa mevcut organizasyon bozukluğunun derecesi ve beyin fonksiyonları inceleniyor. Sonra çocuk bir dizi psikolojik testlerden geçirilerek tablo netleşiyor. Ve sonra tedavi aşamasına geçiliyor. Bazen özel vakalarda beyin elektrosu ile eş zamanlı olarak pentatonik müzik uygulaması yapılıyor ve tedavinin beyin dalgaları üzerindeki katkıları araştırılıyor.

Tedavi öncesi ve tedavi esnasında brain mapping yaparak delta, teta, alfa ve beta dalgalarının istatistiksel verileri elde ediliyor. Eğer deltadan tetaya ya da tetadan alfaya geçiş oluyorsa tedaviden olumlu sonuç alınacağı düşünülüyor. Müzikle terapi, otistik çocuklara, hiperaktif ve dikkat eksikliği olan çocuklara, odaklanma ve konsantrasyon güçlüğü yaşayarak algılama ve öğrenme zorluğu yaşayan çocuklara da uygulanabilen bir yöntemdir.


aktuelpsikoloji