Otizmin anlaşılması çoğunlukla 1 yaştan sonra olur. Genellikle 2 yaşındaki çocuğun konuşmamasıyla, ailenin bir uzmana başvurmasıyla anlaşılır.

Dil gelişimindeki gecikmenin zeka geriliği, sağırlık gibi nedenlerden kaynaklanmadığı durumlarda çocuğun sosyal iletişimine bakılır. 2 yaşına yaklaşan, motor gelişiminde bir sorun olmayan; yani zamanında yürüyen çocuklarda konuşma yoksa dikkatli olmak gerekir. Kadıköy Şifa Sağlık Grubu Pedagoji Uzmanı Yaprak Veziroğlu, çocuğun otistik olup olmadığı hakkında anne-babalara şu uyarıları yaptı:

Otistik çocuk sizinle muhatap olmaz, sorularınıza cevap vermez. Hatta ona soru sorduğunuzda ya da bir şey söylediğinizde duymuyor gibidir. Başını çevirip size bakmaz.

1 yaş civarında kelimeler kullanmaya başlasalar da sonradan bunları kullanmaktan vazgeçebilirler. Anneyi çekerek istediği yere götürür.

Kurdukları iletişim kendi ilgileri yönündedir. Jest, mimik gibi dili tamamlayan şeyleri kullanmazlar. Ses tonları monotondur. Vurgu yoktur.

Konuşmayı başlatma ve sürdürmede sorun vardır. Sizi merak edip tanımak için soru sormazlar. Ancak ilgi alanına giren konuda soru sorar.

'Nasılsın' dersiniz, 'iyiyim' der ama 'siz nasılsınız' demez. Tekrarlayıcı ve kalıplaşmış bir dil kullanır. Öğretilen sözleri basmakalıp tekrarlar.

Kendilerinden 3. şahıs olarak söz ederler.

egitimhaberim