Otizm Spektrum bozukluğu
1- İletişim
2-Sosyalleşme
3-Sınırlı ilgi ve yineleyici davranışlar.


otizmi_fark_etmenin_yollari_2.jpg


Davranışsal

Bu tür hastalar parlak ve dönen nesnelere ilgi duyarlar ve saatlerce izleyebilirler.

Bazen kendilerine zarar verecek boyutta takıntılı davranışları olabilir.

Bazı ses ve nesnelere hatta kokulara aşırı hassasiyet gösterebilirler.

Bu durumlar korkma yada çok sevme şeklinde olabilir.

Alıştıkları bir düzen yada rutinin değişmesinden rahatsız olabilirler.

Bu gibi durumlara aşırı tepki gösterebilirler.

Basit nedenlerden ötürü doğru iletişim kuaramayabilir,öfke nöbeti geçirebilirler.

Boş zamanlarında yada bir etkinlikle uğraşırken anlamsız yada robotik sesler çıkarabilirler.


İletişimsel

Dili anlama ve kavramada güçlük çekebilir,özellikle soyut ve mecazi kavramları anlamakta zorlanır.

Nasıl iletişim kuracakları ve başlatacakları konusunda sıkıntı yaşarlar.

Sıklıkla karşısındakinin elini tutarak istediğini anlatmaya çalışır.

Kendisine söylenen yada daha önce duymuş olduğu bir ifadeyi tekrar ederek ekolali yani (duyduklarını aynı ses tonuyla tekrar etmesidir) sıklıkla bunu yaparlar.


Sosyalleşme

Onlar için gözyaşı sadece keşfedilecek bir su damlasıdır.Jest ve mimikler anlamsız hareketler olabilir, çünkü duygu ve ifadeleri anlamada güçlük çekebilirler.

Uzun zamandır görmediği bir aile bireyini özlemeyebilir, onu gördüğünde herhangibir tepki vermeyebilirler.

Akranları ile yapılan etkinliklere katılmak istemeyebilirler.

Yalnız başına zaman geçirmeyi tercih ederler, grup ve hayali oyunlara ilgi göstermeyebilirler.