Türkiye’de ortalama olarak 1,5 milyon zihinsel engelli bireyin olduğu bilinmektedir. Bu bireylerin yakınları da hesaba dâhil edildiği zaman bu durum yaklaşık olarak 20 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu kişiler ise çalıştıkları ve eğitim aldıkları yerde çoğu zaman insan kuralı ihlaline maruz kalmakta ancak sorunlarını anlatabilecek bir yer bulamamaktadırlar. Engellilerin karşılaştığı sorunlar ise aşağıda kabaca belirtilmiştir.

Damgalama ve Ayrımcılık

1.jpg

Ruh sağlığı toplumumuzda halen en büyük sorunlardan bir tanesidir. Bu nedenle birçok zihinsel engelli birey yaşadığı sorunları çevresinden gizlemeye çalışır. Hatta yapılan araştırmalara göre hekimler dahi bir şizofren hastası ile komşu olmayı istememektedir.

Sosyal Dışlanma

2.jpg

Toplum tarafından zihinsel engelli olduğu belirlenen ve dışlanan kişiler ise çoğu zaman ruhsal çöküntüler yaşamakta ve sosyal hayattan dışlanmaktadırlar. Hatta zihinsel engelli çocuklarını evin dışına çıkartmayan aileler bile bulunmaktadır.

Ekonomik Dışlanma

3.jpg

50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için %3 oranında engelli çalıştırma koşulu bulunmaktadır. Ancak işyerleri çoğu zaman ayrımcılık yaparak zihinsel engelliler ile çalışmayı tercih etmez. Engellilerin karşılaştığı sorunlar ekonomik açıdan zihinsel engelli olanların sıkıntı yaşamasına neden olduğu için bu durumda eğitimlerini olumsuz etkilemektedir. Özellikle üniversite eğitimi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.

Tedaviye Erişim

4.jpg

Zihinsel engelli bireylere yönelik olan ruh sağlığı hizmetleri günümüzde halen kurum temelli olarak verilmektedir. Bu da engelli olan bireylerin sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için her gün kilometrelerce yol gitmesine ve toplumdan soyutlanmasına neden oluyor.

Rehabilitasyona Erişim

resim8132.jpg

Zihinsel engel yaşayan birimler çoğu zaman rehabilitasyon hizmetlerine erişememektedir. Bu durumda hastaların genelde ilaç ve elektroşok ile tedavi edilmesine ve bu tedavi yönteminin gelişmemesine neden olmaktadır.

Eğitim Hakkı

egitim.jpg

Engellilerin karşılaştığı sorunlar arasında belki de en önemli olanlarından bir tanesi de eğitim haklarıdır. Zihinsel engelli bireyler yaşadıkları sorunlardan dolayı eğitim hayatlarını çoğu zaman tamamlayamamakta ve yarıda bırakmaktadır.

Katılım Hakkı

7.jpg

Zihinsel engelli bireyler kendileri ile ilgili hiçbir konuda karar sürecine dâhil olamazlar. En basit örnek olarak teşhis ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirmelere bile sahip olmamaları gösterilebilir.