Sayfa 1 Toplam 4 Sayfadan 123 ... Sonuncu
Like Tree8Beğeni

Konu: 2022 Engelli Maaş Yönetmeliği Değişikliği 19 Haziran 2018

 1. #1
  Kategori Yöneticisi
  septik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Bilecik
  Mesajlar
  2,210
  Blog Mesajları
  3
  Bahsedilme
  45 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu

  2022 Engelli Maaş Yönetmeliği Değişikliği 19 Haziran 2018

  Sponsor Bağlantılar


  19 Haziran 2018 tarihinde 2022 yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre ilgili yönetmelikte 65 yaş yaşlılık aylığı alanlar ile engellileri ilgilendiren değişikler şu şekilde olmuştur.

  2022-engelli-ayligi-yonetmeligi.jpg

  1- Eylül ayından itibaren 3 er aylık dönemlerde ödenen 2022 maaşları 3 er aylık değil aylık olarak ödenecek

  2- Şimdiye kadar genel sağlık sigortası yatıranlar 2022 maaşı alamıyordu artık alabilecek.

  3- Şimdiye kadar ÖTV indirimli araç alanların büyük çoğunluğunun 2022 maaşı kesiliyordu. Yönetmeliğe eklenen şu ibare “vergi indirimlerinden faydalanılarak alman ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır.” Sanki bunun önüne geçecek bir madde olarak algıladım.

  2022 Maaşları eylül ayından başlayarak aylık olarak ödenmeye başlanacak.
  Bu durumda geçmiş hazirandaki zam farkları ile birlikte eylül ayında ödenecek miktarlar.

  65 yaş üstü yaşlılık aylığı:.. 629 TL
  % 40- 69 ) engelli aylığı:... 503 TL
  % 70 ve üstü) bakıma muhtaç engelli aylığı:....754 TL
  18 yaş altı engelli yakını aylığı:... 503 TL


  Ekim ayından itibaren 31.12.2018 kadar ödenecek 2022 engelli aylık tutarları.

  65 yaş üstü yaşlılık aylığı:.. 543 TL
  % 40- 69 ) engelli aylığı:... 433 TL
  % 70 ve üstü) bakıma muhtaç engelli aylığı:....650 TL
  18 yaş altı engelli yakını aylığı:... 433 TL


  Yeni yönetmelikte ödeme günlerinde bir değişiklik yapılmamış.
  • Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
  • Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
  • Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
  • Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
  • Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü


  2022 Maaşı bağlanmasındaki muhtaçlık sınırı krıterinde bir değişiklik yapılmamış 2018 yılı sonuna kadar 483 TL.
  Bir değişiklikte 2022 engelli maaşlarını 10 ay boyunca çekilmemesi durumunda maaşlar durdurulacaktır.

  İLGİLİ YÖNETMELİK

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ENGELLİ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
  DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1- 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "a) Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarını,"

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendinden sonra gelmek üzere "Kişi başına düşen gelir" tanımı eklenmiş ve müteakip bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

  "(d) Kişi başına düşen gelir: Yaşlı aylıklarında aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarını; engelli ve engelli yakını aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarını,"
  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "özürlü" ibaresi "engelliler için" şeklinde, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan "birinci fıkrasının (b) bendi" ibaresi "birinci fıkrasının (c) bendi" şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, sekizinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dokuzuncu fıkrada yer alan "hane içinde" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

  "(1) 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında;

  a) Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar,
  b) Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığında, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlar,
  muhtaç sayılır."

  "(d) Herhangi bir şekilde kişi başına düşen gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'üne eşit veya üzerinde olanlar ile aynı tutara eşit veya üzerinde gelir sağlaması mümkün olanlar,"
  "g) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre kendilerine harçlık ödenenler veya ödenebilecek olanlar,"
  "(S) Engelli aylıklarında, aylığa hak kazanma durumları uygun olanların muhtaçlığı; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir.
  ) Hanenin gelir durumu;
  1) Tespit veya beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve her ne ad altmda olursa olsun elde edilen diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
  2) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 240'ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,
  3) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120'de biri,
  4) Dükkanlar için takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelin 240'ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,
  5) Dükkan için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkanın takdir edilen veya beyan edilen rayiç bedelinin 120'de biri,
  ) Hanenin depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240'ta biri ve takdir edilen veya beyan edilen zirai/ticari/kira ve benzeri getirilerinin toplamı,
  7) Hanenin binek aracı için aracın kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri,
  8) Hanenin tieari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120'de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120'de biri ile bu araçların takdir edilen veya beyan edilen aylık zirai, ticari, kira ve benzeri getirilerinin toplamı,
  9) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktar mm aylık tutan,
  10) Hanenin tespit veya beyan edilen banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı,
  11) 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak kaydıyla, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri dahil, sürekli ve düzenli olarak alman şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdi olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması,
  12) Yıllık tarımsal destek geliri tutamım aylık ortalaması,
  13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
  14) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
  15) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
  dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  b) Vergi indirimlerinden faydalanılarak alman ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır.
  c) Bu fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.
  ç) Hanenin harcama durumu; emsal kira bedeli hariç gıda, giyim, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  d) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınır. Emsal kira bedeli dışındaki harcamalar bu fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.
  e) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının bu fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.
  f) Bu fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez."
  "(9) Yaşlı aylığında kişi başına düşen ortalama aylık gelir, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle hesaplanır. Sekizinci fıkranın (a) bendinde sayılan gelir, servet ve benzeri unsurlardan sadece aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşine ait olanlar hesaplamaya dahil edilir. Kişi başına düşen ortalama aylık harcama tutarı hesaplaması ise sekizinci fıkranın (ç) bendine göre belirlenen hanenin toplam harcamasının, aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşine tekabül eden oransal karşılığı dikkate alınarak yapılır. İkamet edilen konutun emsal kira bedelinin gider olarak düşülmesinde kira bedelinin aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşine tekabül eden oransal karşılığı dikkate alınır."

  MADDE 5
  - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "üçer" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 6-
  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  "g) Aylığın on dönem boyunca aralıksız olarak alınmaması.
  ğ) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen sebeplerle veya nafaka almakta olması ya da kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde olması sebebiyle aylık bağlanması koşullarının kaybedilmesi.
  h) Nafaka alabilecek olması ya da muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde kişi başına düşen gelir elde edebilecek olması ya da başka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi."

  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "(1) Yaşlı aylığı bağlananlardan %70 ve üzeri oranda engelli olduklarını engelliler için sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları hane içinde kişi başına düşen gelir şartını sağlaması halinde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına dönüştürülür. 65 yaşını doldurmuş ve %70 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuna sahip kişiler başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığına başvurabilir. Ancak %40 ila %69 arası oranda engelliler için sağlık kurulu raporuna sahip 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara sadece yaşlı aylığı bağlanır.
  (2) 65 yaşın doldurulmasından önce engelli aylığı bağlanmış olanların aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam olunur. 65 yaşın doldurulmasından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlanmış olanlar, aylıkları herhangi bir sebeple durdurulmuş veya kesilmiş ise, 65 yaşını doldurmuş olsa dahi, tekrar %40-69 arası engelliler için sağlık kurulu raporu ile aylık başvurusunda bulunabilirler."

  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  "(3) Aylığın kesilmesi gereken durumların üç aylık bildirim süresi tamamlanmadan Vakıf tarafından ya da Sistem tarafından tespiti halinde geri tahsil olunacak aylık tutarları için kanuni faiz veya Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranlarına göre ayrıca bir fark alınmaz."

  MADDE 9
  - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Vakıf' ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan "Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 11
  - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  Arşive ilişkin işlemler

  GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Sosyal Güvenlik Kurumu (Mülga) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünden devralman arşivde yer alan dosyalar gerekli görülmesi halinde Bakanlık tarafından ilgilinin ikametgahının bulunduğu yer Vakfına gönderilir. Gönderilen dosyalar aylığın kesilmesini izleyen yılın başından itibaren 5 yıl boyunca mevzuatı gereğince muhafaza edilir."

  MADDE 13- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

  19.8.2018 tarihli Resmi Gazete


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Mesajlar
  81
  Bahsedilme
  6 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Eylül ayında 3 aylık maaşları aldıktan sonraki ayları aylikmi alacagiz

 3. #3
  Kategori Yöneticisi
  septik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Bilecik
  Mesajlar
  2,210
  Blog Mesajları
  3
  Bahsedilme
  45 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu


  @agahan05

  Malesef hayır, yönetmelik değişip resmi gazetede yayımlandığı anda içeriğinde ne varsa uygulanmaya başlar, bundan sonra 2022 engelli maaşları eylül ayı dahil her ay ödenmeye başlanacak.

 4. #4
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2013
  Mesajlar
  172
  Bahsedilme
  9 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Septik eylül de 2050mi ytl alicaz

 5. #5
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2013
  Mesajlar
  172
  Bahsedilme
  9 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Iyide haziran temmuz agustos da almadimiz paralar ne olcak

 6. #6
  Kategori Yöneticisi
  septik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Bilecik
  Mesajlar
  2,210
  Blog Mesajları
  3
  Bahsedilme
  45 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu


  @can67

  Hayır artık aylık olarak ödenecek dolayısı ile önceden ödenen 3 aylık yerine 3 de 1 i her ay ödenecek, 2022 engelli maaşları peşin ödenen bir maaştır yani haziran ayında ödenen maaş haziran temmuz ve ağustos ayını kapsıyordu, sanırım %70 ve üzeri maaşı alıyorsunuz,

  eylül ayında 754 tl sonrasında 2018 yılı sonuna kadar her ay 650 tl alacaksınız.

 7. #7
  rahim
  Guest


  iyi günler ,2022 aylığı alanlar bakın eskisi gibi olsaydı eylülde 3 aylık birden alacaktınız. allah gecinden versin eylülde maaşı çekip vefat ederseniz 3 aylık maaş çektiğiniz için geri ödeme yoktu.3 aylık maaş sizin ya da yakınlarınızın olacaktı.
  şimdi ise eylülde bir aylık maaş alacaksınız.maaşı çekince vefat ederseniz sadece bir aylık sizin ya da yakınlarınızın olacak. bu durumda devletin 2 aylık karı var.
  kısacası maaşlarınızın aylık olmasından siz değil devlet karlı çıktı.geçmiş olsun.

 8. #8
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2013
  Mesajlar
  172
  Bahsedilme
  9 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Peki emekli ler gibi sağlık destek primi ödetip çalışabilir miyiz

 9. #9
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2013
  Mesajlar
  172
  Bahsedilme
  9 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Peki emekli ler gibi sağlik destek primi odetebilirmiyiz çalişip

 10. #10
  Kategori Yöneticisi
  septik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Bilecik
  Mesajlar
  2,210
  Blog Mesajları
  3
  Bahsedilme
  45 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  @can67

  2022 Maaşı aldığınız sürece sağlık giderlerinizi devlet karşılıyor zaten, sgk lı işe başladığınız zaman 2022 maaşınız kesilir ayrıca herhangi bir sgk kolundan yararlanamaz isteğe bağlı veya tarım sigortası gibi bir ödemeye başladığınız anda 2022 maaşınız kesilir.


Sayfa 1 Toplam 4 Sayfadan 123 ... Sonuncu

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş