2022 engelli maaşı durdurulması yada kesilmesi hangi hallerde gerçekleşir yazımızda bu konudan bahsedeceğiz. Yönetmelikte açıkca ifade edildiği gibi 2022 maaşı almanında durdurulmasınında bazı kuralları vardır. Durdurulması hak sahibinin geçici olarak bu maaşı alamaması ,kesilmesi ise tamammen bu hakkın kesilmesi anlamına gelmektedir. Şimdi alınmakta olan 2022 engelli maaşı hangi durumlarda kesilir ve hangi durumlarda tamamen bu haktan mahrum edilirsiniz maddeler halinde inceleyelim.

AYLIKLARIN DURDURULMASI HANGİ DURUMLARDA OLUR?

-Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Kişilerin bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki ilgili Vakfa başvurmaları gerekmekte olup muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli Heyeti tarafından tespiti halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak hak ettiği aylıklar takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.

-Süreli raporu bulunanlar için, raporun Sağlık Bakanlığı veri tabanından temin edilemediği durumlarda, rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporunu Vakfa teslim etmeyenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Rapor süresinin dolum tarihinden itibaren bir yıl içinde yeni rapor getirilmesi halinde geçici olarak durdurulmuş olan aylıklar, durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.

AYLIKLARIN KESİLMESİ HANGİ DURUMLARDA OLUR?

a) Ölüm.

b) Feragat.

c) 18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaşını doldurması.

ç) 18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin, aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın özürlü için kullanılmadığının tespit edilmesi.

d) Türk vatandaşlığından çıkarılma, Türk vatandaşlığı muhafaza edilmeksizin yabancı memleket uyruğuna girilmesi.

e) Süreli raporu bulunanlar için rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporun bir yıl içinde Vakfa teslim edilmemesi.

f) Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenler için bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa başvurulmaması.

g) Aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması.

ğ) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka almakta olması veya gelir elde etmekte olması sebepleriyle aylık bağlanması koşullarının kaybedilmesi.

h) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde gelir elde edebilecek olması veya nafaka alabilecek olması ya da başka sebeplerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi.