1- Engelli kişi ve kişilerin 2022 maaşını alabilmeleri için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda vücut fonksiyon kaybının en az % 40 oranda olması,

2- Muhtarlıktan alınacak olan 'muhtaçlık belgesi' ile 'ikametgah ilmühaberi' olması,

3- Nüfus müdürlüğünden alınacak olan 'vukuatlı nüfüs kayıt örneği' olması,

4- Evde her ne ad altında olursa olsun bütün gelirlerin toplamı üzerinden aylık kişi başına düşen gelir 90,00 TL den az olması (18 yaş üzeri icin 90 TL hesaplanırken mutfak masrafı, kira vb. gibi tüm giderler çıkartıldıktan sonra hesaplanmalıdır)

5- Başvuru yapan kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (bağ-kur, ssk, emekli sandığı) bağlı olmamalı,

6- Başvuru yapacak kişinin vasi'sinin (anne, baba, kardeş) başvuru yapması halinde mahkemeden alınacak olan vasi belgesi alınması,

7- Bu evrakların hazırlanması halinde il/ilçe mal müdürlüğüne başvuru yapılarak 2022 maaşı almak üzere evraklar teslim edilebilir,

8- Üç adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf,


2022 Başvuru formu için;

Tıklayınız.

2022 Uygulama kılavuzu için;

Tıklayınız.