Almış oldukları 2022 aylığını işe girmek ve bir nedenle muhtaçlığın ortadan kalkması vb. herhangi bir nedenle kestirmek zorunda kalan kişiler aşağıdaki dilekçe örneğini kullanabilir.


T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu
Primsiz Ödemler Genel Müdürlüğü
Yaşlılar Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na
Ankara

2022 sayılı yasa kapsamında almış olduğum aylığın …/…./2011 tarihinden itibaren sigortalı bir işte çalışmaya başlamış olmam nedeniyle durdurulmasını ve konu hakkında tarafıma yazılı yanıt verilmesini istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.


…/…/…..


Ad Soyad:
İmza:
Tc Kimlik No:
Adres:
Telefon No:


Dilekçenin gönderileceği adres:

Sosyal Güvenlik Kurumu, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Tuna Cad. No: 7 Kızılay - Ankara..