Like Tree5Beğeni

Konu: 2022 Maaşların da Yeni Yönetmelik

 1. #1
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu

  2022 Maaşların da Yeni Yönetmelik

  Sponsor Bağlantılar


  65 yaş aylığıyla ilgili neler değişti?


  65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  Mülga
  MADDENİN ANLAMI
  Kaldırıldı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı

  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ

  4.)İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ

  7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  12) (Değişik:RG-25/3/2014-28952) 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak kaydıyla, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri dahil, sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık ortalaması,
  MADDENİN ANLAMI
  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri daha önce hanenin gelirine dahil edilmezken yapılan değişiklikle bu ödemeler hane gelirlerine dahil edilmiştir. Bu kapsamda olan binlerce kişinin ödemesi kesilecektir.


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  14) Tarımsal destek geliri tutarı,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  14) Tarımsal destek geliri tutarı,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ

  15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  MADDENİN ÖNCEKİ METNİ
  16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
  MADDENİN SON ŞEKLİ
  16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
  MADDENİN ANLAMI
  Değişiklik olmadı


  Bu gelirler hane halkı gelirine dahil edilecektir.

  b) Birinci fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.
  b) (Ek:RG-25/3/2014-28952)Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır

  Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri gelire ilave edilecektir.
  c) Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  c)Birinci fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.
  (b) bendinde yer alan hükümle aynı mahiyette


  ç) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.
  ç) (Değişik:RG-25/3/2014-28952) Hanenin harcama durumu; emsal kira bedeli hariç gıda, giyim, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  (c ) bendine emsal kira bedeli hariç ifadesi eklenmiştir.


  d) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.
  d) (Değişik:RG-25/3/2014-28952) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınır. Emsal kira bedeli dışındaki harcamalar birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.
  Emsal kira bedeli dışarda tutuldu


  e) Birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.
  e) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.
  (d) bendinde yer alan hükümle aynı mahiyette

  f) Birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.
  ( e) bendinde yer alan hükümle aynı mahiyette


 2. #2
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Trabzon
  Mesajlar
  318
  Bahsedilme
  13 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  ne yapıp edip bizim üç aylıkları kuş edip uçuracak bunlar ne yazık ki
  septik bunu beğendi

 3. #3
  Kategori Yöneticisi
  septik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Bilecik
  Mesajlar
  2,226
  Blog Mesajları
  3
  Bahsedilme
  45 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu


  İki değişiklik dikkatimi çekti.

  1- Artık bakım maaşları hene gelirlerine eklenecek,

  2- Giderler gelirlerden çıkarılmıyordu şimdi engelli bireyin yaşadığı hane kira ödüyorsa bu kira gelirden düşürülecek.

 4. #4
  Üye

  Üyelik tarihi
  Jan 2013
  Mesajlar
  38
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  Burada lehimizde olan oturulan ev ve kira bedeli muhtaçlık sınırına eklenmiyor olmasıdır.

 5. #5
  Üye
  AZAD21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2010
  Şehir
  DİYARBAKIR
  Mesajlar
  583
  Bahsedilme
  7 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  kira gelirdenmi düşecek yeni yönetmelikte? ben kiracıyım

 6. #6
  Kategori Yöneticisi
  septik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Bilecik
  Mesajlar
  2,226
  Blog Mesajları
  3
  Bahsedilme
  45 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu


  Evet kira gideri gelirden düşülecek.

 7. #7
  gülümse_hayata - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  16,301
  Blog Mesajları
  170
  Bahsedilme
  53 Gönderi
  Etiketleme
  11 Konu


  Bu yeni düzenlemede tek sevindirici noktada bu zaten en azından evi olmayan kira ödeyenler için bir istisna tanınmış.

 8. #8
  Üye

  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Trabzon
  Mesajlar
  318
  Bahsedilme
  13 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu


  o zaman bizim eve giren gelir miktarı 1700 tl ev kendimizin 100 bin i 240 a bölersek 420 civarıda ordan oluyor arabada var 38 bin,de 120 ye bölelim 316 da ora ediyor toplam 2440 civarı ediyor bunun 1440 ını gider göstersek olurmu acep zor gibime geliyor benim...
  üç aylığı kurtaramayacağız gibi...

 9. #9
  Kategori Yöneticisi
  septik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2012
  Şehir
  Bilecik
  Mesajlar
  2,226
  Blog Mesajları
  3
  Bahsedilme
  45 Gönderi
  Etiketleme
  9 Konu


  okatur


  Hesap yanlış, giderler gelirden düşülmeyecek, sadece engelli bireyin yaşadığı ev gelirden muaf, yani o ev o hanede yaşayan kişilerden birine ait ise rayiç değer hesaplanmayacak,kira ise kira sözleşmesi ne kadar ise o kadarı kira gideri olarak gelirden düşülecek.


  1700 tl hanenin geliri, otomobil 316 tl = 2016 tl hanede yaşayan kişi sayısına bölünecek 2014 yılı için 270 tl 2015 yılı içinse tahmini 285--295 tl arası kişi başı gelir altında görünüyorsa sorun çıkmaz maaşı almaya devam edersiniz.
  okatur bunu beğendi

 10. #10
  imq
  imq isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üye

  Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Mesajlar
  108
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  kira gelirden düşürülecek acaba bu evda bakım için geçerlimi yaoksa sadece 2022 içinmi


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş