Bilindiği üzere, 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaşını doldurmuş muhtaç yaşlılar ile özürlü vatandaşlarımızın PTT şubeleri aracılığıyla aylık ödemeleri yapılmaktadır. Ancak ödeme sırasında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 01.09.2008 tarihinden itibaren yaşlı ve özürlü vatandaşlarımızın aylık ödemeleri;

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar her dönemin 5 inci günü,

Doğum yılının son rakamı 1 ve 6 olanlar her dönemin 6 ıncı günü,

Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olanlar her dönemin 7 inci günü,

Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olanlar her dönemin 8 inci günü,

Doğum yılının son rakamı 4 ve 9 olanlar her dönemin 9 uncu günü,

Bu ödeme günlerinin tatile denk gelmesi durumunda tatili izleyen mesai günü ödeme yapılması kararlaştırılmış olup, ilanen duyurulur.


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU