2022 sayılı kanuna göre SGK;dan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü statüsünde maaş almakta idim.
6 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27751 sayılı ve a) 27 nci maddesi 2015 yılında,
b) Diğer maddeleri ise 1/12/2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle, 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik de bulunmayan ğ) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendi kapsamında aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması veya sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları ya da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemesi
hallerinde, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ilk ödeme döneminden
itibaren kesilir.hükmünden dolayı aylığımın kesilmesi yönünde tesis edilen işlem doğru olmakla birlikte SGK;ca tarafıma gönderilen yazıda geriye dönük almış olduğum tutarın yasal faizi ile ödenmesi yönündeki kararı haksız ve kanunsuzdur..Tarafıma aylık bağlandığında yürürlükde olmayan bir madde sonradan yeni çıkan yönetmelikle ve yürürlüğü 1/12/2010 olan bir maddeye binaen geriye dönük işlem tesis edilmesi huki açıdan mesnetsizdir..Bu yönetmelik tekrar gözden geçirilerek.iyi okunub iyi anlaşılarak..yanlış uygulamadan en kısa zamanda dönülerek ileride SGK adına açılacak bu konudaki mahkeme kararları ve arkasından kurumun uğruyacağı maddi ve manevi zararları önlemesi bakımından önem arz edmektedir..HAK EDDİĞİMDE KANUNDA VE YÖNETMELİĞİNDE OLMAYAN BİR MADDE SONRADAN ÇIKARILAN BİR YÖNETMELİKLE GERİYE DÖNÜK UYGULANAMAZ..HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİZDEN GÖRÜŞ ALINMASINI VE YAPILAN YANLIŞIN ACİLEN DÜZELTİLEREK TARIFIMA BİLGİ VERİLMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİM.