65 yaş üstü yaşlıların aldıkları aylıklar ile özürlü aylıklarının kesilme nedenlerini açıklamaya çalışacağız.

Yaşlı ve özürlü aylıklarının kesilme nedenleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen aylıklar;
1- Ölüm,
2- Feragat,
3- Muhtaçlığın kalkması,
4- Vatandaşlıktan çıkma,
5- Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması,
6- Sosyal güvenlik kurumlarından, SGK' dan gelir, aylık alınması veya prim ödenmesi,
durumlarında kesilmektedir.

Bu durumların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.

SGK Rehberi