Oldukca önemli ve maaşın kesilmesine neden olan kişi başı düşen miktar konusu tartışıldı. Netice ne olur bir değişiklik yapılır mı bilinmesede yinede bunun gündeme taşınması oldukca önemli bundan dolayı itirazları bir iki milletvekili değil tümünün yapması gereksede bir çoğu bu duruma kayıtsız kalmayı seçiyor. Maaş bağlanmak için tüm ailenin geliri göz önünde tutulduğu için maaş alamayan alsada maaşı kesilen bir çok insan mağdur ediliyor. Umarım bu durum bir an evvel düzeltilir.


engelli_maaslarina_2017_zammi_h283_e9489.jpg

Engelli Maaşlarındaki Gelir Kriterine Ağır Eleştiriler Geldi


2022 engelli maaşına getirilen gelir kısıtlaması nedeniyle 10 binlerce engelli mağdur olmuştu. Konuya ilişkin AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey dahil muhalefet milletvekilleri engelli maaşlarındaki gelir kriterinin kaldırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya “2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve bakım maaşlarındaki “gelir” kriterini kaldırmayı düşünüyor musunuz?” sorusu soruldu. Bakan Kaya konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

“VATANDAŞLARIMIZI HİLEYE YÖNLENDİRMEMEMİZ LAZIM”

AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey “AK Parti hükûmetleri döneminde engellilerle, yaşlılarla, evde bakımla devrim yaptığımıza inanıyorum. Peki, sıkıntılar var mıdır, onları da paylaşmak istiyorum Sayın Bakan. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi -ki arkadaşlar da ifade ettiler sözlerinde- engellilerde gelirle beraber engelli maaşlarının kesilmesi büyük bir sorun yaratıyor. Bu, şöyle sorun yaratıyor: Bin küsur lira engelliye yardımdan dolayı bir para veriyoruz ama engellilik maaşından dolayı 700 lira civarında ki evde yaşayan engellilerin normal insanlara göre giderleri daha fazla, yaşam şartları daha zor, yatalakların da aynı şekilde. Özel araba tutacaksınız, şehre götüreceksiniz veya başka yere götüreceksiniz, diğer ihtiyaçları daha fazla. Onun için, ben burada bir değerlendirme, yeniden gözden geçirmede fayda var. Aksi takdirde ne oluyor? Biz diyoruz ki: Senin aile gelirin, kişi başına düşen gelirin yüksek. Bunda aileler engelliyi ya da annesini babasını başka bir haneye taşıyor. Gerçi yaşlılarla ilgili, daha doğrusu 2022’yle ilgili bunu yaptık ama başka evlere taşıyor veya hane numarası alıyor, bir hülle yapıyor, bir hile yapıyor. Bizim vatandaşlarımızı hileye yönlendirmememiz lazım. Engelliyse engelliliğiyle ilgili desteklerimiz neyse onları vermemiz gerektiği inancını taşıyorum.” İfadelerini kullandı.

“ENGELLİLERİN MAAŞI KESİLİYOR”

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise “Engelli maaşı için, hanede yaşayan tüm kişilerin her türlü gelirlerinin toplamı dikkate alınmaktadır. Hanede kişi başına düşen gelir 423,58 TL'nin altındaysa maaş veriliyor. Bir hanedeki tüm gelir, sanki engellinin geliriymiş gibi değerlendirilmektedir. Bu da vahim sonuçları doğuruyor. Engelli bireyler ülkemizdeki şartlar gereği çaresiz, aynı çatı altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Eskiden birey esaslı değerlendirme yapılıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle engellilerin maaşları kesilmektedir. Birçok engelliye geriye dönük borç çıkartıldı, aylıkları düştü ve kesildi. Engelliler mahkemelere çıkarıldı. Beslenmesini, barınmasını karşılayamaz hâle geldi. Yeni düzenlemelerle ailenin tüm gelirlerinin dikkate alınması ve bu gelirin zorunlu olarak paylaşılıyor gibi görünmesi, engelli bireyi o aile içerisinde zayıf ve güçsüz bırakmaktadır. Yani engelli ve bakıma muhtaç olan kişi, ekonomik olarak ailenin başka bireyine daha bağımlı hâle getirilmektedir.” dedi.

“ENGELLİNİN KENDİ GELİRİ ESAS ALINARAK MAAŞ BAĞLANMALI”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. “Bu engellilerle ilgili maaş bağlamada, Sayın Bakanım, kriter değişikliği yapılmış idi yani kendi geliri yerine ailesinin geliri esas alınmış idi. Bu da önemli sayıda engellinin aylığının kesilmesine yol açtı, hatta burada görüştüğümüz kanunlarda geçmişle ilgili alacaklarının silinmesi gibi maddeler falan da düzenledik. Biz o günlerde de ifade etmiştik, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak eski sistemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz yani engellinin kendi geliri esas alınarak maaş bağlanması gerekmekte, aksi takdirde engelli ailesinin yanında muhtaç gibi bir konuma getirilmekte. Ayrıca bu engelli aylıkları mutlaka artırılmalı, mevcut hâliyle gerçekten yetersiz. Bir de bu bütçenin K cetvelinde gösterge artırarak yapıyoruz, bunu artık ilgili kanununa koyup, bütçenin K cetveline değil de kendi kanununa ve ihtiyaç hâlindeki engellilerin ihtiyacını karşılayabilecek düzeye çıkarılmalı.” görüşünü dile getirdi.