Bu konudan haberdar edilenler

 1. #1

  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  1
  Bahsedilme
  0 Gönderi
  Etiketleme
  0 Konu

  Sağlık raporu alma süreci ve engelli maaşı?

  Sponsor Bağlantılar


  İYİ GECELER. ANNEM 63 YAŞINDA VE Romatoid artrit RAHATSIZLIĞI, İHTİHAPLI EKLEM ROMATİZMASI, KEMİK ERİMESİ, EL KEMİKLERİNDE EĞİRİLME VE BÜKÜLME, PARMAKLARINI OYNATAMAMA, YÜRÜYEMEME (1 SENE ÖNCE SOL DİZ KAPAĞINA PROTEZ TAKILDI) KALP VE KAN PIHTILAŞMASI RAHATSIZLIĞI, SOL GÖZDE KATARAKT VE GÖRME KAYBI, ASTIM VE NEFES DARLIĞI, GUATIR, SAFRA KESESİ RAHATSIZLIĞI VAR ŞUAN PROTEZ TAKILDIKTAN SONRA SADECE EV İÇERİSİNDE 4-5 METRE YÜRÜYEBİLİYOR ONUN HARİCİNDE MERDİVEN ÇIKAMIYOR BU YÜZDEN HASTANEYE DAHİ ZOR GÖTÜREBİLİYORUZ. BENİM SİZE SORUM BU RAHATSIZLIKLARI NEDENİYLE ENGELLİ RAPORU ORANI ORTALAMA NE OLUR RAPOR ALMAK ZOR MU? ENGELLİ AYLIĞI VE MUHTAÇLIK MAMAŞI ALABİLİRMİ. BABAM SAĞ İŞÇİ EMEKLİSİ 1000 TL EMEKLİ AYLIĞI VAR. BU KONUDA BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM


 2. #2
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,529
  Blog Yazıları
  438
  Bahsedilme
  14 Gönderi
  Etiketleme
  4 Konu


  Aşağıdaki gibi bir dilekçe yazıp özürlü sağlık kurulu raporu vermekle yetkili bir hastaneye başvurabilirsiniz.

  .................. Hastanesi Başhekimliği'ne


  ... / ... / 2012


  10 Aralık 2010 günkü Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'in 'Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması'nı düzenleyen 9. maddenin 5. fıkrası,
  "raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin yararlanmak istediği hak ve hizmetlere ilişkin talepleri belirtilir."
  talimatını; 'Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdiki ve verilişi'ni düzenleyen 14. maddenin 2. fıkrası ise,
  "Özürlü sağlık kurulu raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün yararlanabileceği hakları sayısınca veya talep ettiği sayıda çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir."
  talimatını vermektedir.

  Bu hükümler çerçevesinde, sakat statüsünde çalışıp çalışamayacağıma ve hangi işlerde çaışamayacağıma [ayakta yapılması gereken işlerde çalışamaz], sakatlık/vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağıma, 2022 sayılı yasadan yararlanıp yararlanamayacağıma, evde bakım hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağıma, dair ibarelerin eksiksiz doldurularak, 5 nüsha halinde tarafıma sağlık kurulu raporu verilmesini arz ederim.


  Ad Soyad
  .../.../....
  imza


  Tc kimlik numarası
  Adres
  Telefon no:


  Önemli Not : Yanınızda 4 adet yeni çekilmiş fotoğraf götürmelisiniz.

 3. #3
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,529
  Blog Yazıları
  438
  Bahsedilme
  14 Gönderi
  Etiketleme
  4 Konu


  Birden fazla özür durumunun bulunması halinde ise, birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarından, en fazla kayba sebep olan hastalığın vücut fonksiyon kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard Formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları ayrı ayrı tespit edilir. Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur. En yüksek oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tümünü gösteren % 100'den çıkarılır. Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılır. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların tüm vücut fonksiyon kaybı oranı bulunmuş olur. Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır. 60 yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon kayıp oranına Balthazard Formülü ile % 10 eklenir.

  Yetkili sağlık kuruluşu "Özürlü Sağlık Kurulu"nun düzenleyeceği eksiksiz imzalı ve onaylı rapor alınmadan özür oranının tespiti mümkün değildir.

 4. #4
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,529
  Blog Yazıları
  438
  Bahsedilme
  14 Gönderi
  Etiketleme
  4 Konu


  Özürlü sağlık kurulu raporlarında, raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin özür grubuna uygun hakları, özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun arka yüzünde bulunan açıklamalar bölümü dikkate alınarak yazılır. Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları değerlendirilerek yapılan değerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayır ya da değerlendirilmedi ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle yazılır ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz.

  Raporu elinize aldığınızda iyice inceleyin özellikle boş bırakılan bir kısım olup olmadığına dikkat edin. Unutmayın ki bu rapor tam, doğru ve eksiksiz olarak düzenlenmedikçe siz engelli haklarından faydalanamayacaksınız. O yüzden raporunuzun tek seferde katlandığınız zahmete değer bir şekilde düzenlenip düzenlenmediğini iyice kontrol edin.

 5. #5
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,529
  Blog Yazıları
  438
  Bahsedilme
  14 Gönderi
  Etiketleme
  4 Konu


  ÖZÜRLÜ AYLIĞI

  1. Özürlü Aylığı Nedir?

  Toplumda genellikle “özürlü aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Özür oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.

  2. Özürlü Aylığını Kimler Alabilir?

  Yetkili hastaneden alınmış özürlü sağlık kurulu raporuna göre “özürlü”(özür oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü (özür oranı%70 ve üzeri) olan,

  -Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
  -Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
  -Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
  -Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
  -Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

  Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

  Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

  3. Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

  Aylık bağlanması için gerekli işlem ve belgeler şunlardır.

  -Yönetmeliğin (6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) EK-1 ve EK-2’sinde yer alan başvuru formu,
  -Özürlü veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olmaları nedeniyle aylık bağlanacaklar için “özürlü sağlık kurulu raporu”,
  -Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı,
  -ADNKS’den (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu,
  -Özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları “özürlü sağlık kurulu raporu” ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlü bireyler için Türkiye İş Kurumuna doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine kaymakamlıklar ya da mahalli (malmüdürlükleri-defterdarlıklar) maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belge,
  -Mahallî maliye teşkilatlarınca aylık bağlanması için istenilen ilgili Yönetmeliğin ekindeki belgeler Kurum internet sayfasından temin edilir.(ANA SAYFA) Bu formlar için ilgililerden herhangi bir ücret talep edilemez. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerden talep edilmez, ilgili Kurumca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.
  -Aylık bağlanması için gerekli belgelerden Kuruma, mahalli maliye teşkilatları tarafından belirtilen belgeler gönderilir. Diğer belgeler mahalli maliye teşkilatlarında muhafaza edilir. Muhtaç olmadığına karar verilenler ile vücut fonksiyon kaybı oranı % 40’ın altında olanların belgeleri Kuruma gönderilmez. Bu durumda başvuru sahiplerine mahalli maliye teşkilatlarınca gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilir.
  -“Özürlü sağlık kurulu raporunun” aslı, ilgili hastane başhekimliği tarafından mühürle onaylanmış örneği veya Kurumca kabul edilmiş elektronik ortamda temin edilen örnekleri kabul edilir. Ayrıca, “özürlü sağlık kurulu raporunun” aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra mahalli maliye teşkilatlarında birim amiri, Kurumda ise görevlendirilecek personel tarafından isim ve unvan yazılmak suretiyle tasdik edilerek kabul edilir.

  4. Özürlü Aylığı İçin Nereye Başvuru Yapılır?

  İkamet edilen yerlerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

  Özürlü Aylığı ile ilgili Ayrıntılı Bilgi İçin:

  Özürlü bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için aşağıdaki adresten ayrıntılı bilgi alınabilir.

  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı
  Tuna Cad. No:7 Kızılay/ ANKARA
  Tel: 0 ( 312 ) 458 10 36( 37,38,39,40)
  Web adresi: ANA SAYFA

  ALO 170*
  * (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz)

 6. #6
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,529
  Blog Yazıları
  438
  Bahsedilme
  14 Gönderi
  Etiketleme
  4 Konu


  MUHTAÇ AYLIĞI

  1. Muhtaç Aylığı Nedir?

  Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen ayıktır. Vakıflar Yönetmeliğinin hükümlerine göre, 18 yaşından büyük özürlü bireylere ve 18 yaşından küçük özürlü çocuğu bulunan ana babalara ve ayrıca, annesi veya babası olmayan 18 yaşından gün alamamış yetim çocuklara aylık bağlanmaktadır.

  2. Muhtaç Aylığını Kimler Alabilir?

  % 40 ve üzeri özürlü olan muhtaçlara,

  * Sosyal güvencesi olmaması,
  * Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
  * Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
  * Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi,

  halinde muhtaç aylığı bağlanır.

  3. Muhtaç Aylığı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  Muhtaç aylığı başvuru formu*
  Özürlü için sağlık kurulu raporu
  * Muhtaç aylığı başvuru formu T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adresinden de sağlanabilir.

  4. Muhtaç Aylığı İçin Nereye Başvurulur?

  Özürlü bireyler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra özrünü ve özür oranını belirten “özürlü sağlık kurulu raporunu” ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

  Ayrıntılı Bilgi İçin

  Özürlü bireylerin muhtaç aylığı ile ilgili konular için aşağıdaki adresten ayrıntılı bilgi alınabilir.
  Vakıflar Genel Müdürlüğü
  Milli Müdafa Cad. No: 20 Kızılay / ANKARA
  Tel: 0 (312) 415 50 00 (10- Hat)
  Web adresi : T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

 7. #7
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,529
  Blog Yazıları
  438
  Bahsedilme
  14 Gönderi
  Etiketleme
  4 Konu


  ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ

  1. Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?

  Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlü bireylere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan özürlü birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne veya varsa İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başvurmak gerekmektedir.

  2. Evde Bakım Parası Nedir?

  Özürlü bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret miktarında verilen tutara evde bakım parası denilmektedir. Evde bakım parası özürlü bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.

  3. Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?

  Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.

  1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
  2.Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,
  3.Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,

  4. Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur?

  Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

 8. #8
  Kategori Yöneticisi
  Gazoz Agacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2012
  Şehir
  İstanbul
  Mesajlar
  8,529
  Blog Yazıları
  438
  Bahsedilme
  14 Gönderi
  Etiketleme
  4 Konu
  Sponsor Bağlantılar


  Selam Barakuda0660,

  Anneniz için gerekli bilgileri size aktarmaya çalıştım. Öncelikle sizin bu bilgiler ışığında en doğru kararı verecek kişi olarak ilk yapmanız gereken o engelli sağlık kurulu raporunu çıkartmak olacaktır. Rapor çıkartmak uzun ve rapor çıkrama dönemi boyunca annenizin yanında sizin olacağını varsayarak annenizin yaşı ve birden fazla hastalığının mevcut olması nedeniyle rapor oranının yüksek çıkacağını tahmin ediyorum. Üzülerek söylemem gerekirse rapor çıkartmak uzun ve zahmetli bir süreçtir. Ama her hakkın alınması bu rapora bağlı olacağından size verilen formları eksiksiz doldurmanızı ve annenizin tüm branşlardan muayene olmasını ( kapsamlı bir sağlık taramasından geçmesi ) tavsiye etmek isterim. Sağlık raporunuzu bir adımda, doğru, eksiksiz ve işe yarayacak oranlarda alabilmeniz umudumla,

  Sağlıcakla kalın,


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Engel nedir, engelli kimdir, engelli toplumla nasil bütünleşir
  By mavibalina2012 in forum Engelliliğe Dair Anı, Düşünce ve Duygularınız
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28-10-2012, 12:57:28
 2. Kurban bayraminda hava nasil olacak?
  By mavibalina2012 in forum Diğer
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25-10-2012, 09:37:07
 3. Engelli olmayıpta engelli raporu ile devlet memuru olanlar var!
  By Metin Ülgen KAYA in forum Engellilerin İş Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 26-08-2012, 11:10:03
 4. Engelliler nasil yaşamak ister...
  By İskender Durgun in forum Basında Engelliler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-02-2011, 18:25:45
 5. Yüz gençleştirme nasil yapilir?
  By Sağlık Teknikeri in forum Diyet Güzellik
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-11-2010, 12:43:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Giriş