çeşitli sebepler ile beyinciğin sarkması ile ortaya çıkan rahatsızlık.

beyinciğin durması gereken yerde durmayıp sarkması sonucu omurilik soğanına baskı yapmasıyla devam eden bir hastalık. hastaya yoğun ağrılar verir ve ağır safhalarında denge kaybı gibi hayat kalitesini olumsuz şekilde etkileyen birtakım rahatsızlıklar ortaya çıkar.

derece derece olan bu hastalık bazı durumlarda tedavi edilmezken, ameliyat yapılabildiği safhaları da vardır. sebebi kesinleştirelemez ve birçok sebepten olabileceği söylenir. doğuştan beyinciğin gelişmemesi, ağır bir kaza geçirmek, darbe almak vs gibi...

Teşhis
Bu malformasyonun incelemesinde günümüzün en iyi tetkik yöntemi Magnetik Rezonans Görüntülemedir (MRG). Servikal MRG incelemesinde bir veya her iki beyincik tonsillasının foramen magnumun altında 5 mm den fazla uzanmasıdır. Bu tip malformasyonla birlikte küçük posteriör fossa, platibazi, atlanto-oksipital asimilasyon gibi anomaliler bulunmaktadır. Arnold-Chiari malformasyonun % 50-60 ında hidro-sirengomyeli kaviteleri birlikte görülmektedir.

Şikayet ve Bulguları:
En sık şikayetleri özellikle öksürük hapşırma gibi kafa içi basıncını artıran hareketler sonrası baş ve boyun ağrısı ortaya çıkar. Ayrıca omuz, bel veya bacak ağrıları görülür bu ağrılar yansıyan (radiküler) tarzda değildir.
En sık olarak (% 70) nörolojik defisitlerden özellikle motor ve duyu defisitleri ekstremiteler de olup bu bulgu omurilik kanalı içerisinde kavitasyon olanlarda görülür.
Bundan sonra % 30- 40 oranında yürüme bozukluğu (ataksiler) görülür.
Daha az sıklıkla % 15-25 oranında çift görme, yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu, nistagmus, ve alt beyincik sinir felçleri görülür.
Çocukluk ve adelosan çağı ilerleyici skolyozların % 30 unda Arnold Chiari Tip 1 malformasyonu görülür


ameliyat edilebilir durumda ise konusunda uzman bir nöroşirurji uzmanına gitmekte fayda vardır. oldukça hassas bir organ olması sebebiyle felç, ölüm gibi riskler hastalığın ağırlığına göre atış gösterebilir. erken tespit her hastalıkta olduğu gibi bunda da çok önemlidir.
beyincik sarkması, tıptaki adı ile chari malformasyonu, hastalarının % 80'inde omurilik soğanına olan baskıdan dolayı, omurilik sıvısı rahat dolaşım yapamaz ve omuriilik içerisinde sıvı jelleşerek kist oluşturur.

hastalığın ameliyat dışında herhangi bir tedavi yöntemi olmayıp, hastaya verilen ilaçlar ağrı kesmekten başka bir işe yaramaz. ancak tedaviden sonra beyincik omuriliğe yaptığı baskıyı ortadan kaldırdığı için hayat kalitesini etkileyecek kadar yoğun olan ağrılar ortadan kalkar ve omurilik içersinde kist oluşmuş ise gerileme gösterme ihtimali %70'lere kadar çıkar.

tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yaşlarda hastalık da ilerlediği için felç kalma riski yüksektir.