Dış kulak ve orta kulak sesin frekansını yükselterek iç kulağa taşır.Eğer iç yada orta kulakta bir sorun olursa ileti tipi işitme kusuru olur.Eğer iç kulak yada ses dalgalarını sinirsel iletiye çeviren kohlea dene yapıda bir patolojik durum olduğunda sinirsel tip (sensorineural tip) ileti kaybı olur.Düşük bir olasılıkla orta ve iç kulakta birlikte patoloji saptanabilir bu mix tip işitme kusurudur.Santral işitme kaybı ise beynin işitmeyle ilgili merkeziyle kulak arasındaki sorunlardan kaynaklanır.İşitme kaybı 3 tipte görülür:

I)İleti tipi işitme kaybı
II)Sinirsel Tipte İşitme Kaybı
III)Santral İşitme Kaybı

-İleti Tipi İşitme Kaybı

●İleti tipi işitme kaybında ses iç kulağa sağlıklı bir şekilde ulaşamaz.Ses işitme kanalından, kulak zarından yada orta kulaktaki iletici küçük kemiklerden tam olarak geçemez.Yalnız yüksek sesler duyulabilir.

●İleti tipi işitme kaybının sebepleri:

*kulak kiri tıkanıklığı
*Orta kulakta sıvı olması
*Orta kulak iltihabı
*Orta kulak tıkanıklığı
*Kulak zarı yırtılması
*Orta kulaktaki küçük kemiklerde (malleus,incus,stapes) patolojik bir durum olması

●İleti tipi işitme kusuru olan bir kişi kulakları tıkalı gibi duyar yada hiç duyamaz.Bu kişiler kısık sesle konuşur çünkü kendi sesleri çok gürültülü gibi işitirler.

●İleti tipi işitme kusuru olan kişiler sert şeyler yerken çıkan sesleri yani çatur çutur seslerden (cruncy foods) rahatsızlık duyarlar.Kendileri havuç yerken,sakız çiğnerken yada cips yerken çıkan sesler onlara dışardan gelmiş bir gürültüymüş gibi gelir ve durarak sesi dinlemeye çalışırlar.İleti tipi işitme kusurları kulak-burun-boğaz doktorları

-Sinirsel Tipte İşitme Kaybı

●Sinirsel işitme kaybı en sık görülen işitme kaybı tipidir. Kulaklık takanların %90’ından fazlasında sinirsel işitme kaybı görülür.

●Sinirsel işitme kaybının sebepleri :

* Yüksek gürültüye maruz kalma
* Yaşlılığa bağlı dejenerasyon
* İç kulak dolaşım kusuru
* İç kulak sıvı basıncının artışı
* Sinirsel iletideki bozukluklar

●Sinirsel işitme kusuru kohlea kaybı ve iç kulak kaybı olarak nitelendirilebilir.Eski bilgilerimiz ışığında sinirsel işitme kaybı için hiçbir şey yapılamaz deyebilirken günümüzdeki bilgiler ve teknoloji sayesinde pek çok tedavi seçeneği sunulmaktadır.

●Massachusetts Üniversitesi’nde yapılan bazın çalışmalarla kohlea transplantasyonları başarıyla yapılmaktadır.

●Sinirsel işitme kaybı olan bir kişi istediğini düzgün bir şekilde anlatabilir, fakat çevresindekilerin ne söylediğini anlayamaz.Karşı taraf yüksek sesle konuşmalıdır.Bu kişiler sessiz ortamda yapılan konuşmaları düzgün bir şekilde duyabilirler ama

-Santral Tipte İşitme Kusuru

●Bu işitme kusuru beynin işitme merkezindeki çeşitli hastalıklardan,travmatik hasarlardan,tümörlerden,doğumsal malformasyonlardan ve sebebi bilinmeyen nedenlerden kaynaklanır.Bu patolojik durumun oluşması için yüksek ses ve gürültü gerekli değil.Kişide konuşma ve anlama yeteneğinde kusuru vardır.Kişi düzgün akıcı konuşamaz.