Kistler dört sınıfta ele alınır.
1. Salgı birikmesi sonucu oluşan
2. Üst deri kistleri
3. Asalak kistler
4. Doğuştan kistler

SALGI BİRİKMESİ SONUCU OLUŞAN KİSTLER
Bir salgı bezinin boşaltıcı kanalının giderek artan biçimde tıkanması sonucu ortaya çıkarlar. Yağ bezleri düzeyinde, yağ birikmesiyle deri altında bir şişlik oluşur. Saçlı deride çok büyük bir hacime'de ulaşabilirler, bunlara yağ bezi kistleri denir.

Ayrıcatükrük bezleri, dölyatağı boynu, pankreas, böbrekler, erbezi, ve erbezi üstü salgı birikimi kistleride oluşabilir.

ÜSTDERİ KİSTLERİ

Bazen bir travma sonucu ortaya çıkabilirler. El ayasında, avuç içi ve parmaklar düzeyinde küçük üst deri parçaları biçiminde kendi üzerlerine dönen dokular içinde bulunurlar.

Üstderi kistleri doğuştan ise genellikle kaş bitimindede yer alabilirler.

ASALAK KİSTLER

Özellikle karaciğer ve akciğer gibi organlardaköpektenyası kurtcuğunun gelişmesi sonucu oluşan köpek kistleri biçiminde çok sık gördüğümüz kist çeşidi özelliğine sahiptir.
Bazı durumlarda o kadar çok yayılım gözsterirlerki büyük hacimlere ulaşabilirler.

DOĞUŞTAN OLAN KİSTLER

Çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilirler. Kist dermoyitler( deri kisti) özellikle yüzde boyunda, erbezi torbasında veya yumurtalıklarda oluşabilir.

Çeperlerinde kıllar, saçlar, yağbezleri bulunabilir. Ur dokusununiçeriğinede dişsi, kıkırdaksı yada kemiksi oluşumlarda karşılaşabiliriz.

Boyun düzeyinde oluşan kistlerin çeperlerinde yutak mukozasını andıran bademcik tipinde lenfoyit yığınlar vardır. Enteroyit kistler sindirim borusu boyunca yerleşirler. Bağırsağın kalınlığı içinde yada karın zarının bağırsak askısı denen bölümü içinde bulunurlar. Doğuştan kaynaklanan seröz kistler arasındsaysa lenf damarlarının genişlemelerinin oluşturduğu boyundaki kist görünümü lenf damarları uru başta sayılabilir.

Ayrıca böbrekler, akciğer, karaciğer, ve yumurtalıklarda da seröz kistleri görülebilir. Bunlar tek büyük bir kist yada birçok küçük ur kümesi halindedirler.